253 Shares 5421 views

Jak przygotować się na spotkanie? Jak efektywnie organizować spotkanie?

Spotkanie jest głównym sposobem współdziałania nauczyciela z rodzicami ucznia. Bardzo ważne jest, aby młodzi nauczyciele mogli właściwie zaplanować takie wydarzenie i skutecznie je prowadzić.

Jak przygotować się na spotkanie rodziców? Zalecenia podane w tym artykule z pewnością pomogą nauczycielowi przeprowadzić wydarzenie z maksymalną korzyścią.

Najczęściej spotkania rodziców mają naturę informacyjną, mające na celu zapoznanie się ze zmianami w życiu szkoły i klasy. Zdarzenia takie są zgłaszane, nieplanowane, wspólne z uczniami i rodzicami, tematyczne.

Jak przygotować się na walne zgromadzenie?

Na walnym zgromadzeniu szkoły dla rodziców przyszłych uczniów pierwszego stopnia obowiązuje bezwzględnie dyrektor placówki oświatowej, mówi o podstawowych zasadach życia w szkole, głosi plan programu, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia, kręgi i przedmioty obieralne. Wprowadza również nauczycieli pierwszych klas, podaje każdemu z nich opis, opisuje proces edukacyjny, program materiałowy, informuje rodziców o niezbędnych umiejętnościach dziecka przed rozpoczęciem treningu.

Dyrektor lub dyrektor szkoły z pewnością poinformują rodziców o stopniu gotowości dzieci do szkoły, porozmawiają o sposobach poprawy procesu szkolnego, wyglądu studentów, jednolitego szkolnego. Dziecko musi być w stanie posłuchać nauczyciela, poznać i przestrzegać zasad kultury zachowania w lekcji i zmieniać.

Przygotowanie do spotkania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Jak przygotować się na spotkanie rodziców przed 1 września? Należy zademonstrować publiczności materiał szkoleniowy dla każdego przedmiotu, wyjaśnić potrzebę zakupu określonych podręczników, książek ćwiczeń, podręczników itd. W przypadku jakichkolwiek zmian w dekretach ministerstwa informacje te należy również przekazać.

W skrócie i jasno sformułuj wymagania programu i skalę oceny dla każdego przedmiotu. Rodzice powinni widzieć i zrozumieć, że wszystkie wymagania są w programie nauczania.

Podstawowe niuanse

Warto zastanowić się jak zorganizować spotkania. Po pierwsze, musisz zadbać o najwyższą frekwencję. W tym celu należy powiadomić rodziców o nadchodzącym wydarzeniu co najmniej na tydzień przed wydarzeniem. Ważne jest również, aby wybrać dobry czas, odpowiedni dla większości matek i taty. Ważne jest, aby zapisać w pamiętniku ucznia o czasie i miejscu spotkania. Z kolei rodzice muszą podpisać, że zostali poinformowani o zbliżającym się wydarzeniu.

Bardzo ważne jest, aby określić temat nadchodzącego spotkania, opracować plan i postępować zgodnie z nim. Przestrzegaj zasady "złotego" komunikacji: zacznij od pozytywnych chwil, a następnie przejdź do negatywnych wiadomości. Możesz zakończyć plany i perspektywy na przyszłość. Podkreślaj, że na zakończenie spotkania z pewnością odpowiesz na wszystkie interesujące pytania.

Wyjaśnij, że jesteś zawsze gotowy, aby spotkać się i omówić interesujące kwestie rodziców indywidualnie. W tym celu należy określić czas i miejsce. Zapoznaj się z wiedzą o mamach i tatkach, które są niezwykle niepożądane, aby zakłócać proces uczenia się, zadzwonić i przychodzić do lekcji podczas lekcji.

Nie mów zbyt szybko, powolnie lub cicho. Mówca mowy powinien być rozprawą i tak jasno, jak to możliwe. Ton rozmowy powinien zawsze pozostawać dobroczynny, taktowny i konsekwentny.

Na zakończenie spotkania powinniśmy podziękować rodzicom za pomoc, jaką udzielili tej klasie. Bardzo dobrze jest wymienić je imieniem i nazwiskiem. Aby nie mylić, zrób listę nazw i przeczytaj ją. Wskazane jest zachęcanie szczególnie aktywnych rodziców do czytania i pisania ich na jednym ze spotkań.

Agenda dnia

Aby kwalifikować się do spotkania nadrzędnego, konieczne jest sporządzenie protokołu jego gospodarstwa. Jak napisać plan spotkania? Najpierw musisz wybrać sekretarza. Do jego obowiązków należy stenografia, utrzymanie dokumentacji w kolejności.

Program powinien zawierać takie tematy, jak "Wyniki kwartału", "Co wpływa na jakość nauczania?", "Porady dla rodziców".

Jak przygotować się na spotkanie? Aby wydarzenie odbyło się z największą korzyścią dla nauczyciela klas i rodziców, konieczne jest określenie tematów, które chciałabym podnieść. Konieczne jest sporządzenie planu i postępowanie zgodnie z nim jasno.

Pomyśl to z wyprzedzeniem

Dla tych, którzy nie wiedzą, jak skutecznie organizować spotkanie, warto zaplanować to wydarzenie. Zaleca się, aby rozpocząć od krótkiej wstępnej mowy, zidentyfikować tematy, problemy i aspekty, które będą miały wpływ na imprezę.

Na początku spotkania można omówić problemy klasy, a także sposoby ich przezwyciężania. Następnie przejdź do perspektyw, zajęć pozalekcyjnych i innych zagadnień. Nigdy nie należy zwracać się do uczniów ze spostrzegawczością, nie wskazują na ich błędy i problemy, trudności w ich zachowaniu. Dziękując wszystkim obecnym za ich obecność, poproś ich o pozostanie z rodzicami, do których masz jeszcze pytania.

Momenty organizacyjne

PoŜądane jest budowanie spotkania w formie dialogu, a nie monologu. Warto angażować rodziców w podejmowanie ogólnych decyzji klasowych, wymianę opinii, pomysłów, szukanie sposobów wyeliminowania problemów i trudności.

W razie potrzeby omówaj kwestie organizacyjne (wycieczki, matki, zakup pomocy dydaktycznej). Pamiętaj, aby poprosić komitet macierzysty o przygotowanie raportu dotyczącego wykonanych prac, zakupionych materiałów i podać informacje o nadchodzących wydatkach.

Bardzo ważnym tematem spotkania nadrzędnego jest praca domowa. Wytłumacz matek i tatusiu, co musisz poświęcić szczególnej uwagi podczas pracy, czego oczekujesz od ucznia, pokaż notatniki tych facetów, którzy mogą służyć za przykład dla kolegów z klasy.

Zasady spotkania

Istnieją jasne zasady organizowania spotkań rodziców. Wydarzenie powinno rozpocząć się o ustalonym czasie, bez opóźnień i opóźnień. Pamiętaj, aby pozdrowić publiczność i zająć się nimi adresem otwarcia.

Jeśli planujesz dać posłanie komuś ze spotkania, komisja macierzysta – z wyprzedzeniem poinformuj ich o tym, aby mieli możliwość starannego przygotowania.

Rodzice powinni być informowani na spotkaniach, a nie na błędach i porażkach swoich dzieci. Nie należy też dyskutować i potępiać osobowości i zachowania ucznia w miejscach publicznych.

Wybierz motyw wydarzenia

Jak przygotować się na spotkanie? Aby jak najlepiej zrealizować to wydarzenie, jak to możliwe, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie szczegółowego planu wydarzenia, zaprezentowanie tematów, które chciałbyś podnieść, w razie potrzeby przygotuj ilustracje. Z wyprzedzeniem konieczne jest dostarczenie rodzicom pomocy szkoleniowej, formularzy wniosku i innej dokumentacji.

Nauczyciel może prowadzić badania mikrobiologiczne, potwierdzić specyfikę jego nauczania z faktami naukowymi, przekonać rodziców do skuteczności ich metod nauczania.

Na spotkaniu możesz pokazać rodzicom dobrym, a nie bardzo przykłady notebooków, bez nadawania imienia i nazwisk.

Spotkanie dla rodziców pierwszej klasy

Jak przygotować się na spotkanie, jeśli chodzi o najmłodszych uczniów? Bardziej szczegółowo wyjaśnij, co dokładnie dziecko w jednej klasie powinno być w stanie zrobić. Powiedz nam, jak pomagać pierwszemu chłopcu, jak nauczyć was niezależności, pewnego reżimu dnia.

Jak skutecznie zorganizować spotkanie dla rodziców pierwszoklasistów? Można powiedzieć o specyfice tego wieku, o cechach rozwoju dziecka, o wyjaśnienie, jakie zmiany osobiste zachodzą u dziecka w tym okresie.

Pamiętaj, aby przypomnieć rodzicom, że niezwykle ważne jest, aby uczeń miał schludny wygląd, schludną fryzurę i przestrzegał zasad higieny. Przypomnij o konieczności monitorowania zdrowia dziecka, wzroku, postawy.

Pamiętaj, aby poinformować rodziców, jak długo dziecko może nie być w szkole bez uzyskania zaświadczenia lekarza. Będziesz dyktować szablon wyjaśniający, że będziesz musiał pisać, gdy student nie uczęszcza na zajęcia.

Przypomnij sobie o bezpieczeństwie w domu iw szkole, o przestrzeganiu zasad drogi w drodze do szkoły i do domu. Warto też poinformować rodziców o potrzebie zainteresowania procesem uczenia się, osiągnięciami i sukcesami dziecka.

Nauczyciel musi nauczyć dzieci od dzieciństwa dbać o posiadanie klasy, przestrzegać zasad wspólnej moralności: prawdy, sprawiedliwości. Rodzice powinni wyjaśnić swoim dzieciom, jak ważne jest pielęgnowanie, rozwijanie ich umiejętności. Temat ten powinien być również poruszony na posiedzeniu.

Uczeń powinien szanować nauczyciela i dorosłych, wypełniać swoje zadania i zadania, być taktowny i uprzejmy, patrzeć na ich mowę, nie spóźniać się na zajęcia, nie zabijać.

Przygotowanie do spotkania. Jak rozpocząć spotkanie?

Spotkanie powinno odbywać się zgodnie z planowanym czasem, niezależnie od liczby osób zebranych.

Na początku upewnij się, że pozdrawia publiczność i dziękuję za frekwencję. Następnie można przejść do pozytywnych aspektów tych kwestii, które mają być omówione na imprezie.

Jak prawidłowo zakończyć spotkanie?

Staraj się nie opóźniać spotkania. Pamiętaj, aby po zakończeniu zdarzenia pozostawić trochę czasu, aby odpowiedzieć na pytania rodziców.

Po zakończeniu spotkania upewnij się, że wyciągasz wnioski, wyślij wspomnienia i sformułuj rozwiązania, z którymi się spotkasz.

Ostrzegaj rodziców, że nie wszystkie informacje, które zostały omówione, powinny być znane uczniom.

Podaj informacje o następnym wydarzeniu: przybliżony czas i tematy, które zostaną naruszone. Jak przygotować się na spotkanie w przyszłości? Spróbuj zaangażować jednego z rodziców, być może pomogą w zaprojektowaniu lub przygotowaniu konkretnego elementu.

Dziękuję wszystkim, którzy zebrali się za to, czego mogliby oszczędzić.

Pamiętaj o pozytywnych zmianach, które miały miejsce w klasie. Wszyscy powinni opuścić spotkanie rodziców, czując, że może pomóc dziecku. Nawet jeśli student spotyka się z pewnymi trudnościami, konieczne jest uzupełnienie opowieści o nim pewną pozytywną chwilą. Oni na pewno są! Jeśli dziecko zwiększy szybkość czytania, stało się bardziej uważne – należy to zauważyć.