304 Shares 3740 views

Artykuł 171 Kodeksu Karnego: nielegalny biznes

Dzisiaj coraz więcej ludzi zaczyna się angażować w każdym biznesie, duża czy nie. Przed rozpoczęciem własnej produkcji lub usługi, należy zarejestrować się w organach podatkowych jako osoby prawnej lub przedsiębiorcy.


Jednak nie wszyscy, którzy chcą uzyskać korzyści z własnej działalności gospodarczej, należy przekazać tę procedurę. Stąd, tutaj mówimy o nielegalnej działalności, dla których właściciel jest jednocześnie odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

W sprawie prawa

Kodeks karny jest uważany realizacja działalności bez rejestracji lub bez licencji. Zatem, jeżeli przedsiębiorca jest już środek podatkowy, ale działa bez specjalnego zezwolenia, jest również karane zgodnie z prawem (art 171 kodeksu karnego).

Rodzaje działalności, które koniecznie potrzebują licencji określone są w specjalnej ustawy przyjętej w tym zakresie. Na przykład, specjalne zezwolenie jest wymagane w prowadzeniu działalności bankowej, wykonania obrotu paliw i smarów i innych podobnych rodzajach przedsiębiorstw. Jest to konieczne w celu ochrony rynku od skrupułów działalności jako licencjonowaną działalność obejmuje specjalną kontrolę nad działalnością tych przedsiębiorstw.

naruszenie

Tak więc, jeżeli obywatel postanowił rozpocząć działalność gospodarczą (działalność, co oznacza systematyczne otrzymują żadnych dochodów), musi być zarejestrowana w administracji podatkowej w zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa i / lub uzyskania licencji.

W takim przypadku, jeśli okaże się, że ani jedno, ani drugie nie jest działalność objęta jest opis, który zawiera artykuł 171 Kodeksu Karnego – nielegalny biznes. W zależności od tego, ile osób było zaangażowanych i co marża już udało się wyodrębnić biznesmen zdanie narzuca.

Zbrodnia i kara: artykuł 171, część 1 Kodeksu Karnego.

Część 1 pozycji stwierdza, że jeżeli firma aktywność wiązała znaczne szkody lub związane z uzyskaniem dochodów w takiej ilości, następujące kary mogą być stosowane:

– grzywna w wysokości do 300 tysięcy rubli;..

– wymagane działanie do 480 godzin;

– Aresztowanie do 6 miesięcy.

część 2

Ponadto, artykuł 171 kodeksu karnego przewiduje także za przestępstwo popełnione przez kilka osób na określonym planem, czy nie, ale powoduje szczególnie duże szkody. Kara za tego rodzaju działalności, co następuje:

– grzywna w wysokości do 500 tysięcy rubli;..

– przymusowe do 5 lat;

– pozbawienia wolności do 5 lat z grzywną w wysokości 80 tysięcy rubli ..

Sankcje te zawiera artykuł 171, część 2 Kodeksu Karnego.

modyfikacje

Można zauważyć, że każda działalność, która jest związana z uzyskaniem stałego dochodu, nawet jeśli winny człowiek udało się dokonać tylko jednej transakcji jest nielegalne. Jednakże art 171 kodeksu karnego w nowym wydaniu dostarczyła zwolnienie od odpowiedzialności karnej, jeśli przestępstwo zostało popełnione po raz pierwszy obywatel ma niekaralności oraz zadośćuczynienia za wszystkie szkody spowodowane albo dobrowolnie zapłacił dochody państwa.

Zmiany wpływa kilka artykułów, ale to, co dotyczy zwolnienia, przewidzianego za przestępstwo prostym składzie, bez okoliczności obciążających (takich jak artykuł 171, godz. 1 kodeksu karnego).

O stopniu uszkodzenia lub zysku można powiedzieć, że kontrola powinna być kwota, którą przedsiębiorca otrzymał. Obejmuje to te koszty poniesione przez przedsiębiorcę w sprawie organizacji działalności.

Na przykład, jeśli właściciel stacji benzynowej uratowany przez pewną kwotę, a następnie paliwo zakupione i wypłacone pracownikom wynagrodzenia, liczone liczbę finansów do transakcji debetowych.

żywność

Oprócz rzeczywistych przestępstw przewidzianych w artykule 171 kodeksu karnego (nielegalny biznes), szczególnie „zaawansowane” biznesmeni nie kończy. Oznacza to, że nie ma innego rodzaju nielegalnej działalności, w którym organizacja jest zarejestrowana lub nawet posiadać licencję, ale są problemy z towarami.

Artykuł 171.1 kodeksu karnego wyraźnie stanowi, że jeżeli osoba fizyczna lub prawna (nie ma znaczenia) transportuje, kupuje lub otrzymuje i przechowuje lub sprzedaje towary bez oznakowania, jest uważane za przestępstwo.

Ponieważ niektóre z działalności podlegającej koncesjonowaniu i wielu dóbr konsumpcyjnych podlegają certyfikacji i oznakowania.

Osobno o produktach żywnościowych rewolucja, alkoholu i tytoniu wymienionych w art 171,1, części 3-6.

W takim przypadku, jeśli przedsiębiorca ma rynek produktów bez wymaganej informacji o produkcie lub nie umieszczenia kary będą następujące rodzaje:

1. Duży rozmiar:

– grzywna w wysokości do 400 tysięcy rubli;..

– wymuszone działania pracy do 3 lat;

. – życie w więzieniu i 3 lat oraz karze grzywny do 80 tys Rub;.

2. Szczególnie duże rozmiary:

– grzywna w wysokości do 700 tysięcy rubli;..

– przymusowe do 5 lat;

– przy obsłudze środek zapobiegawczy w kolonii do 6 lat z grzywny w wysokości do 1 mln rubli.

W Kodeksie, w uwagach do artykułu 171.1, otrzymał oznaczenie rozmiaru w kategoriach pieniędzy w ratach. Dla 3 i 4 największych części – .. 250 tysięcy rubli, zwłaszcza duże – 1 mln rubli.

konkretne produkty

W odniesieniu do alkoholu i papierosów ustawodawcę przewidzianej kary za handel takimi towarami bez specjalnego oznakowania w postaci znaków akcyzy. Kiedy ten duży rozmiar będzie już w zakresie 100 tysięcy rubli, a szczególnie duże – .. 1 mln.

Jeżeli przedsiębiorca, świadomi konieczności produktów marek napojów alkoholowych i tak fabrykach tytoniowych, nie rób tego, staje się zdanie:

– grzywna w wysokości do 500 tysięcy rubli .. (800 p RUB na dużą skalę ..);

– przymusowa do 3 lat (do 6 lat, odpowiednio);

– kolonii, termin – do 3 lat grzywny do 120 rubli .. (6 lat i 1000000 na dużą skalę).

przemysł gier hazardowych

Zarabiaj każdy człowiek dąży. Ktoś idzie do pracy, a ktoś jest zaangażowany w nielegalne działania z perspektywą ogromnych dochodów.

W związku z przepisami prawa zakazującego organizacji gier hazardowych w wielu krajach, a także w Rosji, nie jest zbyt rzetelny biznesmeni kontynuował swoje działania pod ziemią lub stworzyć nową przestrzeń dla takiej rozrywki. Nie jest tajemnicą, że dochód z tego rodzaju działalności jest bardzo istotny, choć jest dość ryzykowne.

Wraz z zakazem miał taki artykuł, który daje pewną karę za realizację takich nielegalnych działań – 171,2. Sytuacja ta jest dodatkowo uznane za naruszenie z art 171 kodeksu karnego. Przestępstwo nie jest zupełnie inna, nie jest to specyficzny rodzaj aktywności jest ważne.

W dyspozycji (opis aktu) jest powiedziane, że jest przestępcą działalność, która opiera się na organizacji i / lub realizacji hazardu. Należy zauważyć, że gra może być przeprowadzone przy użyciu specjalnego sprzętu, Internetu lub za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji. Jeśli przedsiębiorca organizuje podobne działania w zakresie dozwolonym zabaw, ale nie otrzymał tej licencji, to będzie także do odpowiedzialności karnej.

Gdy mamy do czynienia z takimi przypadkami można powiedzieć, że działania przedsiębiorcy są przedmiotem opisu, który zawiera artykuł 171, h. 1 Kodeksu karnego, jednak ustawodawca wyraźnie podkreślono tę pracę w odrębnym przepisie.

sankcje

172,1 kara za nie dużo, ale więcej niż:

– grzywna w wysokości do 500 tysięcy rubli;..

– wymaga pracy do 240 godzin;

– ograniczenia wolności do 4 lat pozbawienia – do 2 lat.

Biorąc pod uwagę, że strefy gier w Rosji tylko dwa, nie każdy może sobie pozwolić, aby angażować się w hazardzie. Jedna strefa znajduje się w regionie Krasnodar ( „Azow-miasto”), drugi – w Ałtaju ( „syberyjski monety”).

Kara dla stałych grupach i urzędników

Gdy przestępstwo zostało popełnione przez kilka osób w zmowie, lub przedsiębiorca osobiście zarabia w dość dużej ilości, artykuł 171.2 kodeksu karnego Część 2 przewidują następujące sankcje:

– grzywna w wysokości do 1 mln rubli;.

– prawdziwe życie w więzieniu 4 lata z grzywny w wysokości do 500 tysięcy rubli ..

Jeśli istnieją okoliczności, szczególnie obciążające (zorganizowana grupa, korzystanie z oficjalnym stanowiskiem lub w bardzo dużym rozmiarze), przewiduje karę grzywny w wysokości do 1,5 mln rubli, a także odbywania kary więzienia do 6 lat z grzywny w wysokości do 1 mln rubli.

Ponadto, jeżeli czyn jest popełniony przez urzędnika lub osoby, która ma wysoką (lub nie) przepis o zakazie sprawcy mogą być zaangażowane w przyszłości ich działalności w odpowiednim miejscu na okres do 5 lat. Ta część zdania jest realizowany wspólnie z więzienia i grzywny, choć sankcje mogą być po prostu w postaci pozbawienia wolności w kolonii. Należy zauważyć, że art 171 kodeksu karnego nie zawierają takich szczegółów.

działania związane

Zatem w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy prowadzą nielegalny biznes (bez rejestracji lub bez zezwoleń na niektóre rodzaje działalności), istnieje kilka artykułów, w których aktywność jest podzielone według rodzaju produktu lub produktu.

Na przykład, artykuł 172 kodeksu karnego są rozpatrywane oddzielnie na karę za nielegalną działalność bankową, a artykuł 222 – za handel bronią, popełnione przez grupę osób (część 2 i 3).

rejestracja

W niektórych przypadkach można mówić o nielegalnych formacji (tworzenia) podmiotu prawnego. Nielegalne i karalne będą rozpatrywane tylko taka rejestracja, w której wykorzystywane podrobionych dokumentów lub zastępczą.

W tym przypadku, nawet jeśli firmy i prowadzi legalną działalność, naruszenie przepisów rejestracyjnych jest karalne na podstawie art 173.1 Kodeksu Karnego.

struktura

Jak w przypadku każdego przestępstwa, akt, który przewiduje art 171 kodeksu karnego, powinny również być częścią lub działania nie będzie nielegalna działalność.

Zważywszy na nielegalną działalność w zakresie teorii prawa karnego, należy zauważyć, że skład jest alternatywą, materialne i formalne, i posiada kwalifikacje i szczególnie kwalifikacyjna znaki, które w pełni opisują Artykuł 171 Kodeksu Karnego.

Metody badania

Identyfikacja tych przestępstw jest patrzeć na znaki, które mówią o działalności przedsiębiorstwa, jak nielegalnie wprowadzony.

Posiada również własne niuanse. Badacz musi dowiedzieć się dokładnie, jakie fakty powinny być brane pod uwagę, a gdy wszystko jedno przedsiębiorstwo może być uznane za nielegalne. Ponadto liczy zyski i ekstrahowano w nielegalnej działalności.

Jeżeli kwota ta w dużej skali (w tym nieruchomości), od 1,5 mln rubli., Zbrodnia jest kwalifikowany w ramach części 1 artykułu 171, jeśli duża skala (6 mln zł.), Applied Artykuł 171 h. 2 kodeksu karnego.

Najpierw musimy określić, w ogóle, każdy artykuł, aby zakwalifikować się do zbrodni, a następnie do zbierania dowodów, w oparciu o treść aktu oskarżenia.

Na przykład, jeżeli przedsiębiorca posiada rejestrację organ podatkowy i nie ma zezwolenia dla każdego rodzaju działalności, ale w rzeczywistości przedsiębiorca dokonuje transakcji na sąsiadujących lub podobnej formie, to powinno być utożsamiane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez licencji.

Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z faktu, że każde działanie ma swoje własne zasady i wymagania, począwszy od personelu, a kończąc na budynku, w którym spółka ma swoją siedzibę. Dlatego, aby uniknąć problemów z prawem w realizacji kilku powiązanych rodzajów prac (usługi, produkcja) jest niezbędne do uzyskania licencji dla każdego.

Ponadto, jeżeli takie zezwolenie jest już tam, ale wygasł i właściciel kontynuuje do tej pracy, jest również uważane za naruszenie (art 171 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem).

Funkcje przestępstwa

Jestem pewien, że warto zauważyć, stanowisko Sądu Najwyższego w odniesieniu do zezwolenia na prowadzenie działalności w innym temacie. Według ustawy federalnej „O licencjonowania …„Ważność terytorialna pozwolenia nie jest ustalona, możliwe jest zorganizowanie działalności gospodarczej w jednym regionie, a uzyskać licencję na inny (jeśli, na przykład, ma oddziały w całym kraju).

Jednakże, jeśli region podjęła aktu normatywnego sprzecznego z prawem Federacji lub nie odnoszących się do kompetencji tych organów, a biznesmen pochylony nad ustawą, otrzymał licencję, to nie prowadzi żadnej odpowiedzialności karnej lub administracyjnej.

Często z kwalifikacji przestępstwa, który opisuje artykuł 171 Kodeksu Karnego, orzecznictwo wskazuje kilka form nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy (art 174), użycie cudzego znaku towarowego (art 180-I) i tym podobne.

Trudności w kwalifikacjach

Decyzja Sądu Najwyższego, który został opublikowany w dniu 17 listopada 2004 roku, na praktykach związanych z przypadków nielegalnej działalności, biorąc pod uwagę wszystkie trudności i momenty umiejętności i skazania. Tak więc, zgodnie z dokumentem, mają trudności z następującej lokalizacji:

– Określenie przedmiotu;

– związki różnicowanie podobne;

– pojęcie dochodu – różnica pomiędzy transakcją jednorazową i rzeczywistej działalności.

W odniesieniu do dochodów powyżej zostało powiedziane, że na podstawie takich należy rozumieć wszystkie pieniądze, biorąc pod uwagę koszty wdrożenia. Jeśli sprawa dotyczy więcej niż jednej osoby, dochód brany pod uwagę w agregacie.

Różnica między jednorazowego zysku i biznesu jest nacisk. Jeżeli dana osoba nabyła na przykład telefon komórkowy w Chinach, a następnie sprzedał go w Rosji jest droższy, to nie jest uważane za biznes i prawo nie są karane.

Transakcja, która miała na celu osiągnięcia zysku, dalsze inwestowanie pieniędzy w zakup produktu i jego realizacja jest uważane za działalność przedsiębiorcy.

Jako Artykuł 171 ma charakter koc, określić, jaki jest rzeczywisty obiekt, jest możliwe w artykule 2 kodeksu cywilnego.

Kompozycje o podobne przestępstwa powiedzieć, że jeśli są do tej samej kategorii (w tym przypadku do sfery gospodarki) oraz artykuły w ich dyspozycji sugerują podobnych czynów.

Pokrewne związki

Jako przykład przepisów kodeksu karnego 171 i 159. i można zobaczyć, że w obu przypadkach sprawca popełnia w rzeczywistości kradzieży. Tylko w pierwszym artykule mówimy konkretnie o działalności gospodarczej, której celem jest zysk, który będzie powtarzający się charakter, a drugi artykuł – paragon (nielegalnie) mienie ruchome lub nieruchome, w tym pieniędzy. Zatem oszustwa może być związana z przedsiębiorstwem, a być wynikiem nielegalnych działań zwykłego obywatela.

Ustalenie winy

Pytanie związane z przedmiotem przestępstwa jest uważany w decyzji zupełnie obiektywnie. To nie pozwala na dwuznaczności i interpretacji opcji wiadomości, że kara powinna być zastosowane do poszczególnych obywateli.

Zatem odpowiedzialność karna za nielegalną działalność, w tym i pokrewnych kompozycji, niesie ze sobą człowieka, który tak czy owak została wyznaczona na stałe lub tymczasowo, szef przedsiębiorstwa, w tym oddziałów i przedstawicielstw (artykuł 171 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem). W prostych słowach, jest zaangażowany jako pozwany tylko najważniejsze.

Pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie i wykonują jego instrukcji rozdział nie ponosi odpowiedzialności za nielegalną działalność głowy.

Decyzja sądu

Przekonanie, na podstawie art 171 kodeksu karnego musi zawierać opisowy i motywacja część powodów, dla których zdecydowano, że dana działalność jest obywatelem był przedsiębiorczy.

W odniesieniu do przestępstwa, w wyniku zostały otrzymane nie tylko pieniądze, ale również wartość lub nieruchomość, nakłada takie zdanie, w którym część opisowa i motywacja z przyczyn obrotu takiego dochodu dla państwa.

Stanowisko obywatel, który pozwał jako pozwany, nie wiedział o konieczności rejestracji lub uzyskania licencji, to nie ma znaczenia: nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Zwłaszcza jeśli chodzi o uchwale w sprawie wykonania niektórych czynności, wykaz nich tak małe, że nie da się po prostu zgubić. Jest mało prawdopodobne, że producent środków wybuchowych, na przykład, nie wiedział, że jest to konieczne do uzyskania licencji.

Ponadto każda duża firma, która planuje pracować biznesmen w budowaniu partnerstwa w dziedzinie, która jest licencją obowiązkowo wymagają tego dokumentu.