886 Shares 7849 views

Ukrywanie przestępstwa: odpowiedzialność wynikająca z kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Bardzo często władze śledcze mają do czynienia z problemem, gdy przestępstwo nie jest rozwiązane w gorącym pościgu z powodu ukrycia przestępstwa. W takim przypadku prędzej czy później kryminalista będzie za mną, ale będzie miał mnóstwo czasu na popełnienie innego przestępstwa. Organy dochodzeniowe w praktyce napotykają na ogromną liczbę wyrafinowanych metod, które pomagają przestępcy uniknąć kary na razie. Ale zawsze musimy pamiętać, że w kodeksie karnym znajduje się odrębny artykuł w tej sprawie, który pociąga za sobą kolejną kary.


Oczywiście sąd weźmie pod uwagę wszystkie fakty dotyczące ukrycia przestępstwa, więc będzie brany pod uwagę rodzaj przestępstwa. Jeśli przestępstwo ma charakter łatwą, na przykład może to stanowić fałszerstwo podpisu w dokumentach, sprawca będzie mógł z łatwą grzywną, w bardziej złożonych sytuacjach, być narażony na kary więzienia przez okres do dwóch lat. Spróbujmy szczegółowo wszystko to zrozumieć.

Jaka jest istota artykułu?

Ukrycie przestępstwa oznacza całą listę środków, które można zastosować wobec osoby, która popełniła przestępstwo. Ukrywanie przestępstwa może być planowane, na przykład, gdy zostało wcześniej omówione, nawet przed popełnieniem takiego przestępstwa. Także ukrycie może być nieplanowane. Należy wziąć pod uwagę fakt, że prawo nie ma zastosowania do bliskich krewnych. Gdy używa się takiego pojęcia jako szczególnie poważnej przestępczości, przestępca może zostać pozbawiony wolności przez co najmniej dziesięć lat.

Niewłaściwe byłoby uznanie, że ukrywanie przestępstwa ma miejsce tylko wtedy, gdy sam przestępca pomoże ukryć przedmioty, z którymi popełniono przestępstwo. Podanie niewłaściwych zeznań w sądzie można również uznać za okładkę. Należy również zauważyć, że ukrycie zbrodni o małej lub średniej skali można uznać za nielegalne, co oznacza, że osoba nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, szczególnie groźne przestępstwa mogą być karane, dlatego istnieje tendencja do zwiększania przestępczości na poziomie biznesowym.

Kto może być przedmiotem przestępstwa

Odpowiedzialność za ukrywanie przestępstwa pochodzi z 16 lat. Ale prawo ma poprawkę, która jasno stwierdza, że osoby będące krewnymi przestępcy nie ponoszą kary za ukrycie. Faktem jest, że jest to sprzeczne z wszystkimi normami i prawami, ponieważ nie każdy może dać swoją ukochaną i ukochaną osobę, nawet jeśli jest przestępcą. Musimy jednak pamiętać, że jest coś takiego jak obowiązek obywatelski. Krewni, którzy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za ukrycie obejmują:

  1. Rodzice przestępcy.
  2. Jego własne dzieci i wnuki.
  3. Starsi krewni, na przykład dziadkowie.
  4. Prawne małżonkowie. Ważne jest, aby małżonek był zarejestrowany w biurze rejestracyjnym, ponieważ partnerka płci żeńskiej będzie odpowiedzialna przed prawem w ramach pełnego programu.

Co dokładnie kryje się?

Ukrywanie przestępstwa jest specjalnym czynem mającym na celu ukrycie przestępcy, udzielenie mu azylu, pomoc w tworzeniu fałszywych dokumentów, zmianę jego wyglądu. Jaka kara zostanie poniesiona przez stronę, która popełniła te nielegalne działania – zostanie rozstrzygnięta wyłącznie przez sąd. Co do zasady, może to być grzywna, która wynosi dwieście tysięcy rubli, lub winni mogą być aresztowani przez okres do dwóch lat. Rodzaj kary jest określany tylko wtedy, gdy potwierdza się fakt zaangażowania w tę zbrodnię, a także w zależności od tego, która zbrodnia została ukryta przed badaczami.

Kiedy zbrodnia jest uważana za doskonałą?

Ukrywanie przestępstwa można uznać za doskonałe w różnych przypadkach na różne sposoby. Faktem jest, że jeśli musisz ukryć coś, co zostało nabyte nielegalnie, na przykład na broń lub jeśli jego magazyn jest ujawniony, to fakt ukrycia przestępstwa jest faktem od chwili, gdy druga osoba o tym wiedzieli. Prawo uwzględnia tylko te działania, które zostały popełnione, nawet jeśli były w pewnym stopniu nieukończone. Na przykład, nawet jeśli sprawca nie osiągnął w pełni celu jego zbrodni, nadal będzie karany.

Głównym celem ukrycia przestępstwa: jak to jest uwzględnione w sądzie

Sąd może brać pod uwagę takie momenty, gdy koncentrat celowo popełnił przestępstwo. Powiedzmy, że dochodzenie świadczy o tym, że doskonale wiedziała, że ukrywa morderstwo, które było całkowicie przypadkowe. Jeśli w rzeczywistości został popełniony umyślnie, oskarżony nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej: w rzeczywistości jego intencją nie było ukrycie prawdziwego morderstwa.

Jakie są cele konicjera

Cel ukrycia przestępstwa może być inny. Naturalnie, pierwszym priorytetem jest chęć ukrycia z prawa nielegalnych czynów. Śledczy mogą również rozważyć takie kroki, jak utrudnienie śledztwa i administrowanie sprawiedliwością. Często jako motywy przestępcy mają swoje samolubne motywacje. Na przykład ludzie mogą poruszać się uczuciami miłosnymi, czasami motywem może być zastraszenie osoby przez przestępcę. Oczywiście motywy nie są przestępstwem, ale należy zauważyć, że są brane pod uwagę przy nakładaniu kary.

Ukrywanie przestępczości za pomocą działań intelektualnych i fizycznych

Ukrywanie śladów przestępstwa może być popełnione zarówno fizycznie, jak i przy pomocy działań intelektualnych. Najczęściej przykładem ukrycia takiego ukrycia jest samoocena lub fałszywe zeznania na korzyść oskarżonego, aby usunąć podejrzenia od prawdziwego przestępcy. W tym przypadku sprawiedliwość może pójść na fałszywą drogę, a sam kryminał w tej chwili może zniknąć. Ponadto, jako aktywność intelektualna może działać i doradzać, jak najlepiej się ukryć, jak właściwie ukryć broń lub pozbyć się ciała zamordowanych. Ukrywanie jest również ukrywanie śladów przestępstwa, na przykład gdy uderzył pieszo, a samochód został ranny. Aby nie dopuścić do tego, aby dochodzenie dotarło do sprawcy, samochód został naprawiony przez drugą osobę lub samochód został zapalony.

To, co nie jest uważane za ukrycie przestępstwa

Należy zauważyć, że ukrycie, które podlega karze prawa, jest uważane za ukrycie faktów popełnionych w wyniku przestępstwa, co naprawdę komplikuje śledztwo. Nie można jednak uznać za wydzielinę niewielkiej pomocy dla przestępcy, który nie realizował jakichkolwiek celów, aby wprowadzać w błąd. Na przykład osoba może wiedzieć o popełnionej przestępczości, ale nie zgłaszać jej do właściwych organów. Ale w niektórych przypadkach nadal można stosować specjalne przepisy dotyczące kodeksu karnego dotyczące niedoróbek do takich osób.

Trudności w dochodzeniu, które mogą wynikać z posiadania przestępcy

Biorąc pod uwagę szczegółowo tę koncepcję – ukrycie przestępstwa (artykuł kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej nr 316), należy zwrócić uwagę na fakt, że artykuł ma wiele niuansów. Ważne jest, aby pamiętać o różnicowaniu rodzajów ukrycia. Na przykład poszukiwany przedmiot próbuje się ukryć, ponieważ jest wyodrębniany przez przestępstwo. Decyzja o kontroli dotycząca korektora będzie zależeć od tego, jak dokładnie zakupiono przedmiot. W tym przypadku fakt ten można uznać za bezpośredni zamiar, ponieważ koncentrat jest świadomy natury przestępstwa, az drugiej strony przestępstwo może być niejawne. W każdym razie sąd uwzględni cele wyznaczone przez koncentrat.

Jakie środki zaleca się podjąć w celu zmniejszenia faktu ukrycia przestępstw

Należy zauważyć, że każdego roku rośnie liczba kryminalistów. Mimo to liczba wykrywanych przestępstw rośnie, wiele przypadków wykrycia obu przestępstw, a kryjówki zostały ukarane. To prawda, w tym jest niewiele pocieszenia. Wielu ekspertów uważa, że należy zastosować trudne środki, gdy nawet najmniejsze ukrycie zbrodni nastąpi, kodeks karny Federacji Rosyjskiej w tym kierunku jest słabo rozwinięty. Poważna praca jest w tym planie. Do tej pory, częściej niż nie, były przypadki kryminalizacji, w których znane są wszystkie osoby, które ją popełniły. Motywem w tym przypadku jest tylko jedna – zdobycie własnego zysku.

Aby uniknąć takiego rozwoju wydarzeń w społeczeństwie, konieczne jest rozróżnienie odpowiedzialności nawet w przypadku ukrycia, czego wcześniej nie było obiecane. Biorąc pod uwagę całą wagę przestępstwa, które można popełnić, sąd musi wydawać kary z uwzględnieniem wszystkich najmniejszych szczegółów i rozważania szkody wyrządzonej społeczeństwu. Szczególnie sztywny powinien być wymiar sprawiedliwości, który może również aktywnie uczestniczyć w przechowywaniu, a tym samym realizując swoje samolubne cele.

Jak widać, artykuł o ukryciu przestępczości ma własne wady, które w przyszłości muszą koniecznie zostać usunięte. Aby konflikt mógł być rozwiązany przy pomocy konkretnych działań, konieczne jest posiadanie dokładnych kryteriów pozwalających postawić sprawiedliwość osobom, które mają przynajmniej najmniejsze powiązanie z przestępstwem. Ukrywanie zbrodni może być traktowane w zupełnie odmienny sposób, co umożliwia sądowi nie zawsze dokonywanie obiektywnej oceny czynów. Wynik takich działań może być inny. Czasami ludzie, którzy nie są winni, są za kratkami, ale prawdziwi przestępcy nadal łamią prawo, gdy są w ogóle. Ale wszystko to można łatwo uniknąć wprowadzając niewielkie zmiany w prawie. Kara za ukrycie zbrodni musi koniecznie dotyczyć urzędników i władz.