314 Shares 1838 views

Wad. Rodzaje produktów wad. Rodzaje spoin wad. Rodzaje usterek w produktach i tkanek

Wada jest to wada produkcyjna, może to być prawie wszystkie produkty. krótko mówiąc, to produkty, które nie jest dozwolony dla konsumenta ze względu na niezgodność z ich wymaganiami. Na przykład, dla uszczelnionych opakowań, niewystarczającą wytrzymałość spoiny , i tak dalej. Pomówmy bardziej szczegółowo o tym, co wad, a także wziąć pod uwagę rodzaje wad różnych materiałów.


Przegląd

Wszelkie przemysł w różnym stopniu produkuje wadliwych produktów, że jest uszkodzony. Co do zasady, małżeństwo jest określana po wysłaniu do magazynu lub do konsumenta. W tym przypadku producent może wycofać swoje produkty i pozostawić go. Na przykład pakiety dla gąbki domowego wady nie może zostać uznany za krytyczny, ale małżeństwo jest w układzie hamulcowym pojazdu może doprowadzić do śmierci kierowcy. W związku z tym należy rozumieć, że wady są różne: niektóre są ważne, inne – nie. Można powiedzieć, że każdy produkt, który ma co najmniej jedno odchylenie od ustalonych norm, uznaje się za wadliwy, a reszta należy do kategorii non-wadliwy. I to nie ma znaczenia, jakiego rodzaju przemysłu w pytaniu. Jak wiadomo, każda produkcja ma swoje wady. Rodzaje uszkodzeń podzielone są do naprawienia i nienaprawialny. Produkty związane z pierwszej grupy, to może nie być uszkodzony (jeśli ekonomicznie), drugi – jest to niemożliwe.

Rodzaje usterek w budowie

Czasami słyszymy od informacji prasowej, że gdzieś w domu upadł, upadł mur, itp N. Często sprawca staje się defekt, który nie został zidentyfikowany w trakcie weryfikacji. Na przykład, w przemyśle budowlanym, wszelkie rozbieżności w warunkach referencyjnych (TOR) lub ustalonych zasad nazywanych wad konstrukcyjnych. Jeśli mówimy o niezgodności z dokumentacją techniczną do wytwarzania produktów, to nazywa się wady fabrycznej. Ale to jeszcze nie cała lista. Fakt, że budowa istnieją inne wady. Rodzaje wad klasyfikowane następująco:

  • oczywistą wadę określona przez badanie zewnętrznej, tj wizualnie;
  • wada ukryta nie zapewnia standardów kontroli. To jest zwykle wykrywany po wysłaniu towaru do konsumenta.

Możemy powiedzieć, że oczywista wada jest mniej niebezpieczny dla konsumenta, ponieważ jest o wiele łatwiejsze do wykrycia i usunięcia. Jednak nie zawsze jest oczywiste wady zostały wyeliminowane przez producenta. Często można kupić produkty, które nie są poprawne wizualnie, na przykład, mający żetony na jego powierzchni, rozszczelnienia opakowania i tak dalej. N.

Krytyczne, istotne i nieistotne wady

Wszystkie te typy małżeństwa mogą być konwencjonalnie umieszczone w jednej grupie, ponieważ są one ze sobą powiązane. Fakt, że taka niezgodność, taki czy inny sposób wpływają na efektywność produkcji, ale w różnym stopniu. Na przykład, krytyczny małżeństwo sugeruje, że skuteczność produktu, w zależności od zastosowania, będzie znacznie niższa. Zwykle w takim przypadku stosowanie produktu do innych celów nie jest możliwe lub nie jest dozwolony. Jako przykład, złamany nóż nieszczelny kompresor do zasilania sprężonym powietrzem , i tak dalej. N.

Znaczna wada – to taki, który nie jest krytyczna, ale ma znaczący wpływ na trwałość i skuteczność stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład, włoskowate pęknięcia w metalowej blasze są uważane za istotne wady. Ten rodzaj wadliwych produktów może być używany, ale nie tak długo, a nie pod dużym obciążeniem. Nieznaczna wada – jeden, który nie wpływa na trwałość i wydajność produkcji. Na przykład zużyte farby na grzejnikach jako drobne wady.

Rodzaje wad spawalniczych

Trudno nie doceniać znaczenie złączy spawanych. Zgadzam się, że określenie jakości produktu jako całości. Na przykład, dobrze ugotowane stałe Kocioł na paliwo obudowa wygląda znacznie lepiej niż ten, na którym zidentyfikowane wad. Rodzaje wad spawalniczych są podzielone na małżeństw wewnętrznych i zewnętrznych. wizualnie pochodzenie, a drugi może być wykryte tylko w kontroli.

Ponadto, w tym przypadku możemy mówić o dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad. Produkty Grupa ważnego małżeństwa mogą być stosowane z wydajnością mniejszą niż 100%, a druga grupa dla użytkownika nie jest dozwolone. Jednak sama wada – jest coś nieprawidłowego wymagających usunięcia. Dziś spoiny wady są eliminowane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii spawania i pozwala pracować tylko wykwalifikowanych rzemieślników. Ponadto, dodać specjalne materiały spawalnicze, sprzęt spawalniczy stosowany i więcej. Weźmy bliżej przyjrzeć rodzajów wad produktu (spawane) i ich wpływ na efektywność produkcji i bezpieczeństwa dla konsumenta.

Na zewnątrz małżeństwo

Każde naruszenie zewnętrznej geometrii struktury nazywane jest wadliwa. Powinny one obejmować napływ, brak syntezy jądrowej, podciętych i innych. Prawie wszystko to zależy od oka. Na przykład, głównym powodem jest brak wnikania niewielka penetracja łukowego. Wynika to z niedostatecznej mocy. Poprawione wada ta jest niezwykle prosta: próbować zwiększyć dynamikę i zmniejszyć długość łuku. Poza tym, że małżeństwo nie jest niczym niezwykłym, z powodu zbyt szybkiego wykonania robót, więc czasami warto zrobić spoina bardziej wyważone.

Innym typowym i najczęściej wada – podcięcie. To połączenie, który to rowek (wgłębienie) w metalu macierzystym na całym połączeniu. Zazwyczaj powstają wskutek niewłaściwego wybranego bieżącego i prędkości spawania. W rzeczywistości, wiele zależy od czynnika ludzkiego.

Wypalenie przez to również dość powszechne. Wada ta jest otwór przelotowy w spoinie. Małżeństwo się dzieje, ponieważ zbyt powolny i duży prąd spawania. Rezultatem jest przeciek jeziorko spawalnicze.

Dopływ odbywa się w wyniku zgorzeliny na powierzchni podczas odpowiednio dobranego trybu spawania. Przeciek taki jest połączenie dodatku z metalem rodzimym bez topnienia.

defekty wewnętrzne

Ten rodzaj małżeństwa jest wykrywana rzadziej, jako wykrywany gołym okiem nie mogą wszyscy. Dlatego często występuje awaria konstrukcji spawanej, co może być bardzo niebezpieczne dla ludzi. Jednym z najczęstszych i niebezpiecznych usterek – hot pęknięcie. Mogą być podłużne lub poprzeczne. Pojawiają się w pośredniej temperaturze topnienia i krzepnięcia okresie, a także ze względu na błąd przy wyborze materiału dodatkowego i jego składu chemicznego. Odpowiedzialny za taką wadę spada na barki spawacza. Istnieją również zimne pęknięcia. Pojawiają się one po zestaleniu i ochłodzeniu spoiny. Zazwyczaj pojawiają się z powodu nadmiernego obciążenia stawu.

Pory – wady występują we wszystkich typach spawania. Jest to na pewno powiedzieć, że takie problemy w obliczu każdego spawacza. Jeśli lista wszystkich głównych rodzajów wad w złączach spawanych, to będzie w pierwszej kolejności. Wynika to z niedostatecznej gazu spawalniczego kąpieli ochrona. W efekcie tworzą się pory, które różnią się pod względem wielkości i rozkładu losowego.

O ubytków tkanek

Podczas procesu produkcji jakiegokolwiek produktu jest małżeństwo. Tkactwo nie jest wyjątkiem. Są wszystkie rodzaje uszkodzeń tkanek, które będziemy teraz próbują rozważyć. Najczęstszym małżeństwo – blisko. Miał na myśli przez brak jednego lub więcej wątków na pewnej długości. Często pojawia się wada, ponieważ pęknięcia nici w trakcie pracy. Jest to spowodowane wadliwym urządzeniem płytkowej lub w wyniku błędu operatora, który zatrzymał maszynę później niż jest to konieczne. Interesujące jest to, że tego typu wady nie jest brany pod uwagę, jeśli jest na zamkniętych częściach produktu. W tym przypadku sprzedaż produktów nie jest dozwolone z bliskim 10-20 cm w dwóch nici.

Nierzadko i wiązanie. Wada ta jest brak jednego lub obu elementów, a ich uszczelnienie do tkaniny. W wyniku tego produktu w miejscu wbudowania staje się nieregularny. Taka wada jest niedopuszczalne w produktach 1. i 2. klas. Defekt zwany „przędza nepodrabotka” wpływa na jakość produktów, jak również tworzenie się supełków. Jest grzechem, że nie wypacza przędze przeplatają się z przędz wątku, co powoduje z kolei na powierzchni tkaniny, zmieniając swój kształt. Małżeństwo związane wyłącznie z nieprawidłowego działania maszyny tkackiej, zwany Nedoseka. Polega ona na obecności kaczka rozwiązany zespołów.

Inne uszkodzenia tkanki

Istnieją także inne rodzaje wad towarów wykonanych z tkaniny. Najpierw jednak warto zauważyć, że występek jest lokalny (miejscowy) i powszechne. Pierwszym z nich jest zwykle niewielka i jest tylko w określonym obszarze produktu. Takie wady można przypisać Blizna, wiązanie. Ale wady propagujące wzdłuż całej długości kawałkiem tkaniny, zwany często. Zazwyczaj są one związane z zatykania pasm i innych. Innym interesującym punktem jest to, że wszystkie te wady mogą wystąpić na różnych etapach produkcji. Zatem wada może wystąpić nawet podczas wirowania z powodu niewystarczającej jakości surowców, lub już w trakcie wykańczania. Wszystko to sugeruje, że wymaga starannej kontroli na wszystkich etapach. Ponadto tylko surowce najwyższej jakości, które zostaną zakupione. To samo odnosi się do urządzeń tkackich i, w rzeczywistości, pracowników.

Na przykład, obecność tłustych zanieczyszczeń i plam, zależy smarowania maszyny nadmiar. I jak nowoczesne urządzenia są smarowane automatycznie, co oznacza, że operator nie jest winien. To samo odnosi się do otworów, wytłoczenia, a także otwory na produkcie, które pojawiają się na skutek nieprawidłowego działania urządzenia. Takie towary nie przechodzą kontroli jakości i natychmiast ożenić. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w branży tkania istnieją trwałe wady. Lokalne ubytki w każdym przypadku niższej klasy, ale kiedy cięcia tkanki mogą uzyskać poprzez dostarczanie produktów premium.

wady produktów metali i

Do tej pory nie ma żadnych próbek metali wolne od defektów. Sugeruje to, że w różnym stopniu, jest małżeństwo. Ale ciekawe jest to, że w wyniku zaistnienia określonych procesów i wykonywania operacji mechanicznych, jakość metalu może znacznie spaść, tak że przyjdzie kompletną nieprzydatność produktu do dalszego wykorzystania.

Najczęstsze wady wynikające z odkształcenia metalu w stanie stałym. Mniej odkształcenie, pojawia się mniej wad. Niektórzy stali mają dobrą elastyczność, pozwala niewielką deformację po objęciu swojego starego formularza. Jednakże, jeśli ciągłej poprawy obciążenia, punktem zwrotnym przyjdzie kiedy będzie to niemożliwe do odzyskania metalu. W każdym razie, ma sens o tym mówić tutaj, podobnie jak w tkania, niektóre rodzaje wad metalowych wystąpić nawet podczas odlewania, podczas gdy inni są już w końcowej obróbki produktu.

Na przykład, wady odlewnicze są bardzo powszechne. Przemysł stalowy jest ciągle starają się walczyć z nimi poprzez opracowanie nowych sposobów odlewania. Nierównomierne chłodzenie i krzepnięcie stopionego metalu prowadzi do tego, że pory są ukształtowane i przesuwa wewnętrznej warstwy. Ponadto istnieje wiele rodzajów defektów w elementach poddawanych wtórnej obróbki mechanicznej i cieplnej. Jest też małżeństwo, które występuje w czasie transportu lub składowania produktów metalowych.

wniosek

Jak widać, istnieje wiele wad. Rodzaje uszkodzeń w metalu, połączeń spawanych i tkanek, zbadaliśmy. Ale musisz zrozumieć, że małżeństwo jest obecny zarówno w przemyśle spożywczym i chemicznym. Nie można nawet mówić o czynnik ludzki, ponieważ urządzenie jest również czasami dać awarii, co prowadzi do podobnego rezultatu. Jednak niektóre rodzaje wad produktu może wyeliminować częściowej lub pełnej automatyzacji procesu, który jest obecnie produkowany i.

Jak dla kupującego jako użytkownika końcowego, nie należy kupować wadliwych produktów. Często są one oferowane z dyskontem i innych atrakcyjnych ofert. Ma to sens tylko wtedy, gdy celem produkt nie jest odpowiedzialnej natury, w innych przypadkach, wszelkie wady mogą prowadzić do nieoczekiwanych, a nawet tragicznych konsekwencji. Więc zanim coś zakupu, upewnij się towarem, a to działa prawidłowo. Po tym wszystkim, nawet mały błąd w procesie produkcyjnym może kosztować zdrowie, a często i życie.