264 Shares 9698 views

Mercy – przykład najszlachetniejszych uczuć

Ile artykułów napisanych na temat miłości. Niektórzy próbują ukazać istotę tej cnoty, drugi – aby pokazać swoje znaczenie, a inni zaprzeczają jej całkowicie bezinteresowna. Jednak istota miłosierdzia, jak zawsze wymyka się ich jak utreshny śnie rozpuszczonego w głębi świadomości.

A wszystko dlatego, że nie można po prostu zwykłych słów, aby opisać coś takiego jak litość. Przykład – tutaj jest to, co jest potrzebne do lepszego zrozumienia. Wszakże tylko poprzez wyraźny obraz osoby jest w stanie zrozumieć myśli innej osoby. W przeciwnym razie, napisany tekst pozostanie tylko litery na ekranie.

Co jest miłość?

Collegiate Dictionary daje nam dość suchą sens. Według niego, miłosierdzie – to jest po prostu przejawem współczucia dla drugiego człowieka. Jest to zdolność ludzi do siebie nawzajem wybaczać, wyrzucając z powrotem wszystkie ambicje i uprzedzenia.

Wydaje się, że nie ma nic do dodania do tego preparatu. Jednak znowu i znowu czytając te słowa, stopniowo stają się przekonani, że tutaj czegoś brakuje. Jakby w cieniu lewo coś niedopowiedziane, które można umieścić wszystko na swoim miejscu.

Po tym wszystkim, dobroczynność – to nie tylko uczucie wewnątrz nas. Jest to potężne siły, które mogą administrować dobrych uczynków. A jeśli go zrozumieć, zrozumieć i nauczyć go innym, wkrótce świat zmieni się na zawsze. Ale niech nas wszystko w porządku.

Niewidzialny świat duszy

Tak aby lepiej zrozumieć sens miłości słowo? Dobrze, że trzeba szukać wewnątrz siebie. Spróbuj zobaczyć odległy, nieznany świat, który jest zamieszkany przez nasze zmysły. Po tym wszystkim, nie rodzi się i dojrzewa miłosierdzie.

Ale to nie może przetrwać przez długi. Bez miłości i życzliwości dla innych, w sercu litość zanika szybko. Dlatego też można nazwać tylko miłosierny, którzy szkoleni sobie te cnoty. Ta świadomość pozwoli lepiej zrozumieć naturę koncepcji przed nami, by tak rzec, aby zobaczyć swoje początki.

Dlaczego potrzebujemy miłosierdzia?

Omawiając tematykę miłości, to jest niemożliwe, aby zapytać: „Czy to jest tak ważne w dzisiejszym świecie?” Pytanie jest uzasadnione. Na razie era postępu, świat jest rządzony przez stosunków rynkowych, a prawie cała miłość w oparciu o wzajemne korzyści. Jest, że Stowarzyszenie Pomocy nie traci na znaczeniu?

Odpowiedź leży w samym pytaniu. Tak, świat jest teraz coraz bardziej dotkliwe, ponieważ kapitalizm i wieczna rywalizacja uczynił nas wyglądać drapieżników. Ale to teraz dlaczego dobro i miłosierdzie tak ważne. Gdyby nie dla nich, ludzie już dawno gryzł sobie do gardeł w dążeniu do ich kawałek szczęścia.

Mercy – odstraszający bariera, która nie pozwala ludzkość wpaść w otchłań własnych ambicji i pragnień. To jest jak małe tratwy, utrzymuje nas na powierzchni w morzu grzechów i występków. Dlatego współczesny świat tak bardzo potrzebuje takich cnót jak współczucie. Przykładem potwierdzającym prawdziwość tego stwierdzenia, to łatwo można znaleźć w prawdziwym życiu. Po tym wszystkim, każdego dnia ktoś popełnia akt miłosierdzia wobec innych. Może to być normalne dla jałmużny ubogim, lub zbierania pieniędzy na potrzeby sierocińca.

Jaka jest różnica między miłością chrześcijańskich i świeckich

Wersety miłosierdzia – zwykle normą dla wspólnoty chrześcijańskiej. Wiele hymny i objawienia są dedykowane do tego tematu. Nie jest to zaskakujące, ponieważ miłosierdzie dla innych – to jest główną zaletą dla wierzącego. Ale istnieje różnica między zwykłym przejawem współczucia i co chrześcijanie głoszą?

Należy rozumieć, że każdy chrześcijanin chce iść do nieba, w przeciwnym razie o co chodzi w wierze? Oczywiście, z tym stwierdzeniem jest dyskusyjna, a jednak … nie ma chyba nikogo, kto dobrowolnie chce iść do piekła. Ale teraz nie o to chodzi. Znacznie ważniejsze jest to, że dla wyrażenia miłości chrześcijańskiej jest prawie zawsze pragnienie podobania się Bogu. To jest dokładnie to jest czynnikiem wpływającym na współczucie wierzącego.

Jeśli mówimy o świeckie cele charytatywne, to pochodzi bezpośrednio z serca. Jego źródłem są cechy osobiste i indywidualne wartości. sobie cele charytatywne – taka osoba nie oczekuje pochwały i nagrody z góry, jej celów. Przykładem tego może być postrzegane w sytuacjach, gdy ludzie próbują rozwiązać pewne problemy społeczne: nakarmić głodnych, dają schronienie bezdomnym, pomoc rannym, i tak dalej.

Mercy – przykład najszlachetniejszych uczuć

Mimo to nie ma znaczenia, jakie jest źródło tego uczucia. Po tym wszystkim, dzięki działań, które dana osoba wykonuje pod jego wpływem, świat jest coraz lepiej każdego dnia. Sieroty, dostawa leków w hotspotów, walka z głodem w afrykańskich wioskach – to wszystko było możliwe tylko dzięki wysiłkom ludzi, w których sercach płonie ogniem miłości.

Dobrą wiadomością jest to, że aby zobaczyć przejawem tego tytułu może być nie tylko na ekranie, ale w prawdziwym życiu. Człowiek pomagając staruszka drogi krzyżowej; dobra kobieta, codziennie karmić bezdomnych psów; nieznany pisarz, czytać bajki w sierocińcu; Tysiące wolontariuszy, którzy oddać krew dla potrzeb szpitala … Wszystkie z nich – Shining przykładów ludzkiego współczucia, łamiąc zwykłe stereotypy we współczesnym świecie.