890 Shares 3510 views

Jak zakwestionować karę ruchu z kamery? Gdzie pójść na jego wyzwanie?

We wszystkich rosyjskich miast w celu kontrolowania i zapobiegania przestępczości zainstalowane kamery wideo i obrazów fotograficznych. System całą dobę monitoruje sytuację na drogach. Jeśli technika robot wykrywa nieautoryzowany manewr kierowcy, ten ostatni otrzymuje tę wiadomość ze zdjęciem oraz otrzymania zapłaty grzywny. U ludzi to się nazywa „łańcuszka”. Z reguły kierowcy wolą zapłacić za przyjęcie i zapomnieć o nich. Ale są przypadki, w których ich zdaniem kamery stałe przestępstwo, bezprawne. Powstaje pytanie: jak wyzwanie grzywny ruchu z kamery? Zostało to omówione w artykule.


W niektórych przypadkach skarżą?

W przypadku braku porozumienia z decyzji wydanej, kierowca ma prawo do odwołania się w ciągu dziesięciu dni od chwili otrzymania dokumentu w kasie w formie listu poleconego. Data, od której oblicza się okres, uważa się, że odbiorcy jego podpisu.

Listy grzywien pochodzące z potwierdzeniem odbioru. na kopercie, należy umieścić pieczątkę jako władz resortowych.

Jak zakwestionować karę ruchu z kamery? Co można zrobić w tym przypadku? Pierwszym z nich jest, aby przejść do centrum wideo i obrazów fotograficznych. Reklamacji podane na oficjalnej stronie internetowej policji drogowej (jest specjalne „Połączenia welcome” fragment) lub napisać odpowiedni wniosek i złożyć go osobiście.

warunki

Jeżeli okres dziesięciu dni, co jest podane w petycji wygasła, ale właściciel samochodu nie można było ich używać w przypadku wniosku o udzielenie ulgi. W tym przypadku stosuje się dokumenty potwierdzające ten fakt (na przykład, pokazujący podróż służbową, urlop lub choroby).

wskazuje również przypadki, w których odwołanie grzywny ruchu z kamery idziesz: policja drogowa lub sąd. Zauważono również, datę i numer decyzji, argumenty potwierdzające niewinność kierowcy. Tak więc, jeśli nie było świadków w czasie ustalania zdjęcie lub kamery wideo samochód, należy je wymienić.

Rozpatrzenie w sądzie

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie dziesięciu dni. Jeśli to jest podawane w policji drogowej, jej decyzja nie jest ostateczna. W następstwie tego przykład iść do sądu.
Normalnie, skarga do Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest formalnością. W praktyce zawsze jest orzeczenie w mocy. W związku z tym, nie denerwuj się, gdy pojawi się odpowiedni dokument. Jak jest odwołanie grzywny ruchu z kamery na?

Sąd Rejonowy odwołania ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. Uzna reklamację w terminie dwóch miesięcy. Argumenty inne instytucje nie są liczone.
Gdyby nie było naruszenia policji drogowej, to koniecznie orientacyjny i są dołączone do akt sprawy. Wśród nich są na przykład naruszenie okresów wypowiedzenia.

Jeśli stwierdzono, że ruch podpisując zgłoszenie, zgadzasz się z karą, tak nie jest. Podpis oznacza tylko fakt, że otrzymał dokument, oraz zapoznać się z treścią. Ale jeśli istnieją takie kolumny jak „Zgadzam się z przestępstwa” lub nutą kierowcę, nie powinny podjąć odpowiednie notatki. Dlatego przed podpisaniem papieru, powinny być badane ostrożnie. Jeśli twoja ręka nastąpiło naruszenie prawa, ma wszelkie szanse, aby znaleźć prawdę.

Jak udowodnić niewinność?

Zastanów się, co należy zwrócić uwagę, jeśli podjął wyzwanie grzywien ruchu z kamer. W „łańcuszka” odbicie:

 • tryb fotografowania;
 • czas;
 • prędkość;
 • właściciel samochodu.

Pierwszy studiuje fotografię w trybie komórkowym lub stacjonarnym, nie został wycofany. Upewnij się, że obraz odpowiada rzeczywistości (na przykład, że samochód jest w ruchu, nie stoi w miejscu podczas fotografowania telefon). W identyfikacji uszkodzonych mianowanych inspektorów wyboru usługi.

Następnie spójrz na czasie i ocenić sytuację w czasie migawki. Na przykład, jeśli istnieje wiele zdjęć z różnymi prędkościami i minimalnego przedziału czasowego, który odzwierciedla hamulca pojazdu. A jeśli nie jest w bloku, który jest okazją do refleksji na temat integralności policji drogowej.

Oczywiście, lepiej jest, jeśli nie jest rejestrator, który przechwytuje wszystkie. Materiał ten jest stosowany do sprawy w sądzie. Zanim się zgłaszać bezpośrednio do inspektora ten fakt, wskazując, że będzie bronić niewinnych.

Zdarza się również, że w czasie, gdy przyjmowany jest w porządku, samochód jest już sprzedawany. Dlatego nie należy wyrzucać dokumentów dotyczących zakupu – sprzedaży i akceptacji ustawy – przekazanie samochodu. Jeśli udowodnione, że w czasie popełnienia przestępstwa, pojazd był w majątku innej osoby, odpowiedzialność jest usuwany.

Jak złożyć reklamację?

Zastanów się stopniowo, jak wyzwanie grzywny aparatu ruchu.

Po raz pierwszy określenie organu, który uskarża się złożony. Jeśli zamówienie zostanie udzielone policji drogowej, a następnie zwrócić się do swojego szefa, a jeżeli sąd, do wyższej instancji.
Dokument odzwierciedla następujące informacje:

 • oficer lub sądu, w którym sprawa jest w toku;
 • dane osoby składającej reklamację;
 • dane organu, który wydał decyzję;
 • kara nałożona;
 • sporne okoliczności;
 • praworządności, do którego odnoszą.

zastosowano również dokumenty potwierdzające niewinność i podpisania skargi.

Aplikacje stają się świadkami, wykonane fotografie, dane nawigacyjne i DVR, kopię zaskarżonej decyzji.

Aby przygotować dokument, jest on przekazywany bezpośrednio do szefa policji drogowej lub w sądzie. Zażalenie składać osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela prawnego. W tym ostatnim przypadku, to musi mieć pełnomocnictwa wystawionego przez notariusza. Ponadto skarga może być wysłany listem poleconym. W tym przypadku, datę zgłoszenia powinna być wskazana na stemplu pocztowym.

Są to niezbędne kroki, jako wyzwanie, aby precyzyjnie kamer policja drogowa. Po tym, sprawy idą w jednej z następujących opcji:

 • skarga nie jest spełniony, a zatem decyzja o nie wprowadzanie zmian;
 • zmiany rozdzielczości, a jednocześnie grzywny;
 • decyzja zostanie anulowane, a sprawa zostaje odrzucona;
 • decyzja zostaje anulowana, a przypadek jest rozpatrywany jest ponownie.

Niezapłacenie grzywny: konsekwencje

Oczywiście, perspektywa, jak uniknąć płacenia grzywien aparatu policji drogowej wydaje się kusząca. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy jesteś na drodze do obrony ich praw, a oni rzeczywiście naruszone. Jeśli chcesz, aby opóźnić otrzymanie „w szafie” i zapomnieć o nich, że jest mało prawdopodobne, że ta decyzja jest prawidłowa.

Termin do zapłaty kary pieniężnej wynosi 60 dni. Okres przedawnienia kar za wykroczeń drogowych – 2 lata. Decyzja wchodzi w życie 10 dni później. Więc jeśli „pamiętać” grzywnę po upływie dwóch lat i 10 dni, a następnie zapłacić to nie są już potrzebne, w przeciwnym razie będzie karane. Sprawa zaległych kar są rozpatrywane w sądzie. Stamtąd sprawca pochodzi porządek obrad. Jeśli nie jest on w posiedzeniu, jest on przenoszony, ale następnym razem uważane bez niego, jeśli nie jest on ponownie pojawić. Kara ta może zostać podwojona.

Po decyzji sądu, praca spoczywa na komornika, który zbierać grzywny. Mogą one, na przykład, aresztowanie rachunku bankowego lub zebrać niezbędną kwotę do zapłaty. Jeżeli wymogi płatności są ignorowane sprawcy, będzie on twarz obowiązkową pracę lub aresztowania administracyjnych na podłodze miesiąca. Ale ten rozwój jest raczej wyjątkiem niż regułą.

Płatność 50%

Innowacją w 2016 roku była zdolność do zapłaty grzywny w dwa razy mniej niż w rozdzielczość jest wypisywane. Środek ma na celu zwiększenie aktywności kierowców zapłacić je na czas. Przepis ten nie ma zastosowania do wszystkich przestępstw, ale tylko dla tych, którzy nie są poważne. Zazwyczaj są to te, które są zapisane w „łańcuszka”.

Niektórzy kierowcy są zaniepokojeni, jak szybko grzywny policji ruchu pochodzą z kamer i czy wpływa to na warunkach przewidzianych przez prawo? Timing zaczyna liczyć tylko na czas, kiedy sprawca otrzyma uwierzytelniony list. Ale może również przejść do oficjalnej stronie internetowej policji drogowej, by sprawdzić tam jest obecność grzywny.

podstawa prawna

Listy, które są kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego i stałe kamer, są regulowane przez kodeks wykroczeń administracyjnych, a mianowicie 12 głowie.

Zgodnie z Kodeksem, sprawca jest zobowiązany do zapłaty grzywny, która jest nałożona w wyniku utrwalenia nadzorem kamer.

Jednocześnie, jeśli w momencie ustalania samochód został skradziony, lub są sprzedawane w korzystaniu z inną osobą, właściciel samochodu jest zwolniony z odpowiedzialności. Jednakże musi on udowodnić ten fakt.

Zgłoszenie wytwarza się w odpowiedniej formie. W przeciwnym razie, nawet jeśli dana osoba jest winna popełnienia przestępstwa, ma możliwość zaskarżenia decyzji w sądzie.

wniosek

ochrona w ten sposób prowadzi grzywny z kamer drogowych. Jak działać w momencie otrzymania pisma „szczęścia”, ty decydujesz. Jeśli rozumiesz, że popełnił przestępstwo, to najlepszym rozwiązaniem jest, aby nie znaleźć sposoby, aby wyzwanie drobnym aparatu policji drogowej, i zapłacić karę w terminie. Ale kiedy jesteś czysty przed prawem, prawidłowe dochodzić swoich praw. Prawo następnie – po twojej stronie.