402 Shares 9937 views

Czytanie rysunków i symbole

RYSUNKI umiejętności czytania i jest obowiązkowy warunek praca inżynier żadnych kwalifikacji. Dokument ten jest głównym składnikiem częścią każdego projektu, bez którego nie rozpocznie żadnej rozwój ropy i gazu czy budowę domu. Aby skutecznie pracować z tym oficerem dokumentacji powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk i mieć pewne umiejętności rysowania. W tym przypadku, czytania rysunków nie będzie powodować trudności.


Organizacje konstrukcyjne zapewniają firm działających wielu kopii zbioru dokumentacji. Jeden z nich – opcja pracy dla dewelopera, zaprojektowany dla prawidłowej organizacji kadry inżynierskiej na miejscu.

budowanie czytania plany w celu określenia przeznaczenia budynku, jego dokładne wymiary, położenie urządzenia oraz rodzaju konstrukcji i materiałów. W tym przypadku, przewiduje przedmiot jest przedstawiony w trzech wersjach: elewacji, z góry i w przekrojach wzdłużnych i poprzecznych (). Patrząc z elewacji obrazie można zobaczyć ogólny widok budynku i wysokość wszystkich elementów w stosunku do poziomu podłogi. Informacja ta jest na punkty, umieszczony po lewej stronie głównego obrazu. Pod względem lokalizacji obiektu widoczne wejściowego wyjściowego liczba pomieszczeń i ich przeznaczenie oraz wielkość i grubość ścianek nośnych i partycji.

Podczas projektowania kompleksu budynków mieszkalnych lub przemysłowych, podczas gdy rozwój pól naftowych i gazowych w pierwszej fazie opracowała plan zagospodarowania placu budowy. Ogólnie czytanie rysunku układ zawiera przegląd tej stronie. Tutaj przedstawiono schematycznie układ budynków, struktur, narzędzi, jak również potencjał naturalnych obiektów, które mieszczą się w obszarze rozwoju. W obecności sztucznego powierzchni obwałowania na rysunkach pokazuje jego przekrój poprzeczny o wymiarach i materiału wypełniającego.

Ponadto opracowane sekcje ITM cywila (środki ochrony inżynierii lądowej, środków mających na celu zapobieganie sytuacji awaryjnych) oraz PB (bezpieczeństwo przeciwpożarowe) za niebezpieczne i potencjalnie niebezpiecznych obiektów. W tym celu ogólnego planu rysunków, w których wskazane są możliwie strefy wpływu ich wymiarów i położenia wypadku (rozerwanie linii ciśnienie). Dokładny odczyt tych odcinkach rysunków pozwala zaplanować i przeprowadzić niezbędne środki ratunkowe w odpowiednim czasie, t. Aby. Określa miejsce pożaru i ewakuacji maszyn wejście sposób personel.

Images rurociąg przetwarzania zawiera informacje o rodzaju rury, ich średnica, grubość ścianki, a liczba i typy zaworów i adapterów.

Czytając plany, aby dać pełny obraz projektowanego obiektu, wykorzystuje system skrótów i symboli, które wraz z wymogami i standardami dla rozwoju dokumentacji projektowej jest regulowane przez normy państwowej Federacji Rosyjskiej w sprawie ESKD systemu.