818 Shares 4823 views

Jakie są nowe zasady wprowadzone w wakacje porządkowych

Współczesny człowiek musi wiedzieć, jakie są jego prawa. Bardzo często te prawa są łamane przez pracodawców, zarządza wszelkiego rodzaju sposobów wprowadzania w błąd pracownika zapłacić mniej lub cofać się od liczby dni urlopu. Nie oskarżam nikogo o złej wierze, aby powiedzieć, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia, a każdy pracownik powinien mieć świadomość, że to, co jest święta procedury. Dziś stało się podstawową cechą kultury, gdy osoba zatrudniona jest w pełni świadomy tego, jak dużo czasu jest on powinien odejść, kiedy jest podane i jaka jest kolejność wakacji.


Jest to dość trudne zadanie, które zawiera wiele niuansów, które powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu pracownika księgowości rekompensaty za urlop. Nowa procedura obliczania urlopu i płacić znaczne zmiany zostały dokonane. Wśród nich są takie, jak:

  • Pojawienie się prawa do urlopu nie jest w ciągu 11 miesięcy, jak to było wcześniej, w ciągu sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia.
  • W tym czasie pracownik może żądać i pozostawić bez płatnej trwający 14 dni to pod uwagę w obliczaniu ceny wakacje nie są podejmowane.
  • Rozszerzenie lub przeniesienie urlopu za zgodą obu stron.
  • Prawo niektórych kategorii pracowników do dodatkowego urlopu.

Minimalny termin wakacje nad nowym prawem federalnym – 28 dni kalendarzowych, z wyłączeniem weekendów i świąt. Ten okres wypłacane przez pracodawcę w wysokości przeciętnych zarobków.

Procedura wypłaty wakacji jest również ściśle regulowane przez nowe prawa pracy. Najlepsza część z tych przepisów, które ograniczają maksymalną kwotę płatności za nie dni urlopu. Jest to korzystne dla tych, którzy są zaangażowani w niebezpieczne praca, praca i żyją w ekstremalnych arktyczne zimno lub mają nieregularne godziny pracy.

Zazwyczaj przebieg święta jest wykonany zgodnie z rocznym planem, który nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku kalendarzowego i uzgodnionym z pracownikiem na temat tego, co podpisuje stosowny dokument. Wykres ten jest wiążący i pracodawca i pracownik. Czasami w przypadku siły wyższej, za zgodą obu stron wyjechać, mogą być przeniesione lub pracownik może wykorzystać prawo opuścić wcześnie.

Nowoczesny procedura wypoczynku pozwala pozycję podział na okres wakacji na kilka części. Ale w tym samym czasie jeden z tych elementów nie może być krótszy niż 14 dni.

I, oczywiście, powinny być oddzielnie powiedzieć o pozycji, które nie są często prowadzone przez pracodawców. Ten moment naliczania wypoczynkowego pieniędzy. Zgodnie z nowymi przepisami, kolejność wypłaty wypoczynkowego obliguje pracodawcę do wypłaty odszkodowania nie później niż 3 dni przed terminem. Aby obliczyć wskaźniki są podejmowane w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ilość zarobki w okresie i 3, a potem 29,6. Od przeciętnego wynagrodzenia obliczonego na 1 dzień kalendarzowy. A wynik mnoży się przez dni, które są do odpoczynku od pracy.

koniecznie odejmuje jednolity podatek socjalny od łącznej kwoty.

Po raz kolejny będę nacisk na fakt, że gdy osoba ze względów zdrowotnych podczas wakacji jest w szpitalu lub były leczenia ambulatoryjnego, urlop zostaje przedłużony mechanicznie przez odpowiednią liczbę dni. Przepis ten nie ma zastosowania do osób będących na urlopie macierzyńskim do opieki nad dziećmi, aż do osiągnięcia pewnego wieku. Po wydaniu prawa długoterminowego do pozostawienia po pracownik otrzymuje zaledwie sześć miesięcy po tym zaczęła ponownie działać.

Są to przepisy, które musi znać każdy osobę pracującą. Wszelkie kwestie zaistniałe w celu obliczania świąt, nowa ustawa federalna o Trude brane pod uwagę, a mają na celu ochronę praw pracowniczych.