447 Shares 2764 views

technologia społeczna: definicja, rodzaje, intsrumentary

Czym jest technologia społeczna? Prosta odpowiedź: zbiór technik, które umożliwiają pracę w konkretnej sytuacji lub systemu społecznego jako całości. Mówienie wdrożony, pojęcie obejmuje całą strukturę metod komunikacji, które są używane do zarządzania społeczeństwem lub ich własnym środowisku. technologie społeczne pozwalają tworzyć pożądaną rzeczywistość, manipulowania innymi na ich korzyść. Badanie ich nauki, który jest nazywany „doradztwo w zakresie zarządzania”.

W zależności od obszarów, w których stosowane są technologie te różnią się one poprzez:

 • W rzeczywistości społecznej. Takie technologie ewoluowały historycznie. Są one najłatwiej wyjaśnić za pomocą przysłów. „Bez pracy nie połowu ryb ze stawu”. „Kto nie pracuje, ten nie je”. Te technologie społeczne wiążą się z opieką słabszych warstw formacji sprawiedliwości społecznej.
 • Ekonomiczny. Należy pamiętać, że właściwe rozłożenie siły roboczej na podstawie oceny zdolności i możliwości każdego pracownika, podziału obowiązków administracyjnych dla optymalizacji pracy intelektualnej.
 • Zarządzanie. Obejmuje metody tworzenia strategii liderów, zwiększenie odpowiedzialności zbiorowej, rozwój efektywnych systemów zarządzania.
 • Polityczny. To zależy im zagwarantować prawidłowe i optymalne decyzje polityczne mające wpływ na życie społeczeństwa.
 • technologie społeczne sfery duchowej. Określają one warunki do rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniają trendy, które mają wpływ na życie kulturalne.

Do tej pory w naszym kraju rozwija technologię pracy społecznej związanej z poprawy życia rodziny, narażonych warstw (emeryci, inwalidzi, dzieci). Opracowany i wdrożony rozwoju społecznego Foresight technologiczny, adaptacji społeczno-edukacyjnych, medycznych, i innych.

Szczególnie ważne wszyscy akademicy wierzą technologię pracy socjalnej z rodziną, ponieważ jest w komórce społeczeństwa, ludzie spędzają większość swojego życia. I że rodzina jest przede wszystkim kształty tożsamości, potrzeb, zachowań i ludzkiego pragnienia.

Technologie te są specjalnie zaprojektowane dla różnych kategorii. W szczególności zwrócono uwagę na technologię społecznej do pracy z następujących rodzin:

 • są w sposób społecznie niebezpiecznej sytuacji;
 • wiele dzieci;
 • niekompletne;
 • posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, etc.

Szczególną uwagę przywiązuje się do ochrony dzieci, które są poddawane przemocy seksualnej, fizycznej lub moralnej.

Jeśli staramy się sklasyfikować rodzaje technologii społecznych, trzeba wybrać kilka kryteriów.

W ten sposób, stopień popularności są one podzielone na klasyczne (tradycyjne) i innowacyjne, tj dostosowane do nowoczesnych pomysłów i możliwości.

Technologia ta może obejmować konkretny region lub cały kraj, dzięki czemu mogą one zostać podzielone na globalnym, mających na celu rozwiązywanie problemów globalnych i regionalnych, z uwzględnieniem specyfiki regionu.

Niektórzy socjologowie wskazują, że technologie klasyfikacja:

 • związane z bezpieczeństwem prawnym życia społecznego;
 • określaniu regulacji administracyjnych i autorytatywnego;
 • dostarczanie informacji;
 • związane z rozwojem duchowym i kulturowym;
 • zapewnienie stabilnego funkcjonowania społecznego.

Oprócz powyższego, pojęcie „technologii społecznej” można uznać za kierunku działalności zawodowej. W tym przypadku wskazane jest, aby przeznaczyć szereg działań mających na celu wyprzedzenia i eliminowanie negatywnych procesów społecznych. Należą do nich niektóre metody oddziaływania:

 • podawanie;
 • zarządzanie;
 • gospodarczego;
 • nauczanie;
 • prawnej;
 • psychologiczne.

Metody te mają narzędzi psychologii społecznej. Przyczyniają się one do osiągnięcia swoich celów.