659 Shares 1407 views

Współczulny układ nerwowy i jego funkcje

Autonomiczny układ nerwowy, który jest również nazywany autonomicznego ma kilka jednostek lub elementów. Jeden z nich – współczulny układ nerwowy. Podział na sekcje na podstawie cech morfologicznych i funkcjonalnych. Inny podgatunek jest układ przywspółczulny.


W życiu żywego organizmu układu nerwowego wykonuje szeroki zakres funkcji, które sprawia, że bardzo wysokie znaczenie. Sam system jest skomplikowany i ma kilka działów i podgatunki, z których każdy trwa na niektóre z funkcji. Najciekawsze jest to, że po raz pierwszy coś takiego jak współczulnego układu nerwowego pojawił się w 1732 roku. Pierwotnie termin ten został użyty do opisania całego autonomicznego układu nerwowego. Ale jak zgromadzonej wiedzy naukowców, zdali sobie sprawę, że tutaj leży znacznie bardziej rozległe warstwy, więc koncepcja ta zaczęła odnosić się tylko do jednego podgatunku.

Jeśli weźmiemy pod uwagę konkretne wartości, okaże się, że współczulny układ nerwowy funkcjonuje całkiem ciekawe funkcje organizmu – jest odpowiedzialny za zużycie zasobów, a także mobilizacji sił w sytuacjach awaryjnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, system sympatyczny zwiększa wydatkowanie energii, więc organizm mógł kontynuować normalnie funkcjonować i wykonywać swoje zadania. Kiedy mówimy o ukrytych możliwości i zasobów, mamy na myśli dokładnie to. W jaki sposób system będzie go obsłużyć, będzie zależeć od stanu organizmu.

Jednak to wszystko jest silny stres dla organizmu, tak długo w tym trybie, nie może funkcjonować. Nadchodzi w systemie przywspółczulnego, która ma za zadanie przywrócenie zasobów i ich akumulacji, tak że później mężczyzna był w stanie wykonywać te same zadania, ale jego funkcje są ograniczone. Współczulny i układ przywspółczulny umożliwić normalne funkcjonowanie organizmu ludzkiego w różnych warunkach. Działają one nierozerwalnie i stale wzajemnie się uzupełniają.

urządzenie anatomiczny

Współczulnego układu nerwowego jest dość skomplikowane i rozgałęzioną. W centralnej części znajduje się w rdzeniu kręgowym i peryferia łączy różne zwoje i koniec w organizmie. Rzeczywiście sympatyczny zakończenia nerwowe połączone są w wielu tkankach unerwienia w splocie.

system jest utworzony przez obrzeże różnych czuciowych neuronów aferentnych od konkretnych przetwarza odpady. Są one usuwane z rdzenia kręgowego i zbierane głównie prespinal i przykręgowy węzłów.

Funkcją układu współczulnego

Jak wspomniano wcześniej, system jest w pełni aktywna sympatyczny w sytuacjach stresowych. W niektórych źródłach nazywany jest reaktywny współczulny układ nerwowy, ponieważ powinien on dać odpowiedź niektóre ciała do sytuacji, utworzoną z zewnątrz.

W tym momencie w nadnerczach zaczyna produkować adrenalinę, która jest główną substancją, która pozwala ludziom lepiej i reagować na sytuacje stresowe szybciej. Jednak podobna sytuacja może wystąpić podczas wysiłku fizycznego, kiedy z powodu uwalniania adrenaliny człowiek zaczyna radzić sobie z nim lepiej. wydzielanie adrenaliny wzmacnia działanie układu współczulnego, który zaczyna „zapewnić” środki na zwiększone zużycie energii, ponieważ tylko adrenalina pobudza różnych narządów i zmysły, ale w rzeczywistości nie jest właścicielem zasobu.

Wpływ na organizm jest na tyle wysoka, bo wtedy człowiek odczuwa zmęczenie, osłabienie, i tak dalej, w zależności od tego, jak długo trwały wpływ adrenaliny i jak długo system sympatyczny przeznaczanie środków na wspieranie prac ciała na tym samym poziomie.