451 Shares 8339 views

osobliwości Wiek dzieci 4-5 lat: psychologia

Wiek od czterech do pięciu lat – jest średni okres przedszkolny. Jest to bardzo ważny etap w życiu dziecka. Jest to okres intensywnego wzrostu i rozwoju organizmu dziecka. Na tym etapie, zmienia znacząco charakter dziecka jest aktywnie ulepszone umiejętności poznawczych i komunikacyjnych. Istnieją specyficzne cechy Wiek dzieci 4-5 lat GEF, które po prostu trzeba znać rodzicom, rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym był harmonijny. Oznacza to, że dziecko jak rosną zawsze znajdzie wspólny język z rówieśnikami.

Cechy fizyczne

Na średnim wieku przedszkolnym fizyczna pojemność wzrasta dzieci znacznie poprawia koordynację, ruch staje się bardziej pewny siebie. To utrzymuje stałą potrzebę ruchu. Aktywnie rozwija zdolności motoryczne, w ogóle, przeciętny przedszkolak staje się bardziej zwinny i szybki w porównaniu do młodszych. Należy zauważyć, że cechy wiekowych dzieci 4-5 lat są takie, że aktywność fizyczna powinny być dozowane, tak że nie było nadmierne. Wynika to z faktu, że mięśnie rosną w tym okresie, choć szybko, ale nierówna, więc dziecko zmęczy szybko. Dlatego dzieci powinny mieć czas na odpoczynek.

Jeśli chodzi o tempo rozwoju fizycznego, od 4 do 6 lat, ale nie zmienia się znacząco. Przeciętnie dziecko dorasta w ciągu roku o 5-7 cm i zyskuje 1,5-2 kg. Jest to wzrost i rozwój wszystkich narządów i układów organizmu dzieci.

rozwój umysłowy dziecka

W wieku 4-5 lat szybkiego rozwoju różnych procesów psychicznych: pamięć, uwaga, percepcja, i innych. Ważną cechą jest to, że stają się one bardziej świadome, arbitralne: rozwijać wytrzymałość i wytrzymałość, które będą przydatne w przyszłości.

Typ myślenia charakterystyczny dla dziecka jest teraz przejrzyście rozmieszczone. Oznacza to, że większość dzieci są praktyczne działania, doświadczony charakter. Dla nich, widoczność jest bardzo ważna. Jednak, jak dorosną myślenie staje się uogólniona wieku przedszkolnym i stopniowo zamienia się werbalne i logiczne. Znacząco zwiększa ilość pamięci: był w stanie zapamiętać wierszyk lub instrukcję dla dorosłych. Zwiększona przypadkowość oraz stabilność uwaga: w wieku przedszkolnym może w krótkim czasie (15-20 min) w skupieniu zaangażowanych w działalność.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy dzieci w wieku 4-5 lat, w wieku przedszkolnym nauczyciele mogą stworzyć warunki do efektywnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

Rola gry

zabawy pozostaje podstawą dla dziecka, ale staje się znacznie bardziej skomplikowane w porównaniu z wczesnym wieku. Liczba dzieci biorących udział w komunikacji wzrasta. Istnieje tematyce gra fabularna. osobliwości Wiek dzieci 4-5 lat są takie, że są one bardziej prawdopodobne, aby komunikować się z rówieśnikami na ich płeć. Dziewczyny są bardziej jak rodzina i codziennych tematów (matek i córek, sklep). Chłopcy wolą grać marynarzy, żołnierzy, rycerzy. Na tym etapie dzieci zaczynają organizować pierwsze zawody, dążą do osiągnięcia sukcesu.

kreatywność

Średnie przedszkolaki chętnie dowiedzieć się różne rodzaje działalności twórczej. Dziecko lubi robić modelowanie fabuły, aplikacja. Jednym z głównych działań staje się ikoną. osobliwości Wiek dzieci 4-5 lat GEF sugerują, że na tym etapie przedszkolaka już posiadał znakomitą silnik, który pozwala rysować szczegółowo i zwrócić większą uwagę na szczegóły. Figura się środkiem ekspresji twórczej.

Przeciętny przedszkolaka może napisać mały bajkę lub utworu, zrozumieć, co rymu, i wykorzystuje je. Jasny fantazji i wyobraźni można tworzyć całe wszechświaty w głowie lub na czystej kartce papieru, w którym dziecko może wybrać dla siebie żadnej roli.

rozwój mowy

W tym okresie średnia przedszkolny jest aktywny rozwój zdolności mowy. Znacznej poprawie dźwięku wymowę, słownictwo aktywnie rośnie, osiągając około dwóch tysięcy słów i więcej. Charakterystyka mowy dzieci w wieku 4-5 lat pozwalają na bardziej wyrażania i pełni komunikować się z rówieśnikami.

Dziecko jest już w stanie scharakteryzować ten czy inny przedmiot, aby opisać swoje emocje, aby opowiedzieć mały tekst literacki, odpowiedzi na pytania dorosłych. Na tym etapie rozwoju dzieci poznają strukturę gramatyczną języka: zrozumieć i prawidłowo używać przyimki, nauczyć się budować skomplikowanych zdań i tak dalej. Opracować spójną mowy.

Komunikacja z rówieśnikami i dorosłymi

Na średnim wieku przedszkolnym znaczenie to kontakty z rówieśnikami. Jeśli wcześniej dziecko miało wystarczająco dużo zabawek i komunikację z rodzicami, ale teraz on musi współdziałać z innymi dziećmi. Istnieje zwiększone zapotrzebowanie na uznanie i szacunek ze strony rówieśników. Komunikacja jest zazwyczaj ściśle powiązane z innymi działaniami (Play, wspólnej pracy). Są pierwsi przyjaciele, z którymi dziecko komunikuje się najłatwiej.

W grupie dzieci zaczynają mieć konkurencję i pierwszych liderów. Komunikacja z rówieśnikami jest zwykle sytuacyjne. Interakcje z dorosłymi, natomiast wykracza poza konkretnej sytuacji i staje się coraz bardziej abstrakcyjne. Dziecko widzi rodziców jako niewyczerpane źródło nowych i wiarygodnych informacji, dzięki czemu wyznacza szeroki zakres zagadnień. To właśnie w tym okresie dzieci w wieku przedszkolnym występują szczególne potrzeby promocji i obrażony przez komentarze oraz fakt, czy ich wysiłki niezauważone. Czasami dorośli członkowie rodziny nie zauważają cechy wiek dzieci 4-5 lat. Notatka dla rodziców, pedagogów i psychologów składa się z instytucji przedszkolnych, pomaga budować dialog z dzieckiem prawidłowo i skutecznie.

cechy emocjonalne

W tym wieku, istnieje znaczny rozwój sfery emocji. Jest czas na pierwszych sympatii i uczuć, głębsze i bardziej znaczące słowa znaczeniu. Dziecko może zrozumieć stan psychiczny osób dorosłych blisko niego, dowiaduje się wczuć.

Dzieci są bardzo emocjonalne, jak chwalić, a komentarze są bardzo czułe i wrażliwe. Przez 5 lat, dziecko zacznie interesować się problematyką płci i płci.

Jak już wspomniano, jedną z wyróżniających cech danego wieku jest jasny fantazji wyobraźni. Należy pamiętać, że może to prowadzić do różnych lęków. Dziecko może bać się fantastycznym charakterem lub wyimaginowanych potworów. Rodzice nie muszą martwić się zbyt wiele, to nie jest problem, ale tylko te cechy Wiek dzieci 4-5 lat.

Psychologia zna wiele sposobów radzenia sobie z takimi obawami, ale ważne jest, aby pamiętać, że to tylko przejściowe trudności, które będą się go w czasie, gdy rodzice nie mają skupić uwagę na nich lub wykorzystane przeciwko dziecku do celów edukacyjnych.

Edukacja dzieci 4-5 lat

Pracownicy placówek przedszkolnych w szkoleniu i uwzględniają psychologiczne cechy dzieci w wieku 4-5 lat. Program „Od narodzin do szkoły”, obecnie w użyciu, koncentruje się na stworzeniu i pełnego rozwoju osobowości.

W tym przypadku dzieci są zajęcia tematyczne, co wyjaśnia zasady zachowania w zespole, w domu iw miejscach publicznych, system bezpieczeństwa, jest rozwój, poprawę praktyk higienicznych i tak dalej. W tym przypadku, proces uczenia się opiera się na grze. W ten sposób nauczyciele zapoznają dziecko z nowych koncepcji i zasad dzięki przystępnej i atrakcyjnej dla niego działalności, biorąc pod uwagę charakterystykę wiek dzieci 4-5 lat. Według SDA, na przykład, może być pociągnięty do grania, gdzie przepisy ruchu drogowego są w formie wiersza, łatwe do zrozumienia i zapamiętania. Również w tym wieku trzeba poszerzyć horyzonty dziecka i jego wiedzę o świecie.

szkolenie

Mówiąc o edukacji dzieci w tym wieku, musimy pamiętać, że na tym etapie różni się znacznie w przyrodzie. Kryzys trzech lat pójdzie dobrze, a dziecko staje się bardziej posłuszny i pojętny niż wcześniej. To właśnie w tym czasie dzieci potrzebują pełnej komunikacji z rodzicami. Ściśle mówiąc, to podstawy edukacji. Główną funkcją dorosłą teraz – aby wyjaśnić jak najpełniej i pokazać na przykładzie. Dziecko chłonie wszystko jak gąbka, z ciekawość odkrywcy rozciąga się do nowej wiedzy. Rodzice powinni uważnie słuchać wielu pytań i odpowiadania na nie, ponieważ w rodzinie, dzieci otrzymują swoją pierwszą wiedzę o świecie i swoje miejsce w nim.

Obecnie konieczne jest ustalenie cech moralnych, rozwijanie w dziecku dobroć, uprzejmość, wrażliwości, odpowiedzialności, miłości do pracy. Na tym etapie dziecko zaczyna pierwszych przyjaciół, dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się komunikować z rówieśnikami: dać się, aby bronić swoich interesów, udział.

Rola instytucji przedszkolnych

Warto zauważyć, że wielu sukcesów w edukacji można osiągnąć w przypadku ścisłej i pełnej zaufania współpracy rodziny i przedszkolaków instytucji, jak ogrody personel przestrzega cechy wiek dzieci 4-5 lat. Porady dla rodziców jest jednym ze sposobów takiego współdziałania. Dorosły członek gospodarstwa domowego musi posiadać co najmniej minimalnego szkolenia w dziedzinie psychologii, aby lepiej zrozumieć swoje dziecko. Innym sposobem na scharakteryzowanie cech wiekowych dzieci 4-5 lat – spotkanie dla rodziców. opiekunowie ją i psycholog dziecięcy z dorosłymi członkami rodziny mogą planować podstawowe zasady edukacji i omówić wszystkie ciekawe i kontrowersyjne kwestie.

Rodzina – to jest ważne

Zgodnie z praktyką psychologii dziecka, rodzina odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobowości dziecka. Relacje między rodzicami – pierwszą rzeczą, że widział dorasta dziecko, to jest standard, że wierzy tylko prawdziwe. Dlatego jest bardzo ważne, żeby dziecko było dobrym przykładem w obliczu dorosłych.

Rodzice powinni pamiętać, że jest w wieku przedszkolnym rozwijają cechy charakteru, takie jak dobroć, sprawiedliwość, uczciwość, określa wartości i ideałów życiowych. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę charakterystykę wiek dzieci 4-5 lat. Pomoc w wychowaniu indywidualnych cech charakteru powinny być również zgodne z podłogą z przedszkolnym dzieci i dorosłych ról w rodzinie. Więc, matka uczy dziecko, aby znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, kompromisu, pochodzi od jej czułości, opieki i miłości. Ojciec jest uosobieniem porządku, ochrona życia jest pierwszym nauczycielem, który pomaga być silna i zdeterminowana. Relacje w rodzinie – najważniejszy czynnik, który wpływa na wychowanie dziecka i do końca życia.