658 Shares 5551 views

Jak to leave kompensacja odprawy

Bardzo często, między księgowych i pracowników działów personalnych istnieją spory o odszkodowania czy ma zostawić na zwolnienia lub tych dniach znikają. Kodeks pracy w kraju w tej sprawie stanowi w artykule numer 127 tych pieniędzy powinno być podane pracownikowi do wszystkich niewykorzystanych dni swoich wakacji.

Jeśli pracownik chce pogodzić się, to może on ubiegać się o przyznanie mu wszystkie przepisy dni kalendarzowych od reszty następnie zwolnienia. Następnie w skoroszycie wskaże ostatni dzień wakacji. Nie można tego zrobić, jeśli pracownik sam jest winne naruszenia kodeksu pracy.

Odszkodowanie za niewykorzystany urlop po oddzieleniu musi uwzględnić dni wolne zarówno podstawowych i dodatkowych. Numer artykułu 35 wskazuje, że nadwyżka w wysokości mniejszej niż półksiężyca są wyłączone z obliczeń, nadwyżki ponad 15 dni zaokrąglona w górę do pełnego miesiąca.

Obliczanie wypoczynku w zwalnianiu zacząć od definicji wartości średniej lub stopy. W zależności od położenia i rodzaju produkcji każdego pracownika umieścić pewną liczbę dni kalendarzowych od reszty. Liczba ta dzieli się przez 12 miesięcy i uzyskać numer, który wskazuje liczbę dni sprzedaży w każdym miesiącu.

Dalsze rekompensaty pozostawić na zwolnienia, który nie był używany jest obliczana przez pomnożenie tej liczby przez liczbę miesięcy przepracowanych. Okazuje się liczbę dni, za które trzeba skompensować dla pieniędzy. Liczba ta nie może być zaokrąglone, jak jest napisane w tej ustawie.

Artykuły pod numerami 28 i 29 wskazują, że przy opracowywaniu nie mniej niż 11 miesięcy urlopu przy obliczaniu zwolnienia reprezentuje całkowitą rekompensatę. Jest ona wypłacana w postaci średnich zarobków. W pracowników sezonowych zostawić naliczane w wysokości dwóch dni w miesiącu pracy. Dlatego ten rodzaj rekompensaty należy zwrócić się do nich po każdym sezonie.

Jeśli dana osoba jest zwolniony za absencji, staje się całkowicie bezsilny, i bardzo często nie wypłaca odszkodowanie, jest błędne i stanowi naruszenie prawa, w tym przypadku to nie jest wyjątkowy. Dni absencji nie powinny być uwzględniane w ogólnej stażu przy obliczaniu położył dni urlopu, ale nie więcej. On może iść do sądu i uzyskać nie tylko wszystkie przepisy, ale również w celu skompensowania tego.

Płatność musi nastąpić nie później niż trzy dni przed świętem, w zależności od numeru artykułu 136, w związku z tym wynagrodzenie za niewykorzystany urlop nie powinien być opóźniony, ponieważ tutaj występuje opóźnienie od początku.

W przypadku naruszenia wymaga zapłaty odsetek w wysokości nie mniejszej niż 1/300 stawki refinansowania Banku Centralnego z długu, a za każdy dzień zwłoki. egzekwowane czas bezczynność jest wliczone w stażu i brane pod uwagę. Do obliczeń, który korzysta odprawa święto, termin płatności jest ważne, który jest uważany przez ostatnie dwanaście miesięcy, ale tylko kompletne. Jeżeli pracownik zostaje odrzucona na przedostatni dzień miesiąca, miesiąc obliczeń jest wyrzucane, a jeśli w ostatnim dniu tego miesiąca jest brane pod uwagę.

W niektórych przypadkach, prawo nie może być obliczenie odszkodowania, ale dwa, potem trzeba wybrać najlepszą opcję dla pracownika. Możliwe jest, na przykład, gdy urządzenie drobne praca tymczasowa. Powinien zostawić na 31 dni jako małoletniego. Ponadto, jest on uprawniony do 2 dni każdego miesiąca. Wybiera najlepszą opcję dla niego. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, również umieścić tego rodzaju rekompensaty. Urlop na zwolnienia odszkodowanie podlega odliczeń składek. Jeżeli pracownik pracował 11 miesięcy iw tym czasie udało się wcześniej zostało zrobione na wakacjach, wtedy może on zachować pieniądze na niesprawdzone jeden miesiąc, co odpowiada 2,33 dni urlopu na przeciętnego wynagrodzenia.