285 Shares 4601 views

Działalność podlega licencjonowaniu i wykluczenia z obrotu giełdowego

Ustanowienie zasad licencjonowania działalności jest jednym z instrumentów państwa i jego instytucji uczestniczy w regulacji stosunków ekonomicznych w społeczeństwie. Najbardziej rozpowszechnioną formą licencjonowania aktów prawnych, które są przeprowadzane na szczeblu federalnym, właściwego ustawodawstwa, określa rodzaje działalności podlega licencjonowaniu.

Do tej pory takie prawo na rzecz Federacji Rosyjskiej № 99-FZ, który znajduje się pełna lista licencjonowanych rodzajów prac. Ta lista obejmuje działania podlegające obowiązkowej licencji, która jest obecnie 49, a jest znacznie mniej niż to, co zostało przewidziane w aktach prawnych z przeszłości (w poprzedniej wersji ustawy zawartych 105 nazw). Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że spadek liczby gatunków, które muszą wydać zgodę, przybrał charakter pozytywny trend i odpowiada procesów liberalizacji gospodarczej, które mają miejsce na całym świecie.

Ważne jest, aby również wziąć pod uwagę fakt, że niektóre czynności podlegają licencjonowaniu i określone w niniejszej ustawie, mają pewne cechy, aby dostosować je do działania. Wynika to z faktu, że obecnie wiele firm może działać na zezwoleń, które zostały wystawione na działania, które nie posiadają licencji zgodnie z nowym prawem. I, odpowiednio, wręcz przeciwnie, są tacy, którzy zaczęli pracować nad gatunkami nielicencjonowanych, a teraz trzeba wykonać zgody. Dlatego wykonawcy i odpowiedzialne usługi potrzebują czasu, aby produkować ponowną rejestrację danych rejestracji przedsiębiorstwa i dokładnie rejestrować jakie działania podlega licencjonowaniu przeprowadza się w ramach istniejących zezwoleń, a które wymagają ponownej rejestracji lub wydawania nowych zezwoleń na bieżąco.

Wspomniany już Law 99-FZ, które określa rodzaje działalności podlegającej koncesjonowaniu, zapewnia, że podlega licencjonowaniu działalności gospodarczej z wyjątkiem następujących obszarów:

– działania w zakresie energii jądrowej: jej produkcji, transportu i wprowadzania do obrotu;

– produkcja i sprzedaż wyrobów alkoholowych i handlu alkoholem;

– prowadzenie różnych rodzajów działalności w dziedzinie ochrony interesów publicznych i tajemnic państwowych;

– działalność w zakresie operacji kredytowych i wymiany;

– operacje i transakcje na papierach wartościowych i innych aktywów;

– prace związane z działalnością organizacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi;

– tworzenie, organizacja i zarządzanie funduszami emerytalnymi i depozytariuszy;

– rozliczeniowej ;

– prowadzą działalność ubezpieczeniowa.

Te rodzaje działalności mogą być wykonywane wyłącznie po zarejestrowaniu specjalnych zezwoleń, które są przewidziane przez specjalnego ustawodawstwa. Z reguły, wydanie takich dokumentów zawiera sztywnych kandydujących procedur przesiewowych. Przykładem jest proces ustalania, jakie rodzaje działań medycznych podlegających koncesjonowaniu, może być powierzone do konkretnego wnioskodawcy. To samo można powiedzieć o działaniach, takich jak świadczenie usług w dziedzinie radiofonii i telewizji, pracy detektywistycznej, zapewniając dostęp do sieci Internet i tak dalej.

Ważną cechą regulacji 99 ustawy federalnej jest zapewnienie ciągłości i logiki aplikacji. Na przykład ta przejawia się w położeniu, które stanowi, że jeżeli pracodawca prowadzi jakiś rodzaj aktywności, który nie wymaga licencji, jak wcześniej twierdził, efekt stanu licencji zostanie rozwiązana natychmiast po wejściu pod uwagę przepisów w życie.