136 Shares 8648 views

Metafora – jest … funkcje, rodzaje i rola metafory w języku i życia

Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób „nudny”, „biedny” i biedny byłby nasz język, gdyby nie było takie jasne elementy graficzne, takie jak szlaki, z których jeden jest metaforą. Definicja tego pojęcia w najbardziej ogólnej postaci mogą być formułowane jako metafora – Graficzny rozumieniu tego słowa, każde użycie słowa znaczeniu pośredniego. Jeśli sformułować bardziej obrazowo, metafory – to dialog znaczeń, w którym rodzi się nowy sens. Szlaki – to zjawisko powszechne, że znajdują się we wszystkich językach świata i w każdej chwili. Metaforyzacja – jedna z głównych i niewyczerpanych źródeł rozwoju języka, które generują jasne obrazy, ponieważ obrazy polega na jej podstawie. Podstawową zasadą tworzenia metafory – porównanie, ale nie zawsze, ale analogii, tj porównujące obiekty zasadniczo odmienne, różnorodna.

funkcja metafory

W celu porównania porównywalnych małych przedmiotów i znaczeń, tworząc jasne i zwięzłe obrazów, wzbogacając go, trzeba mieć specjalny dar poetycki. Nie jest przypadkiem, że ludzie, którzy są w stanie z niego, jest często nazywany poetów, nawet jeśli pisanie wierszy nie mają one związek. Rzeczywiście, jeden z głównych funkcji wykonywanych przez metaforę – daje graficznego mowy i wyrazisty obraz, w połączeniu z uczuciowej, wymawiane oceny emocjonalnej.

Inną funkcją metafory – mianownik. To jest ożywienie języku struktur leksykalnych i frazeologicznych. W języku rosyjskim, wiele z nich, na przykład, zakolu rzeki, bębnów deszczu, gór i innych.

Metafora wykonuje również funkcję koncepcji. Konceptualny metafora – jest wykorzystanie graficznych znaczeń słów, aby wyrazić znaczenia nepredmetnyh w mowie naukowej i społeczno-politycznych, na przykład, pola doświadczalnego fundamentem państwa, zakres pojęć.

Oprócz podstawowych funkcji, metafora prowadzi również wiele innych: graficzny i wizualny, reprezentacyjne, słownikową, ozdobne, itd.

typy metafor

Akceptowane są dwa główne typy metafor. Po pierwsze – zużyte metafory – to tak powszechne i często używane wyrażenia jego Symboliczne znaczenie nie jest zrobione. Na przykład, przyszła zima, śnieg leżał na dół, zaczął padać deszcz.

Drugi typ – ostra metafora, gdy wyraźnie nie korelują porównywalne koncepcje. Ten typ jest najczęściej znaleźć w fikcji i jest charakterystyczny idiostyle pisarzem.

Oprócz tych dwóch, istnieją inne rodzaje metafor. Na przykład, metafora, formuła, która jest podobna z wyglądu do zużyte metafory, ale to jest tak stereotypowe, że użycie frazy w dosłownym tego słowa znaczeniu jest już problematyczne, na przykład koło fortuny.

Wdrożone metafora składa się z dużego fragmentu tekstu, który jest ustawiony na jego metaforycznego znaczenia. W fikcji i poezji jest często stosowane jest metaforą całego wyrobu gotowego, wiersz, przypowieść, opowiadanie.

Rola metafory w życiu codziennym

Obrazowość i Emotive metafory są tak głębokie, że jest często używany do działania ludzkiego umysłu i podświadomości. W mojej praktyce, psychologowie i psychoterapeuci często stosują techniki metaforyczne do wpływania na psychikę pacjenta, pomóc zrozumieć go w kwestiach intrapersonal. Powszechnie znany z roli metafory w reklamie. Wzrokowe, słuchowe i węchowe obrazy stworzone przy jego pomocy, rozbudzić wyobraźnię, rozwijają wyobraźnię, pomaga konsumentom w dokonaniu wyboru z zewnątrz, bez jakichkolwiek widocznych ciśnieniem. Takie techniki nazywane są zmanipulowana. W związku z tym, należy również wspomnieć o roli metafory w sferze politycznej, gdzie jest bardzo wzrosła, szczególnie w ostatnich latach, zainteresowanie problemem i jak manipulować człowieka, a metafora tutaj ma bardzo skuteczną rolę.