753 Shares 5260 views

XMCD Format pliku: otworzyć?

Dziś można znaleźć wiele formatów w komputerowym świecie, większość nieznanych użytkowników. Jedną z nich jest w formacie XMCD. Jak otwierać pliki tego typu, to jest teraz i będą rozpatrywane.


Jaki jest .xmcd rozszerzenie pliku?

Na początek, co to za plik i jaki rodzaj programu może być odwzorowany. Co do zasady, przeciętny użytkownik aplikacji na komputerze nie ma. Jeśli podchodzimy do formatu XMCD problem, należy otworzyć go, staje się jasne, jeśli weźmiemy pod uwagę podstawowy pakiet oprogramowania, z którym jest utworzony.

Ta aplikacja Mathcad, deweloper, w którym spółka Parametric Technology Corporatio. W rzeczywistości, ten typ pliku jest, że tak powiem, typ arkusza pracy programu, który użytkownik ogląda w pracy, na przykład w programie Excel. Ale w tym przypadku, wzięty jako podstawa w formacie XML.

Tylko sama aplikacja jest zaprojektowana do korzystania z algebry komputerowej ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi. Z pomocą arkusza można stworzyć jakąś formę interaktywnej prezentacji dokumentów, w których nie są równoległe i obliczyć i procesy przetwarzania obrazu w nośniku.

Na kartce mogą być wykorzystane do budowy dwu- i trójwymiarowe wykresy, krzywe przybliżone do rozwiązywania równań różniczkowych, pracę z wektorami, aby znaleźć korzenie wielomianów stopnia lub jakiejkolwiek zależności funkcjonalnych , a nawet tworzenia raportów statystycznych.

Skutkować XMCD i przechowywane w postaci pliku. Go otworzyć? Odpowiedź, jak sądzę, jest oczywista: używając rodzimego programu Mathcad.

Format XMCD: po otwarciu?

Ale to nie wszystko. Fakt, że sama formacie mogą być odtwarzane, a nawet w niektórych z tych programów, w którym otwór jest wykonany w postaci danych importowych.

Na przykład, najbardziej popularny program, który można nazwać znanego oprogramowanie jako SMath Studio, które pod względem funkcjonalności jest praktycznie identyczny z oryginalnym programem, którego celem XMCD plik został utworzony. Otwierasz jeszcze plik? W zasadzie jest to możliwe, oczywiście, szukać podobnych opakowaniach, ale te dwa są optymalne. Tak że nie ma potrzeby angażować się w poszukiwania.

Jeśli masz problemy z otwarciem …

W niektórych przypadkach, otwarcie może zawieść. Nie może być kilka powodów. Przede wszystkim sam plik może być uszkodzony. Drugim powodem może być sytuacja, kiedy plik został utworzony w nowszej wersji pakietu oprogramowania i otwórz go w próbach użytkowników przestarzałych wersji oprogramowania bez obowiązkowej instalacji odpowiedniej aktualizacji.

Czasami po zmianie systemu operacyjnego może sama należy najpierw uruchomić aplikację w trybie zgodności, a dopiero potem bezpośrednio z programu, aby spróbować otworzyć żądany plik. Wreszcie, komputer, na którym plik jest otwarty, ma bardzo niską produktywność zasobów wymaganych do prawidłowego działania programu.