166 Shares 7334 views

Przykazań – to zakłada, że każdy powinien wiedzieć

Religia chrześcijańska jest kanoniczny. Jest zbudowany nie tylko na szczerej i głębokiej wiary, ale także na konkretnych ustaw, truizmów, którzy przez świętych mężów Bożych, zostały podane do zwykłych ludzi, aby odpokutować za swoje grzechy i wiecznego życia duszy w raju po śmierci. Dlatego wszyscy wyznawcy chrześcijaństwa trzeba znać znaczenie podstawowych terminów i wydarzeń w historii swojej religii.

Przykazania: termin

Przed rozpoczęciem poznać historię powstania i późniejszego rozwoju przykazań chrześcijaństwa, konieczne jest, aby uporządkować to, co jest znaczenie słowa „przykazanie.” To na pewno ma sens religijny i jest używany głównie w odniesieniu do niektórych świętych postulatów wysłanych przez Jezusa Chrystusa do ludzi. Zatem przykazań – to przede wszystkim nauka o moralności życia ludzi zgodnie z norm religijnych. Słowo to ma również drugie znaczenie. Przykazanie może być zasada, prawo, regulacja wszelkich norm życia ludzkiego, nie jest związane z religią. Użycie tego terminu można znaleźć w wierszach, ody, w poezji lub prozy, wysokiej stylu, jak to słowo jest środkiem wyrazu patosu w tekście.

Opowieść o Dekalogu

Chrześcijanie są znane otrzymali wiedzę o Dziesięciu Przykazaniach Pana przez Mojżesza, syna Abrahama. Bóg ukazał się w przyszłości proroka u stóp góry Horeb w postaci płonącego krzewu i nakazał uwolnić Żydów od władzy Egipcjan. Faraon odmówił uwolnienia niewolników, więc jego kraj Pan zesłał dziesięć plag za nieposłuszeństwo. Mojżesz prowadził swój lud przez Morze Czerwone, którego wody rozdzielonych woli Bożej i nieodebranych Żydów po drugiej stronie. Żołnierze armii Egipcjan zginęło w jego fal, i nie jest w stanie dogonić zbiegłych niewolników.

Później, na górze Synaj, Bóg objawił Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, który później stał się kanony życia dla narodu żydowskiego.

Dziesięć przykazań boskich

Dziesięć Przykazań Bożych brzmią następująco:

 1. Tak, będziecie mieć żadnego innego Boga oprócz mnie.
 2. Nie zmuszaj się idolem.
 3. Nie mów imię Pana, Boga twego powodu.
 4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić jeż.
 5. Czcij ojca twego i matkę.
 6. Nie zabijaj.
 7. Nie tworzyć cudzołóstwo.
 8. Nie kradnij.
 9. Nie oczerniać innych na świadectwach twoich fałszywych.
 10. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego.

Pakty te, Pan wzywa ludzi do wzajemnej miłości, szacunku, uczciwości i miłości Boga w odpowiedzi na miłość Boga do człowieka, jego tworzenia. Przykazania jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu człowiek będzie w stanie uratować swoją duszę i znaleźć wieczny spokój po śmierci w niebie za jego prawość w życiu.

Znaczenie przykazania Pana

 1. Wartość pierwszego przykazania – przymierze z Panem, że Bóg jest jeden, że chrześcijanin nie może czcić żadnego innego boga.
 2. Drugie przykazanie jest bezpośrednio powiązany z pierwszym, ponieważ odnosi się do kultu osoby do kogoś innego, ale Boże, co za sprawiedliwy chrześcijanin nie powinien robić w każdym przypadku.
 3. Trzeci Testament oznacza, że człowiek nie powinien wymawiać imienia Pana, tak po prostu, jeśli nie inwestować w ich własnych słów sens świętej, szacunku dla Boga.
 4. Wartość czwartego przykazania – świadectwem dla ludzi wszystkich swoich codziennych zadań wykonywanych w ciągu pierwszych sześciu dni tygodnia i ostatni, siódmy dzień będzie poświęcony służbie Boga (modlitwa, realizacji naszych grzechów, pokuty w nich). Fakt, że siódmy i ostatni dzień tygodnia zwykło się nazywać sobotę.
 5. Piąte przykazanie wymaga od ludzi, aby uczcić ich rodziców, którzy dali im życie, karmione, hodowane i wykształconych.
 6. Szóste przykazanie mówi, że człowiek nie powinien zabijać innych ludzi, ponieważ są one tworzenie wszystko Boga. Zabić, co Bóg stworzył, – grzech ciężki, jeden z największych w religii chrześcijańskiej.
 7. Siódme przykazanie ostrzega przez człowieka cielesnego grzechu jako jeden z najbardziej poważne. Bóg ostrzega ludzi przed tym grzechem, o ile nie wiąże się z kolejnym płodności.
 8. Ósmy stany przymierze, które nigdy nie może wziąć kogoś innego, czego nie wiem.
 9. Nie możesz oczerniać innych ludzi, narażając ich w złym świetle w oczach społeczeństwa. Tak brzmi dziewiąte przykazanie.
 10. Wartość ostatniego rozkazu – jest to, że w żadnym wypadku nie powinny osoby do popełnienia grzechu zdrady, a mianowicie pragnienie żony swojego przyjaciela, bo to grzech jest jednym z najgorszych, jeśli nie najbardziej.

przykazania Chrystusa

Przykazania Jezusa Chrystusa są nie mniej ważne dla każdego wierzącego niż postulatów wymienionych powyżej. Te kanony, nie tylko powiedzieć, że powinien lub nie powinien robić człowiek sprawiedliwy, ale również miejsce zajmują ludzie na ziemi ( „You – sól ziemi”, „You – światłością świata”). Przeciwnie, dają ludziom pojęcie wielu aspektów życia (na przykład o których Pan mówi o błogosławieństwie i kto powinien być sądzony za swoje grzechy) niż są zbiorem przepisów, niemniej jednak muszą one być również odczytany do każdego wierzącego.