771 Shares 6955 views

Budownictwo komunikacyjne Nowoczesne metody HDD Drilling

technologii bezwykopowej budowy linii inżynierii zastąpiła przestarzałą metodę kopania rowów. Można go łatwo zastosować do ograniczonych środowiskach, takich jak zabudowanego miasta z utworzonej infrastruktury lub trzymać przewody pod rzeki, jeziora, jeśli to konieczne. Nowoczesne eksperci odkryli, powszechne stosowanie tego procesu.


Metoda przebicie HDD

Przebicie wiercenia w kierunku poziomowym – to proces instalacji bezwykopowej różnych komunikatów bez zerwania chodnika i naturalnego krajobrazu. Udało sposób przebicie umożliwia wiercenie do 50 metrów i stos średnic rur do 400 mm.

Przed rozpoczęciem specjalistów budowlanych należy przeanalizować obecność wód gruntowych, do badania właściwości i składu gleby, a także inne czynniki geofizyczne. Proces rozpoczyna się od dysku nakłuwania wiercenia otworu pilotowego, a następnie dochodzi do żądanej średnicy rozprężania. Operator roślina jest w stanie monitorować postęp głowicy wiertniczej, i umieścić żądany kąt nachylenia, który pozwala ominąć istniejące uzbrojenie podziemne i inne przeszkody. Po zakończeniu wiercenia specjalistów rozciągnięcia rury przez tunel i mocowania systemu i obszaru zaprojektowany.

Racjonalny sposób układania rurociągów

Staliśmy się bardzo popularną technologią bezwykopową układania rur. Metody wiercenia, przebijania poziomej i mikrotonnelirovanija mają szereg zalet. Poprzez zastosowanie wydajnego sprzętu zwiększa szybkość budowy, zmniejszenie liczby personelu wymagane, ilość prac przygotowawczych i kwoty obowiązkowych dokumentacji.

Bezwykopowe układanie rurociągów nowoczesnych metod nie wymaga wykonania robót ziemnych i za darmo, nie ogranicza ruchu pojazdów i pieszych w strefie budowy, nie powoduje uszkodzenia chodników i dróg, co pozwala na znaczne oszczędności (do 50% wartości projektu). Kiedy roboty używane małe wielkości instalacji, która pozwala na orurowanie małych dołach.

Wiertnice poziome

Rodzaje urządzeń do wiercenia poziomych zmieniać się od kilku parametrów: rodzaj, długość i kąt wiercenia, widok podwozia oraz silnik stosowany płuczki wiertniczej i tak dalej.

Wiertarka pozioma – wysoką wydajność i zaawansowaną techniką, a to jest dość łatwe w obsłudze. Urządzenie umożliwia Przewody rurowe do różnych celów – kanalizacji, wody, gazu, oleju, sieciach cieplnych i różnych typów przewodów (elektryczne, telefoniczne, włókno światłowodowe). Nawet w trudnych warunkach pracy maszyn, aby szybko uporać się z zadaniami.

Wszystkie krytyczne parametry wiercenia można ustawić przed rozpoczęciem pracy. Podczas procesu, operator może dostosować dane i kontrolować właściwą budowę kanalizacji, która pozwala reagować na pojawiające się wyzwania.

Cechy r Rurociągi

I układ odprowadzania wody są wykonane przy użyciu grawitacji i ciśnienia rur wykonanych z różnych materiałów. Dla gospodarki i wykonalności zaplanowanej sieci inspekcji lub naprawy rurociągów na zewnątrz musi być umieszczony celowo. W tym celu rura powinna rozciągać się wzdłuż najkrótszej ścieżki, przy minimalnej liczbie przejść sztucznych struktur.

Rury zewnętrzne są narażone na znaczne ciśnienia, i ulegają korozji ogrzewanie i chłodzenie. Do prac instalacyjnych firma budowlana może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Instalacja jest większe fragmenty lub bloki, czyniąc proces montażu, spawanie, cięcie oraz mocowanie rur bardzo czasochłonne. Dlatego, układanie sieci rurociągów obejmuje udział rzemieślników oraz wykorzystania różnych jednostek specjalistycznego sprzętu.