756 Shares 9910 views

Wiza na Maltę: jak ją zdobyć

Malta to kraj wyspiarski, prawdziwy wystrój śródziemnomorski. Jak twierdzą legendy, te trzy małe wyspy na środku Morza Śródziemnego pozostały z legendarnej Atlantydy. Być może jest to tylko mit, ale wiadomo, że historia Malty ma ponad 7000 lat.


Według naukowców, tajemnicze liczne budynki religijne na Maltańczykach są najstarszymi na świecie zabytkami architektury. Ten tajemniczy kraj przyciąga archeologów, historyków i oczywiście wielkiego plemienia turystów. Jednak ostatnia podróż na Maltę przyciąga także piękne piaszczyste plaże z najczystszej wody, czynne życie nocne, pierwszorzędna obsługa i bogata kuchnia.

Jednak przed wyjazdem pojawia się pytanie, czy Malta potrzebuje wizy, a jeśli to konieczne, którą.

W 2007 r. Kraj ten stał się częścią państw Schengen. Po przystąpieniu państwa do strefy Schengen pojawiły się nowe możliwości wejścia obywateli Rosji na jego terytorium. Dlatego odpowiedź jest jednoznaczna: dla Malty konieczna jest wiza. Wszyscy podróżujący, którzy mają ważną wizę Schengen w swoim obcego paszportu, mogą swobodnie podróżować po krajach Schengen , w tym na Malcie. Daje to turystom duże perspektywy, ponieważ teraz nie jest konieczne sporządzanie osobnej wizy maltańskiej.

Wiza dla Malty jest obowiązkowa dla wszystkich odwiedzających, niezależnie od celu podróży – biznesu czy turystyki. Można je uzyskać w Ambasadzie konsularnej Malty w Moskwie. Wizy na Maltę można również uzyskać w centrach wizowych w Rostowie nad Donem, Petersburgu, Nowosybirsku i Jekaterynburgu.

Tam trzeba przedłożyć z wyprzedzeniem wszystkie niezbędne dokumenty: paszport, dwa fotografie, kwestionariusz, referencje i inne. Około tygodnia lub trochę dłużej sekretariat konsulatu dokona przeglądu zgłoszenia i zgłosi jego decyzję.

Wiza dla Malty jest wydawana w terminach ustalonych w przepisach i zwykle trwa 4-5 dni roboczych. Jednak lepiej zadbać o rejestrację tego dokumentu z wyprzedzeniem. Faktem jest, że w niektórych sytuacjach wydawanie wiz jest opóźnione. Na przykład w trakcie sprawdzania dokumentów usługodawca wizowy może zadawać kilka pytań wnioskodawcy. Pozwolenie na wjazd nie jest wydawane do czasu rozwiązania wszystkich kwestii.

Brak jakichkolwiek dokumentów wymaganych w pakiecie dokumentów może opóźnić wydanie wizy. Dlatego przed przekazaniem dokumentów do departamentu konsularnego należy dokładnie zapoznać się z zestawem dokumentów urzędowych, które należy składać do rozpatrzenia. Szczegółowa lista niezbędnych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej konsulatu. Możesz ubiegać się o poradę wyspecjalizowanym firmom, które pomogą uzyskać wizę za opłatą.

Powodem opóźnienia mogą być również "wysokie" pory roku. Tak zwane okresy, w których istnieje duży napływ osób chcących uzyskać wizę, dlaczego specjalistyczne usługi, doświadczające zwiększonego obciążenia, nie mają czasu na przetwarzanie wszystkich dokumentów na czas.

W związku z tym, aby upewnić się, że wiz zostanie w odpowiednim czasie i nie martwić się o jego opóźnienie, należy wcześniej złożyć wniosek do departamentu konsularnego i dokładnie sprawdzić kompletność dostarczonych dokumentów.