619 Shares 1964 views

Główne problemy społeczne

Problemy związane z istnieniem czynników życia społecznego, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na stan społeczeństwa, a także wymagających wspólnych wysiłków w celu ich rozwiązania, nazywane są społecznego. W każdym państwie, bez względu na to jak zaawansowany i postępowy, że taki problem istnieje. Naturalnie, że w zależności od poziomu życia całej populacji lub porządku publicznego wykazu tych kwestiach różni się od kraju do kraju.

Wiele osób uważa, że problem społeczny – jest to jeden z problemów związanych z sytuacją obywateli o niskich dochodach lub określonych grup ludności. Jest to jednak zbyt ograniczone zrozumienie problemu. Problemy te mają szeroki zakres i może obejmować nie tylko pojedyncze państwa, ale także społeczności międzynarodowej jako całości.

Rodzaje problemów społecznych

Klasyfikować problemy społeczne mogą być na różnych powodów. Można wyróżnić ekonomiczne, demograficzne, żywność, itd. Niektóre z nich są z globalnym znaczeniu, a inne pojawiają się tylko w niektórych krajach. Podzielić problemów mogą być następujące grupy:

 • Problemy powstające w trakcie wpływu człowieka na przyrodę. Należą do nich zanieczyszczenia oceanów, wyczerpywanie zasobów ziemi, katastrof ekologicznych, itp
 • Problemy, których wystąpienie jest związane z publicznego systemu urządzenia (innymi słowy – z ludzkiej interakcji ze społeczeństwem). To pytania, takie jak zdrowie, gospodarka, nierówności klasowej, bezrobocie i wielu innych.
 • Problemy Intersotsialnye. Problemy, które powstają między państwami lub grupami etnicznymi, zjednoczone przez wspólnych interesów lub pomysł. Ta kategoria może obejmować kwestię lokalnych konfliktów zbrojnych i gospodarki krajów słabo rozwiniętych.

Jeśli mówimy o kwestiach globalnych, wtedy, oczywiście, są to:

 • Demograficzna. Związane z szybkim wzrostem światowej populacji.
 • Żywności. Problemem związanym z koniecznością zapewnienia żywności dla stale rosnącej populacji.
 • Energia. Związana z rozwiązaniem problemu dostarczania ludziom energię i paliwa w chwili obecnej oraz w przewidywalnej przyszłości.
 • Środowiska. Łączy w sobie problemy oceany i zanieczyszczenie powietrza, usuwania i utylizacji odpadów stałych.

wyżej opisane rozwiązanie problemów wymaga wspólnych wysiłków wszystkich narodów i społeczności.

Problemy państwa w sferze społecznej

Oprócz udziału w rozwiązywaniu problemów związanych z globalną skalę, rząd każdego państwa powinno rozwiązać wewnętrzne problemy społeczne, że każdy kraj ma swój własny. Główne problemy społeczne w Rosji:

 • Ubóstwo wśród populacji ogólnej i nierówności społecznej.
 • Alkoholizm i narkomania różnych typów.
 • Bezrobocie.
 • Problem wzrostu populacji.
 • Problem korupcji władz i urzędników.

Oczywiście, lista problemów, które istnieją w naszym kraju, jest znacznie szerszy. Ich rozwiązanie wymaga stałego wsparcia i finansowania, zarówno na poziomie federalnym i regionalnym.

Dla realizacji wsparcia społecznego ludności utworzonego przez różne instytucje społeczne. Ich działania mają na celu świadczenie usług dla ludności. Wśród nich:

 • usług medycznych. usługi ambulatoryjne, szpitalne opieki, profilaktyki i rehabilitacji.
 • Bezpłatnego i obowiązkowego nauczania.
 • wsparcie społeczne. Jest to zestaw środków mających na celu wspieranie konkretnych grup ludności: świadczenie różnego rodzaju zachęty, subwencji, dotacji i świadczeń, fizycznej pomocy społecznej pracowników.