668 Shares 4132 views

Choroba ogniska przyrodniczego: opis, przyczyny i leczenie

Główną cechą naturalnych ognisk zapalnych jest to, że ich patogeny są przenoszone na ludzi z ptaków lub zwierząt. Z reguły transmisja odbywa się poprzez ugryzienia owadów ssących, na przykład komary. Kilka patogenów może współistnieć w jednym naturalnym skupieniu: bakterie, wirusy, pasożyty, pierwotniaki, itp. Aby chronić się przed naturalnymi chorobami ogniskowania, które stanowią poważne zagrożenie dla życia ludzi, ważne jest, aby mieć informacje o drogach i metodach zapobiegania Choroby.

Co to jest "naturalny palenisko"?

Wyrażenie "naturalny fokus" bezpośrednio wskazuje, że źródło infekcji istnieje w naturze. Niedopuszczalne i naturalne ogniska ogniskowe są związane z pewnymi biogeocenozami. Czynniki przyczynowe naturalnych chorób ogniskowych mają właściwość przenoszenia się od ludzi na zwierzęta, co oznacza, że osoba, która ma podobną biogeocenozę może być zarażona. W tym przypadku patogeny przenoszone są na różne sposoby: poprzez gryzienie owadów, przez wdychanie wysuszonych odchodów zakażonych zwierząt itp.

Nauka akademika EN Pavlovsky

Doktryna naturalnych ogniskowych Akademik Pavlovsky jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć nauki biologicznej.

Nauka Pawłowskiego mówi, że w niektórych krajobrazach są ogniska chorób, które mogą być przekazywane osobie. Te ogniska powstają w trakcie długiego ewolucyjnego rozwoju biogeocenozy.

Naturalna ogniskowa występuje, gdy trzy łącza są jednocześnie obecne:

  • Populacja patogenów;
  • Populacja zwierząt, które są gospodarzami (rezerwurami) patogenów;
  • Ludność wektory patogenów.

Na przykład naturalnymi chorobami ogniskowymi są owrzodzenia typu Pendin, które jest powszechne w niektórych regionach Azji Centralnej. Czynnikiem przyczynowym choroby jest leishmania. Zbiornikiem leishmania są gerbili – małe gryzonie, żyjące w pustyniach. A leishmania jest przenoszona przez gryzaki komarowe.

Na jednym terytorium można zaistnieć kilka ognisk choroby, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu środków zapobiegawczych.

Odmiany naturalnych ognisk

Choroba ogniska przyrodniczego może mieć dwa typy:

  • Monowektor – w przenoszeniu patogenów z jednego organizmu do innego, może uczestniczyć tylko jeden wektor;
  • Poliwęzyk – transmisja może być przeprowadzona przez kilka typów wektorów.

EN Pavlovskii zidentyfikował inne naturalne ogniska – antropurgiczne. Wygląd tych ognisk wynika z aktywności człowieka i zdolności niektórych wektorów do przejścia na synantropię. Takie nośniki, na przykład komary lub roztocza, znajdują się głównie w warunkach miejskich lub wiejskich, tj. Niedaleko domu osoby.

Nośniki naturalnych ognisk zapalnych

Naturalne ogniskowe choroby zakaźne mogą być rozpowszechniane przez dwa typy wektorów: specyficzne i niespecyficzne. W organizmach określonych nosicieli czynnik sprawczy choroby przechodzi przez kilka etapów cyklu życia: mnoży się, gromadzi, a nawet odwraca się od jajka do larwy. Czynnik przyczynowy może utrzymywać istotną aktywność tylko w organizmie konkretnego wektora, dostosowując się do niego w procesie rozwoju ewolucyjnego.

Niespecyficzne wektory przenoszą czynniki sprawcze mechanicznie. W tym przypadku czynnik sprawczy pozostaje przez jakiś czas na szyjce lub w jelicie dystrybutora.

Jak może wystąpić infekcja?

Zakażenie przy naturalnych chorobach ogniskowania może występować na różne sposoby:

  • Zanieczyszczenia przemysłowe związane są z pracami wykonywanymi na obszarach leśnych lub w ich pobliżu, infekcja może wystąpić podczas budowy lub operacji pozyskiwania drewna podczas zbioru lnu, warzyw itp .;
  • Zanieczyszczenie podczas pracy w obszarze podmiejskim: często gryzoni, które przenoszą zakażenie żyją w domkach lub szopach, zakażenie może wystąpić przez wdychanie wysuszonych kałem myszy i szczurów;
  • Zanieczyszczenia domowe, które często występują w domach zlokalizowanych w pobliżu lasów, jest spowodowane tym, że gryzonia penetruje w szopach, piwnicach lub w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • Zakażenie podczas krótkiego pobytu w lesie, na przykład podczas spaceru lub podczas pieszej wycieczki.

Najczęstsze choroby

Zapalenie mózgu spowodowane przez kleszcze jest chorobą o ogniskowych, charakteryzującym się silnym zatruciem i uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego. Pacjenci rozwijają uporczywe nieodwracalne zaburzenia neurologiczne, możliwe jest śmiertelne leczenie.

Japońskie zapalenie mózgu to ostra choroba, która występuje z uszkodzeniem mózgu i jego błon. Transporterem japońskiego zapalenia mózgu jest komary. Główne objawy: letarg, zmęczenie, zaburzenia mowy i wzroku, gorączka, dreszcze i wymioty. W 40-70% przypadków obserwuje się śmiertelny wynik.

Wścieklizna jest jedną z najbardziej niebezpiecznych naturalnych ognisk. Objawami są lęki, nadwrażliwość na jasne światło, bezsenność, napady padaczkowe, hydrofobia. Pacjent widzi halucynacje, staje się agresywny.

Choroba Parkinsona jest chorobą o ogniskowej ogniskowej, która wpływa na błonę śluzową, łóżko periuszowe i fałdy między palcami. Czynnik przyczynia się przez ciało do żywności. Wystąpienie pryszczycy jest wystarczająco ostre i gwałtownie wzrasta. Rokowanie jest często korzystne, chociaż dzieci mogą wystąpić poważne powikłania.

Wąglik jest chorobą, która ma dwie formy: skóra i szamba. Skóra jest charakteryzowana przez pojawienie się licznych wrzodów. Ten formularz rozwija się powoli i może być dobrze leczony. Forma septyczna jest bardziej niebezpieczna, śmiertelny wynik może wystąpić w ciągu zaledwie kilku dni.

Zapobieganie naturalnym ogniskowym

Wypowiedź Pawłowskiego o naturalnych ogniskowych miał ogromny wpływ na podejście do zapobiegania. Jeśli początkowo główną miarą zapobiegania epidemiom była leczenie zarażonych osób i niszczenie wektorów, takich jak komary czy kleszcze, dziś głównym celem jest wyeliminowanie zbiorników zwierząt.

Aby chronić się przed naturalnymi chorobami ogniskowania, należy przestrzegać szeregu środków zapobiegawczych: we właściwym czasie szczepienia, nie odwiedzać siedlisk zwierząt przenoszących patogeny chorobowe i chronić się przed ukąszeniami owadów za pomocą zamkniętych ubrań lub stosując specjalne odstraszacze .