871 Shares 9262 views

Klasyfikacja grup społecznych


Grupa społeczna jest zjednoczenie ludzi z każdej znaczącej bazie społecznej. Członkowie takich stowarzyszeń mogą podejmować wspólne działania, aby mieć pewną strukturę relacji, lub być w tych samych warunkach. Członkowie grupy, taki czy inny sposób, są świadomi swojego zaangażowania w formacji.

Badanie grup społecznych zaangażowanych w socjologii i psychologii społecznej.

Klasyfikacja grup społecznych jest bardzo zróżnicowany. Przede wszystkim rozróżnia małych, dużych i średnich grup.

Duża grupa – warstw społecznych, etnicznych, grup wiekowych i tak dalej.

W ramach badania przeanalizowano średnich zespołów roboczych w przedsiębiorstwach, mieszkańcy jednego miasta lub regionu.

rodzina i przyjaciele mogą być przypisane do małych grup, itp Cechą charakterystyczną jest obecność takich kontaktów i interpersonalnych i emocjonalnych relacji uczestników ze sobą. Wiele badań w psychologii społecznej jest poświęcona małych grupach.

Klasyfikacja grupy społeczne mogą być oparte na różnych znaków.

Przykładowo, pierwszorzędowe i drugorzędowe przydzielić małych grup. Podstawowy charakteryzuje się obecnością bezpośrednich kontaktów między stronami. W wtórnym jest do komunikowania się za pomocą środków specjalnych, na przykład różnego rodzaju wiadomości. Członkowie grupy wtórne są bardziej oddzielone od siebie.

Istnieje również klasyfikacja grup społecznych, w oparciu o jak dobrze zdefiniowany stan każdego członka stowarzyszenia. Na tej podstawie podzielono na małe grupy formalne i nieformalne. Dla pierwszego rodzaju charakteryzują się stałym systemem role. Forma przywództwa i składania jest również ściśle ustalony charakter. grupy nieformalne powstają spontanicznie, czasami mogą pojawić się w ciągu formalnych stowarzyszeń. Jeśli pojawi się nieformalna grupa w ramach ogólnej działalności, może ono być na tyle jasne i struktura.

Inna klasyfikacja grup społecznych opartych o tym, czy dana osoba jest zaangażowana w grupie, zasady , które są istotne dla niego. Z tego punktu widzenia są dwa rodzaje.

członków grupy jest stowarzyszeniem, które obejmuje ludzi, których jest stroną.

Odniesienie grupa społeczna jest dla jednostki pewien standard, źródłem norm społecznych i wartości, jednak nie zawsze jest członkiem.

Z tego punktu widzenia, grupy odniesienia mogą być podzielone na grupy wspólnego i obecności.

Idealnym grupa może być zarówno prawdziwe i fikcyjne. Najważniejsze jest to, że dana osoba nie bierze w nim udział, a przyjęty system wartości jest szczególnie atrakcyjna dla niego.

grupy odniesienia są również podzielone na pozytywne i negatywne.

Jeżeli system wartości dodatnich poszczególnych grup w pełni podziela i wspiera standardy przyjęte w negatywne, są postrzegane negatywnie. Na tych samych wartości i to, a druga grupa ma znaczący wpływ na osobę.

W celu zilustrowania mechanizmu efektu opinii grupowej na uwadze, podać przykłady grup społecznych, system, który jest postrzegany pozytywnie wartości.

Tak więc, dla nastolatek pozytywną grupę odniesienia może być towarzystwo starszy, którego opinia jest dla niego ważne. On stara się ich naśladować, na sobie te same ubrania, słuchać muzyki, którą lubię tych licealistów.

Ponadto, dla młodej osoby grupy referencyjnej osób fizycznych mogą być związane z bardzo różne stowarzyszenia. Na przykład, ojciec, bohater filmu i trenera.

W tym przypadku, każda z nich posiada pewne cechy, które są cenione przez nastolatka. Może to być odwaga, śmiałość i niezależność.

Klasyfikacja grup społecznych pozwala poznać mechanizmy działania norm społecznych na człowieka, dzięki czemu można dowiedzieć się przyczyn i wzorce ludzkich zachowań. Uzyskane informacje mogą być wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, na przykład w celu wyjaśnienia mechanizmu powstawania zachowania utrzymaniu, a także ustanowienie wzory interakcji w grupach.