107 Shares 6275 views

umowa agencyjna: zawartość i rachunkowość

Wiele firm ze względu na specyfikę działalności z wykorzystaniem umowę agencyjną z każdym klientem (używane przez przedsiębiorców i osoby prawne, większość agencji nieruchomości). umowy agencyjnej lub umowy agencyjnej jest również przydatna do innych organizacji: nie ma wystarczającej liczby pracowników, aby obsłużyć wszystkich wolumenu zleceń, wynajęty przez specjalistę.


Oczywiście, umowa agencyjna jako rodzaj umowy ma swoje własne cechy, a jego zawartość musi spełniać standardy opisane w prawie wszystkich rodzajów umów (art 432 kc), a dla niektórych typów (federalnym). Pomimo faktu, że szczególne wymagania umowy agencyjnej teściowa nie znaczy, że następujące istotne cechy to (Artykuły 1005-1011 kc).

Agencja osoba kontrakt wykonywaniu pewnych czynności za opłatą, jest wymieniony jako agenta. On może mówić w imieniu spółki (główny), który zawarł umowę, w sprawach należących do ich kompetencji. Jeśli chodzi o biura klienta i nieruchomości, na przykład, środek działa jak nieruchomości, tj Przedstawiciel zleceniodawcy (Agencja).

Głównym wyróżnikiem umowy – opłata agencja. Jeśli nie jest on zarejestrowany, umowa może zostać uznane za nieważne (jest to trudne, ale możliwe). Jako zapłata za pracę agenta jest zasadniczym warunkiem umowy, należy sprecyzować i wskazać postęp między stronami na temat najważniejszych problemów w stosunkach umownych (z wyjątkiem kwestii wypłaty wykonywanej pracy nie jest niezbędna?!)

Jak w przypadku każdej innej umowy, agencja powinna być zarejestrowanym przedmiotem zamówienia (czynności, których realizacja jest oczekiwany przez agenta), okres ważności. Pozycje te są również uważane za umowy agencyjnej istotnych warunków stosunku umownego. Jest to konieczne, aby dodać sekcje odpowiedzialności stron i ich praw. Na przykład, jakie konsekwencje wynikają w przypadku awarii jednej ze stron do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy.

Umowa Agencyjna różni się od innych rodzajów, że praca wykonywana w celu potwierdzenia agent sporządza akt przyjęcia pracy lub raportu. Dopiero po podpisaniu ustawy zasadniczej (po przyjęciu raportu) z pracy uważa się za spełnione i będą płatne w wysokości opłaty agencyjnej. Organizacje (i to jest, co do zasady, Services Agency), prowadzą działalność do publicznej wiadomości poprzez umowy agencyjnej, takie działania nie tworzą.

Podpisał kontrakt do organizacji pracujących z klientami wyłącznie przez nich, przechowywania i przenoszenia ich rejestracji w księgowości (do potwierdzenia wydatków lub dochodów). Umowy agencyjne następująco.

Po pierwsze. W Ordynacji podatkowej wyraźnie stanowi, że w ramach umów agencyjnych (czyli opłata za pośrednictwo) zostanie obciążona VAT.

Po drugie. Jeśli firma bierze na siebie część środka, płatność za swoje usługi produkowane jako „dłużnika lub wierzyciela.” Podstawą do obliczenia środka jest jego raport na temat wykonywanej pracy lub aktu przyjęcia robót (podpisane przez agenta, aw razie zatwierdzony przez dyrektora – firma informatyczna zatrudniony).

Jeżeli firma współpracuje z klientami na podstawie umów agencyjnych – opłata Agencja jest uważana za dochód firmy. W tym przypadku, podatki dochodowe może być zmniejszona ze względu na koszty (ale muszą być potwierdzone przez oficjalne dokumenty), jeśli trzymać kwota ta zostanie zapłacona przez klienta wyłącznie na wydatki firmowe. Podatki nie są pobierane dokładnie z sumą kosztów.

Tak więc, umowa agencyjna – wygodna forma współpracy, a także z punktu widzenia księgowości, co pozwala na dokonanie istotnych warunków stron do niego.