81 Shares 3743 views

Artykuł 232 Kodeksu Karnego. Organizacja lub utrzymanie norach lub systematycznego dostarczania lokali w odniesieniu do konsumpcji środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich analogów

Dzisiaj mamy do czynienia z artykułu 232 kodeksu karnego. Reguluje kar przewidzianych za organizację domach lub o świadczenie (systematycznej) miejsca dla ich istnienia. Właściwie, to całkiem straszna zbrodnia. I łamią będą koniecznie karane. Zwłaszcza, główny organizator „społeczności”. Spróbujmy zrozumieć, co dzieje się zbrodnia (jego struktury) i jakie środki zostaną zastosowane do sprawcy czynu.


standardy

Zasadniczo, aby odgadnąć, o której zostaną omówione środki, to nie jest trudne. Chodzi o to, że artykuł 232 Kodeksu Karnego (pierwsza część) wskazuje, że za treść i organizację burdeli określonymi odpowiedzialność karną. Dla wielu jest to związane z więzienia. I słusznie. Że taki środek będzie miało miejsce w tym przypadku.

Uwięzienie za organizację lub konserwacji nor i zapewnienie miejsca do jego poparcie, może trwać do 4 lat. Dodatkowo istnieje specjalny dodatkowy środek. Przestępcy zostaną umieszczone w tzw obowiązkowym okresie próbnym po zwolnieniu z więzienia. Jest to ustawione przez sąd indywidualnie, ale nie może przekroczyć 12 miesięcy. Nawiasem mówiąc, związana artykułem 232 kodeksu karnego nie jest zarejestrowany. To niepisana zasada, że zastosowanie w praktyce. W rzeczywistości, zgodnie z prawem, ograniczenie wolności może nie nastąpić.

spisek

W Rosji, inna o wiele bardziej poważne przestępstwo uważa się za niezgodne z prawem czyn popełniony przez uprzedniej spisku czy tylko niewielu obywateli. I podobny przypadek w burdelach – nie należą do rzadkości. Tak, w sztuce. 232 kodeksu karnego może być pewny, aby znaleźć karę umieścić pod takim scenariuszu.

Co będzie przestępcy? Przede wszystkim, kara zostanie powołany do każdego jego własne. Oznacza to, że wszystkie terminy i środki będą obejmować każdego członka sprawy. Brak wspólnego długość pobytu w więzieniu (niektórzy ludzie uważają, że można po prostu podzielić środki „równe”, aby każda osoba zaangażowana przestępstwa, to nie jest).

Uwięzienie w konspiracji lub grupy działania w sprawie organizacji zróżnicowanego charakteru domów, jak również zapewnienie miejsca dla dodatku, będzie trwać od 2 do 6 lat. Jak już wspomniano, dla każdego sprawcy. Ponadto, mają prawo do nakładania ograniczeń na wolność. Wyrok w zawieszeniu, ponownie, aby wszyscy byli zaangażowani w sprawę. I udał się do 24 miesięcy. Dokładne daty udzielają sąd po starannym rozważeniu wszystkich niuansów.

organizacja

Art. 232 Kodeksu Karnego z późniejszymi zmianami (i nie tylko) polega raczej kolejny ciekawy punkt. Praca w zmowie, lub grupy – jest, oczywiście, straszny czyn. Ale nadal znacznie bardziej poważne przestępstwo uważa się za popełnione przez zorganizowaną grupę. Nie należy mylić tego z zmowy lub porozumienia.

Właściwie takie naruszenie jest zagrożone karą najcięższą metody. Jeśli zorganizowana grupa pod warunkiem, urządzenia do pobierania substancji odurzających lub psychotropowych, a także zorganizowane i zawartych nory, jej członkowie powoływani przez pozbawienia wolności. Nietrudno się domyślić, co środek ten ma fundamentalne znaczenie. Tak, ucieczka z więzienia nie będzie działać. Podczas pobytu w więzieniu takich zmian waha się od 3 do 7 lat.

Ograniczenie wolności jest również miejsce. W tym samym czasie, gdy wyrok w zawieszeniu może być przypisane lub nie. W praktyce, oczywiście, że będzie używany bardzo często, niemal stale. Ograniczenie swobody norach lub świadczenia pomieszczeń dla dodatku nie ma więcej niż 2 lata. Są to normy ustanowione przez prawo.

taksonomia

A teraz trochę o funkcjach artykułu 232 kodeksu karnego. Chodzi o to, że nie tylko bezpośredni organizacja lub utrzymanie pomieszczeń, podlega karze zgodnie z prawem. Zaobserwowano, że świadczenie udogodnień dla dodatku jest również karalne. Tylko są brane pod uwagę systematycznych działań. Pojedynczy akt jest mało prawdopodobne w praktyce będzie karane – jest to zbyt trudne do udowodnienia.

Co rozumie się przez systematyczne przepisu? Gdy pomieszczenie jest „wystawiony” dla przestępców dens więcej niż dwa razy. Wielu wierzy, że dwukrotnie już rozpatrywane. W praktyce jest to przypadek. Wystarczy go dwukrotnie, aby zapewnić miejsce dla studentów burdelu lub „lek-noc-szkoła”, aby stać się bezpośrednim uczestnikiem przestępstwa, co jest karalne na podstawie art. 232 Kodeksu Karnego.

Komentarze

Szczególną uwagę należy zwrócić na komentarze, które pomagają zrozumieć przestępstwo zostało popełnione w całości. Nie zawsze tak jest, na przykład, stanowi przestępstwo. Jeśli nie, to nikt nie będzie was sądził na to czy tego artykułu. W każdym razie, to są zasady obowiązują w Rosji.

Artykuł 232 Kodeksu Karnego komentarze wskazują, że burdel i organizacja działań związanych z przyjęciem leków psychotropowych i odurzających, jest kierunkowy. Oznacza to, że uczestnicy są świadomi tego, co robią. I to nie jest tak ważne, od tego, co pobudek – dla zabawy lub dla zysku. Fakt pozostaje.

W ramach organizacji tutaj oznacza poszukiwanie i wynajmu lokali, w których można mieć bezpośredni decyzję narkotyków. Zakup tu dodać na. Ale pod treścią – zamierzone akty, które dotyczą organizacji bezpośredniego procesu.

struktura

Ważne jest, aby zrozumieć, jaki rodzaj sztuki. 232 kodeksu karnego przestępstwa. Nie wszyscy będą karani za swoje działania. Ważnym punktem tutaj – jest wiek uczestników zdarzeń. Odpowiedzialność karna za takie naruszenia, zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, pochodzi z lat 16. W tym przypadku, osoba powinna być początkowo odpowiedzialny.

Subiektywne aspekt charakteryzuje się bezpośrednim zamiarem. Oznacza to, że przestępcy są w pełni świadomi tego, co one zawierają lub zorganizować Hangout lub wielokrotnie zapewnić miejsce dla niego. Akt może mieć jakiś konkretny cel, ale przestępstwo nie jest naruszona. Innymi słowy, motyw nie jest cechą wykroczenia.