205 Shares 7479 views

Jak uzyskać biogaz z rękami?

W tej chwili wiele kwestii, jak zaoszczędzić pieniądze i na co. I pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy – w celu zmniejszenia kosztów energii. Wiadomym jest, że moc elektryczna, użycie gazu przemysłowego w domu, a nie tak dawno był w nowoczesnym społeczeństwie. To nie znaczy, że ludzie zamrażanie lub przy surowej żywności. W starożytnych Chinach, ludzie używali gazu, które zostały zapomniane wraz z pojawieniem się bardziej wygodnego źródła ciepła przez wiele lat. Obecnie korzystanie z tej „zapomnianych” surowców dla potrzeb człowieka odnawiane począwszy.

Po części jest to spowodowane:

– Pojawienie się niezawodnych narzędzi, które pozwalają gromadzić i przechowywać gaz;

– duża różnorodność rur wyjściowych dla konsumenta gazu;

– racjonalna metoda produkcji biogazu;

– wzrost kosztów energii.

Co oznacza produkcję biogazu? Sposób według dowolnego z pereprevaniya lub fermentacji substancji organicznych bez dostępu powietrza wypuszczanego produktu gazowego. Dostępność, zwłaszcza na obszarach wiejskich, duża ilość odchodów i różnych odpadów organicznych, rośliny liści przyczynia się do tego, że coraz więcej osób chce produkować biogaz z ich rąk. Zazwyczaj te odpady w dołach kompostu składane i używane jako nawozy organiczne po pewnym czasie. Wielu zaczęło zdawać sobie sprawę, że gaz, który jest odzyskiwany przez produkty gnilne, mogą być wykorzystywane do własnych celów.

Biogazu – 55 – 70% metanu i 28 – 43% dwutlenek węgla, bardzo mały procent pozostałych zanieczyszczeń. Dla rozkładu odpadów jest konieczne występowanie pewnych bakterii, które są utworzone pod wpływem ciepła. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta fermentacji odpadów, więc pierwsze biogazownie są w krajach, gdzie jest ciepło. Obecność nowoczesnych detergentów duża ilość substancji, które zabijają bakterie, co negatywnie wpływa na wytwarzanie gazu.

Reasumując można stwierdzić, że ich dłonie biogazu można wytwarzać z odpadów z gospodarstw domowych, a obecność w określonej temperaturze fermentacji. Ponadto, konieczne jest, aby zauważyć, że zawartość zbiornika, który jest mieszaniną organicznych należy okresowo miesza.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać biogaz w domu? Trzeba zbudować własny lub kupić gotowe biogazownię. Podstawowe elementy jego – reaktora jako obszar kopuły i rozładunku. Gazu wydzielanego w trakcie reakcji jest gromadzony w górę kopuły. Na dole będzie Wermikompost recyklingu, który jest wysyłany przez kanał w obszarze jej zakończenia. Wzrost ciśnienia popycha odpadów, który jest następnie stosowany jako nawóz. Zebranej w części górnej kopuły gazu doprowadza się przez przewody do miejsca zużycia. Jak się okazuje biogaz własne ręce.

Podczas instalowania tych urządzeń w domu ma następujące zalety:

– zmniejszenie kosztów energii;

– oszczędności ze składowania odpadów;

– oszczędności na skutek stosowania nawozów otrzymanych;

– nadmiar nawozów mogą być sprzedawane i uzyskania dodatkowych funduszy;

– poprawa stanu środowiska w związku z dysponowaniem śmieci.

To, w jaki sposób biogaz wytwarzany własnymi rękami, co znacznie poprawia sytuację finansową danej osoby.