336 Shares 8035 views

Ciśnieniowe rury kanalizacyjne, zasada pracy

Wygodna obsługa dworek będzie nie można nazwać, chyba że zostanie uzupełnione siecią użyteczności publicznej, która zapewni wygodę, tak znane osoby, która mieszka w dużym mieście. Do przeprowadzenia takich prac można rękę, bez pomocy z zewnątrz, co pozwoli zaoszczędzić na budowniczych. Jako jeden z głównych atrybutów komfortowych prywatnym domu lub willi stoiskach, oczywiście, kanalizacja, a jedną z opcji dla jego budowy jest system ciśnieniowy. Przewiduje on:

  • pompowni lub jednostkę pompy;
  • rurociąg;
  • Zbiornik lub dobrze.

Te ostatnie są używane do gromadzenia odpadów płynnych, jeżeli nie ma dostępu do centralnego systemu kanalizacyjnego. Ważne jest, aby pamiętać, że ścieki pod ciśnieniem powinny rozstrzygać tylko w przypadku, gdy nie istnieje możliwość zamontowania systemów grawitacyjnych.

Zasada działania

Ciśnieniowy ścieków działa na pewnych zasadach, przewiduje dostawę cieczy ściekowych z kilku lub jednym domu mieszkalnego przez rury, które go do studni lub innego odbioru ścieków. Za pomocą pompy, która uzupełnia się urządzenie do szlifowania dużych elementów, wchodząc do układu wraz ze ścieków, zespół pompy i przewody odprowadza się do centralnego odpływu ścieków.

Należy używać kanalizacja ciśnienia

Ciśnieniowy ścieków ma wiele zalet, wśród których należy wymienić możliwość korzystania z długiego rurociągu, który może mieć mniejszą średnicę. Między innymi, koszt finansowy instalacji i utrzymania systemu może być zmniejszona, ponieważ oczyszczalnia zostanie zastąpiony przez pompę.

Ta kanalizacja jest organizowany w najbardziej minimalnym czasie i wszystko bo nie ma potrzeby, aby wydać dodatkowe prace wykopaliskowe, które ewentualnie byłyby związane z dużą ilością sprzętu. Możesz być pewien, że ryzyko zatkania jest zminimalizowane, ponieważ system stosowany rozdrabniacze, które są wyposażone w pompy. Ciśnieniowy kanalizacja jest inny i bardziej trwałe, dzięki zastosowaniu wytrzymałych rur, jak również specjalistycznego sprzętu. W związku z tą funkcją jest również brak elementów stałych w ściekach.

Wybór rur

Jednym z najważniejszych wydarzeń w regeneracji opisywanego systemu jest wybór rur do budowy lokalnej sieci kanalizacyjnej. Wynika to z faktu, że produkty będą podejmowane na dość często i wysokich szczytów ciśnieniowych. urządzenie pompowania zacznie działać z silnym wzrostem, który pojawia się na wewnętrznej powierzchni rurociągu ściekowego.

Kiedy należy wziąć rury wyborze troska, aby mogły wytrzymać ciśnienie do 1,6 MPa. Ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na wytrzymałość stawów, ponieważ te miejsca są najbardziej narażone. Jeśli układane rury zewnętrznej, w obszarze zamrożeniem glebie, mogą wystąpić podczas działania z wystąpienia zacięć lodu zwiększa wymagania dotyczące minimalnej wytrzymałości rur i ich elastyczności. Dlatego produkty muszą wytrzymać ekspansję lodu w stawach stawów.

Nie tak dawno temu ścieków pod ciśnieniem wyposażyć tylko z wykorzystaniem rur żeliwnych, które były w stanie wytrzymać duże obciążenia. Ten materiał jest trwały, długiej żywotności i odporności na agresywne ciecze odpadów. Ale nowoczesne systemy składają się z rur ciśnieniowych z polietylenu.

Sposób wytwarzania polietylenu usieciowanego daje lepsze cechy sprężystości i wytrzymałości. Z ich pomocą możliwe jest, aby tworzyć zakręty przy małych kątach. Do mieszanek zgrzewarka PCW należy stosować kanalizacyjny, który podgrzewa powierzchnię, do temperatury topnienia. Gdy uda się doku będą przenikania się cząsteczek, aby zapewnić wysoką wytrzymałość spoiny.

Montaż kanalizacji ciśnienie

Układanie wyładowania kanalizacyjnej powinny obejmować budowę osadnika pośrednim, który jest zbudowany na takich samych zasadach jak w przypadku czyszczenia szamba. Jego pojemność jest wykonana z tworzywa sztucznego wzorów, które nazywane są evrokuby. Jako alternatywne rozwiązania są stosowane żelbetową pierścień lub betonowych kostek dostępnych materiałów, z którego można utworzyć hermetycznie zamknięty obwód.

Klarowania pośredniego jest zamknięty zamknięte, lecz jest urządzenie wentylacyjne do dostarczania tlenu, który jest więc konieczne działania bakterii tlenowych. W dolnej części zbiornika osadowego pośrednią akumulacji osadu czynnego. Istnieją działające bakterie beztlenowe, które mogą żyć bez tlenu. Podczas tej ylo osad, który od czasu do czasu muszą być usuwane za pomocą assenizatorskaya maszyny. Co pośredni statek musi mieć klapkę, której wielkość będzie zaspokoić potrzeby tych operacji.

Zalecenia dotyczące pracy

Ciśnieniowy zewnętrzny ścieków osadzania na określonym algorytmie, pierwszy etap, który jest niezbędny w celu utworzenia rury ssącej i dodatkowo zakupione niezbędnego sprzętu, po przeprowadzonej kopania wykopu. Powstały wykopu układa się rurociąg. Następnym krokiem będzie instalacja z rur i instalacji pompy. Wszystkie elementy systemu są połączone, z możliwością kanalizacji sanitarnej mogą być podłączone do systemu centralnego.

Urządzenie prefabrykowanych studzienek

Studzienki kanalizacyjne ciśnienie są ważnym ogniwem w budowie takich systemów. Powinny one znajdować się daleko od domu, a ich dno jest niezbędne do uszczelnienia studni. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że zanieczyszczenia będą w ziemi. Wykończenie powierzchni betonu przeprowadza się, opalane cegły lub walki. grubość ścianki powinna wynosić około 25 cm.

Zewnętrzna strona warstwy izolacyjnej bitumu i wewnętrznej również konieczna do gipsu i kielni fugi. Jeśli kanalizacja ciśnienie system będzie się składał z kręgów betonowych, są one umieszczone na specjalnej tablicy. W celu przedłużenia okresu eksploatacji odwiertu może mieć dwie części, z których pierwsza jest zbieranie spływu, przy czym drugi zestaw sama pompa będzie działać po nadmiaru wody z pierwszego rozdzielania i osiągnięcia pewnego poziomu niego.

Nachylenie rurociągu podczas instalacji

Nachylenie ścieków wylotowa powinna być około trzech centymetrów do jednego metra, to jest odnosi się do rur o średnicy 50 mm lub mniej. Jeśli średnica jest zwiększana do 110 mm, a Nachylenie powinno być równe dwóch centymetrów. Istnieje również maksymalna możliwa wartość dla zewnętrznego i drenażu wewnętrznego. Rury kanalizacyjne z PVC należy układać tak, biorąc pod uwagę, że ich wspólna Odchylenie od początku do końca powinna być równa 15 cm. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę poziom gruntu zamrażania instalację do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Opis układania rur ciśnieniowych

Jak wiadomo, jednym z ważnych zalet kanału ciśnienia jest to, że pompa jest w stanie zapewnić nacisk, który umożliwia układanie elementów wystarczająco dużą długość, nie biorąc pod uwagę zalecane nachylenia. Dzieje się tak nawet w tych przypadkach, kiedy dość trudno uznać tę opcję dla dużych odległościach.

Rury ciśnieniowe zawierają mechanizm rozdrabniania. Pierwszy z nich powinien mieć dużą średnicę. Układ taki może być stosowany, na przykład, roślina do obróbki warzyw. W przypadku rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych sprawia niewielu żądań, nie można stwierdzić, z systemu ciśnieniowego. Odpływ wody, która ma otwartą typu, można układać nawet w rynnach w niektórych obszarach.

W przypadku stosowania rur do odprowadzania ścieków rozważyć ciśnienia i masy płynu, który znajduje się w rurce w określonym momencie i w każdym z tych działek. Dlatego te przewody muszą być układane poziomo, jedynym sposobem, aby zmniejszyć nadmiar obciążenia do nich. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że ze względu na stosowane materiały i grubości ścianki rury ciśnieniowe są cięższe, a więc nie są zalecane, aby leżał na nośniku lub stojaków umożliwia to jedynie nieznaczne gdy długość przęsła. Ciśnienie w tym przypadku może być bardzo wysoki, tak więc każdy obciążenia zginania jest niepożądane.

wniosek

Obecnie najlepszym rozwiązaniem dla kanalizacji ciśnieniowej są rury z tworzywa sztucznego, który wygląda nie różni się od tych, które są wykonane z PCV. Ale mają dużą rezerwę elastyczności i wytrzymałości, a także mają większą grubość ścianki. Dla zewnętrznego hałasu takich rur prawie nieprzepuszczalne, w których nie są gorsze produkty z żeliwa.