333 Shares 2790 views

Nadużywanie biurze. Co to mówi kodeks karny

W dzisiejszym społeczeństwie, korupcji i wykroczenia, niestety, bardzo częste. Ludzie w pogoni za własnym interesem, a także osiągnięcia pewnych celów praktycznie w żaden sposób naruszać prawa i ignorować odpowiedzialność, że kiedyś było powierzone ramionach. Nadużywanie urzędu znajduje się prawie wszędzie. Wśród takich przestępstw może być zamieszany jako urzędnicy o znaczeniu krajowym, jak i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Chociaż lista gwałcicieli może być kontynuowane w zasadzie cały czas: profesorów uniwersyteckich, pracowników placówek medycznych, podała policja. Mniej lub bardziej wpływowa pozycja posiada szereg efektów, poza które czasami są bardzo chętni, aby dostać się na te osoby, które mają jakąś moc w jego miejsce.


Jeżeli dana osoba popełnia czyn, który można jednoznacznie przypisać do nadmiaru jej listę funkcji, co spowodowało naruszenie praw istotnej natury, w tym przypadku, jest to miejsce nadużycie władzy. Artykuł, który reguluje przestępstwo jest Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Jest on przypisany jest numer seryjny 286. Dokument ten zawiera szczegółowy opis takich naruszeń, klasyfikacja możliwych przypadków, jak również sankcje, które mogą być zastosowane do sędziów do winy. Po zbrodni – to nie tylko kradzież czy morderstwo. Jest to obowiązkowe i dotyczy nadużycia władzy. Kodeksu karnego wyraźnie reguluje tę kwestię. Spójrzmy na możliwych rodzajów naruszeń prawa, a także od rodzaju kary.

Jeżeli mówimy o osobie, która będąc w pewnej pozycji przekracza swoje uprawnienia, kierując jakichkolwiek celów uszczerbku dla praw i wolności obywateli lub przedsiębiorstw, a następnie sprawca mógł zmierzyć się z następujących czynności:

  • kara pieniężna w wysokości 100-200 krotności minimalnego wynagrodzenia;
  • karę w postaci przeciętnego wynagrodzenia za 1-2 miesięcy;
  • niezdolność do przechowywania pewnej liczby stanowisk (czas zmieniać się aż do 5 lat);
  • aresztować za 1-6 miesięcy;
  • pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Jeśli nadużycie władzy ustala się dla osób publicznych Rosji (obejmują one głowę samorządu terytorialnego, jak również urzędnicy przedmiotów kraju), to kara będzie surowsza:

  • kara pieniężna w wysokości 500-800 krotności minimalnego wynagrodzenia;
  • karę w postaci przeciętnego wynagrodzenia za 5-8 miesięcy;
  • niezdolność do utrzymywania pewnej liczby stanowisk do 3 lat;
  • pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Nadużywanie biurze – jest plagą pomyślnego rozwoju nowoczesnej gospodarki rosyjskiej. W związku z ostatnimi faktami takimi zbrodniami rząd postanowił bardziej uważnie monitorować punkty danych. Aktywna polityka jest także mające na celu zapobieganie naruszeniom tego rodzaju. W przyszłości jeszcze bardziej ostrzejsze kary. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tych, którzy mają poważną siłę i może mieć istotny wpływ na przebieg wydarzeń w kraju. Mianowicie – przedstawiciele administracji państwowej.

Nadużywanie władzy powinny zawsze być karane z całą surowością prawa. Aby to zrobić, należy pamiętać, aby pomóc i te osoby, które padły ofiarą tego przestępstwa. Każdy obywatel, a także osoba prawna i jednostka przedsiębiorca niezwłocznie powiadomić organy ścigania o fakcie naruszenia. Takie metody zapobiegawcze pozwalają zarówno kompleksowe badania można przeprowadzić szybciej, przytrzymaj sprawcy, i pokazać mu stosowną opłatę. Tylko współdziałanie wszystkich uczestników tej operacji może zapewnić jego pomyślnego zakończenia.