586 Shares 6809 views

Gdzie Iisus Hristos został ochrzczony. Chrzest Chrystusa, opisane w Biblii

W religii chrześcijańskiej, istnieje wiele tajemnic związanych z pewnych tradycji religijnych, które współczesny człowiek stają się powszechne. Takie tajemnice istnieją od wieków, ale nikt nie zwraca uwagi ze względu na niewielkie znaczenie. Niemniej jednak, wielu teologów i ekspertów w dziedzinie historii chrześcijaństwa dzisiaj zwrócić uwagę na fakty, które są w jakiś sposób daje nam okazję do ożywienia wydarzenia starożytności. Najbardziej palącym problemem jest dziś życie Jezusa Chrystusa. Ta osoba jest prawdziwie legendarne, choć wiadomo masę argumentów na rzecz swojej historycznej rzeczywistości. Wiele aktów tej osoby na wiele sposobów doprowadziły tradycje i rytuały, które później miały korzenie w chrześcijaństwie. Po prostu, co uczynił Jezus, dzisiaj mamy, więc powtarzając swe święte czyny. Najbardziej znaczącym wydarzeniem w życiu postaci historycznej można nazwać Epiphany, które zostaną omówione w artykule.

Chrzest jako nowoczesnego obrządku chrześcijańskiego

Chrześcijaństwo jest wypełniona masą tradycji, które odgrywają bardzo demokratycznej roli w życiu wierzących. Chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa – jest to symbol, wielki czyn zamienił się w tradycji, dogmatów. Do tej pory, chrzest jest postrzegany jako rytuał, który pozwala dać człowiekowi łaskę Boga. Zatem chrzest – czas otrzymania boskiej opieki. Wielu naukowców nie zgadza się z taką interpretacją, podkreślając, że chrzest Jezusa, podobnie jak chrztu jakiejkolwiek innej osoby – jest to akt oderwania się od wszystkich negatywnych i akceptacji w duszy Boga jako jedynego władcę, protektora. W ten sposób możemy dokonać wyboru w użyciu tego obrzędu: przyjąć Boga czy nie. Teoria ta jest w dużej mierze znalazła swoje potwierdzenie w historii.

Historia chrztu Jezusa Chrystusa

Wielki Chrzest – to nazwa akcji, która miała miejsce w rzece Jordan. Jest to opisane szczegółowo w opowieściach ewangelicznych i bardziej wspólną nazwą – Epiphany. Wzmianki o tym wydarzeniu w Ewangeliach pozwala traktować je historycznym, jak, oprócz literatury religijnej, te pisma są źródłem historycznym.

Według opowieści Ewangelii, Jezus przyszedł do rzeki Jordan do 30 roku życia. I ochrzcił go Ioann Krestitel, który spowodował więcej zamieszania ze strony tych ostatnich, ponieważ Jezus był Mesjaszem, a więc powinien być ochrzczony. Jednak Syn Boży otrzymał dar chrztu Janowego, dla którego zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy białym. Wynika z tego, że Jezus Chrystus, który odbył się chrzest w rzece Jordan, otrzymała oczyszczenie grzechów egzystencji na ziemi. Innymi słowy, w tej historii nie ma znaczenia, który z nieba zstąpił, Ducha Świętego i podtekstów. Chrzest – akt przyjęcia Boga jako prawdziwego Pana, co zostało wcześniej wspomniano. Znaczenie chrztu jako rytuał podkreśla fakt, że jego doderzhivalsya Iisus Hristos. ta osoba chrzest oznaczał pojawienie się takiego obrzędu w świecie chrześcijańskim. Ważną rolę w zrozumieniu chrztu Chrystusa grać dalszych działań.

Chrystus wędrówki na pustyni

Chrzest Jezusa w Jordanie ma kapitalne znaczenie w badaniach nad znaczeniem tego wydarzenia. Zdajemy sobie sprawę, że chrzest – jest symbolem wiary i czystości. Ale niewielu wie, że historia chrzest się nie kończy. Co więcej, to wydarzenie jest bezpośredni wpływ na dalsze działania Jezusa podczas wędrówki przez pustynię.

Po wydarzeniach z rzeki Jordan Proroka natychmiast udał się na pustynię i tam przez 40 dni. Podobnie, on przygotowywał się do realizacji misji, której był przeznaczony. Wiemy z Biblii, że Syn Boży wziął na siebie grzechy ludzi, że Bóg nam przebaczył. To może być przeprowadzona jak najszybciej po akcie poświęcenia, na które trzeba było przygotować się psychicznie i fizycznie. Gospel Pismo Święte mówi nam o wydarzeniach, które miały miejsce w samej pustyni.

Trzy pokusy szatana

Gdy Jezus zobaczył Diabeł próbuje odrzucić wszystkie grzechy i oczyścił, postanowił przetestować wolę Mesjasza. Aby to zrobić, szatan próbuje kusić Jezus trzykrotnie:

  • za pomocą głodu;
  • z pomocą pychy;
  • przez wiarę.

Każdy nowy „dźwignia”, przez co do wywierania nacisku na Jezusa, był wyrafinowanie poprzedniego. Głód – jest to najmniejsza, które mogłyby zachęcić do boku Jezusa Diabła. Gdy grzech ciała nie miała wpływu na Syna Bożego, szatan czuje dumę i wiarę. Ale tu, Jezus nie zrezygnować. Szatan jest w każdy sposób starał się wykazać, że przed jego słodkich owoców można slomitsya każdego, nawet Iisus Hristos. Chrzest pomógł mu pozostać nietknięty przed pokusami szatana. Oznacza to, że chrzest to nie tylko pomaga uzyskać łaskę Bożą, może dać nam siłę do radzenia sobie ze wszystkich grzesznych czynów diabła.

Hipoteza, że nie jest to miejsce, gdzie Jezus Chrystus został ochrzczony

Dziś naukowcy walczą o zrozumienie i ożywić wydarzenia opisane w tekstach biblijnych. Każdy wie, że chrzest Jezusa w Jordanie – prawdziwe wydarzenie historyczne, ale czy rzeczywiście stało się w rzece Jordan? Fakt, że współcześni pielgrzymi krytykowali informacje o miejscu, które jest prawdopodobnie miejsce chrztu. Po pierwsze, Palestyna – to nie jest ewangelia „ziemi obfitości”. Tutaj panuje upał i pustynne równiny. Po drugie, każdy kto widział aktualny Jordan River, zrozumie, że to wyraźnie nie jest właściwe miejsce. Jest brudny i wąski. Według naukowców, w I wieku naszej ery, jest mało prawdopodobne, że będzie inaczej. Tak więc, jest to niemożliwe, aby powiedzieć dokładnie, gdzie miejsce chrztu Jezusa Chrystusa. Nawet biorąc pod uwagę, jak szybko rozwija historiografii nauki dzisiaj.

Należy zauważyć, że wielu uczonych przedstawił najbardziej niesamowite historie o tym, gdzie Iisus Hristos został ochrzczony. Chrzest może odbywać się w różnych miejscach, z uwzględnieniem nowoczesnych znalezisk archeologicznych. Jest bardzo prawdopodobne, że to wielkie wydarzenie Christian odbyła się w Jordanii, ale to temat na inny artykuł.

wniosek

Więc Iisus Hristos, który chrzest wraz z upływem czasu stała się tradycja chrześcijańska, jego działania pokazały znaczenie przyjęcia tego aktu wiary. Historyczne fakty przedstawione w artykule pokazują nam znaczenie tego wydarzenia nie tylko dla historii chrześcijaństwa, ale także dla wszystkich tych ludzi, którzy biorą religię jako prawdziwej wiary.