190 Shares 4203 views

Czym jest otoczenie? Definicja

Czym jest otoczenie? Znaczenie słowa w języku francuskim to "środowisko", "środowisko", "środowisko". Ta koncepcja jest używana w mowie, aby w pewnej sytuacji podkreślić szczególną atmosferę. Architektura architektoniczna jest złożonym środowiskiem, w którym znajduje się przewidywany obiekt. Jego wizerunek odgrywa bardzo ważną rolę, zwłaszcza w architektonicznym rysunku fasad lub perspektywicznego obrazu. W szkoleniu poświęconym szkoleniom (znaczenie słowa jest takie samo) uczy, jak właściwie zbudować kompozycję i prezentację projektu. To przyczynia się do rozwoju artystycznych cech, rozwijania i doskonalenia umiejętności graficznych. Często wizerunek środowiska odgrywa taką samą rolę jak budynki.


Jak już wyjaśniono, otoczenie (znaczenie słowa) implikuje obraz naturalnego lub rzeczywistego środowiska zgodnie z lokalizacją i celem przewidywanego obiektu. Obraz w architektonicznym rysunku środowiska pomaga poprawnie przekazać poczucie skali projektu, a także ułatwia percepcję przyszłego przedmiotu w naturze. Ale w tym samym czasie nie trzeba szukać naturalizmu elementów wchodzących w skład otoczenia. Grafiki architektoniczne pozwalają na pewną stylizację, konwencjonalność projektu otaczającego obiekty – teren, przestrzeń zieloną, małe formy, figury ludzkie i tak dalej. Oczywiście obraz otoczenia powinien być w tej samej stylistyce z obiektem. Innymi słowy, wizerunek projektu powinien być wizualnie postrzegany jako całość. Osiąga się to za pomocą kolorystycznych, kompozycyjnych i graficznych metod dostarczania wszystkich rysunków architektonicznych: planów, fasad, przekrojów, perspektyw lub obrazów aksonometrycznych. Uzyskuje się jasną i demonstracyjną ilustrację złożonej jedności rzeczywistego środowiska z przewidywanym obiektem.

Dzięki nasyceniu szczegółów otoczenie rysunku może być inne. Obraz środowiska można warunkowo wyodrębnić, jeśli nie całkiem nieobecny. Czasami otoczenie na rysunku architektonicznym jest przekazywane bardzo skąpo (obraz tylko ludzi lub grup zielonych plantacji z jednym miejscem). Zdarza się i odwrotnie, gdy otoczenie (znaczenie słowa ma bezpośrednie znaczenie) jest szeroko wprowadzane. W ten sposób przekazuje się kolor środowiska i charakter środowiska projektowanego obiektu. Niemniej jednak, we wszystkich przypadkach, zadaniem otoczenia jest ujawnienie kompozycyjnego projektu architektury. Obraz otaczającej przestrzeni nie powinien zachodzić na główną – samego obiektu, który jest głównym i głównym elementem projektu. Ważne jest, aby wszystkie komponenty były wykonywane w sposób graficzny, być postrzegane w sposób organiczny, w sposób holistyczny iw rezultacie składać się na gotową kompozycję.

Oprócz projektowania architektonicznego, otoczenie (czyli słowo ma to samo) jest szeroko stosowane w sztuce filmowej i sztuki teatralnej. W tym przypadku techniki graficzne służą do tworzenia scen i kostiumów.