545 Shares 1972 views

Minimum egzystencji w Chanty: definicja, wartości, cechy

Najważniejszym wskaźnikiem stanu gospodarki wielu krajów, w tym Rosji jest poziom minimum egzystencji (PM). Zgodnie z definicją i określić, które cechy służyć? Ile wynosi koszt życia w Chanty?


Pojęcie terminu

Na poziomie federalnym, definicja płacy jest akceptowana. Obejmuje on kosz konsumentów, opłat i prowizji, prowadzone przez obywateli. We wszystkich regionach kraju zostały ustawione minimalne koszty utrzymania. Rzeczywiście, w każdym regionie ma swoje ceny żywności i taryf za media.

Zawartość terminu

Co oznacza, że ustawodawca w ramach „koszyka konsumenta”, „wypłata”, „Podatki”? Jest to pewien zestaw produktów, których użycie osoba potrzebuje miesięcznie, aby nie psuć zdrowie. Ponadto obejmuje obowiązkowych płatności i usług, bez których ludzka egzystencja jest nie do pomyślenia.

Kosz konsument jest sprawdzany przez specjalne komisje przynajmniej raz na pięć lat. Każdy region jest prawnie sankcjonuje własną kompozycję. Ponieważ w warunkach naturalnych i klimatycznych, tradycje narodowe są wszędzie inaczej. Wszystko to wpływa na ilość produktów, które są niezbędne do codziennej konsumpcji. Na poziomie federalnym, ustawić rozmiar PM, a krawędzie pola i ustawić mniej lub bardziej narodowy.

Na przykład, minimalna wielkość życia KhMAO znacznie wyższy niż w regionie Kursk. W czwartym kwartale 2016 roku w pierwszym określonym regionie, przeszedł przez czternaście tysięcy rubli, w drugim nie zostanie osiągnięta dziewięć tysięcy.

Dlaczego potrzebne do określenia kosztów utrzymania

Zgodnie z prawem, życie ludzi, poziom powinien być oceniany pod kątem obliczania polityki społecznej. Konieczne jest także ustalenie minimalnych emerytur, świadczeń, stypendia. Są one obliczane na podstawie kosztów utrzymania. Minimum egzystencji dla KhMAO dla emerytów pracujących jest obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w regionie.

Chanty-Mansi Autonomous dzielnica – Yugra

Największa dzielnica regionu Tiumeń. Jest to najbardziej rozwinięty region po Moskwie, wydobycie ropy naftowej na regiony i stan łożyska gaz mecz. Dzielnica aktywnie rozwija się budownictwo, transport, które nie mogą jednak wpłynąć na wskaźnik, takich jak koszty utrzymania w Chanty-Mansyjsku.

Na terenie dzielnicy znajduje się olej i gaz, który niesie pięćdziesiąt jeden przedsiębiorstwa. Wbudowane piętnaście rafinerie i zakłady przetwórstwa gazu. Taka ilość gigantów przemysłu wydobywania zasobów naturalnych doprowadziły do tego, że płace w regionie są dość wysokie.

Wymiary minimalne utrzymanie w 2016 roku

Stąd koszty utrzymania powstaje w Chanty-Mansyjsku. Na rok 2016 był w pierwszym kwartale ludność 15461 rubla. W czwartym kwartale jego wielkości aż do 286 rubli do 15175 rubli odpowiednio.

Dla emerytów płaca mieszka w Chanty była mniejsza o około cztery tysiące rubli, w porównaniu z wyżej wymienionych kategorii obywateli pracujących. Wskaźniki dla dzieci pozostaje w tyle za około dwa tysiące rubli.

Co decyduje o koszty utrzymania w Chanty? Przez współczynnik inflacji cen żywności. Na krawędzi ubóstwa jest niski. To jest sytuacja finansowa osoby, w których dochód jest mniejszy niż po południu. Żywa płac nie generuje wpływów pieniężnych. Tacy ludzie „żyją poniżej granicy ubóstwa.”

Chociaż koszty życia w Chanty na rok 2016 nie jest najniższa w kraju, ale ta dzielnica ma prawie żadnych ludzi żyjących na małych dochodach, którzy otrzymują niewielkie wynagrodzenie. Miasto oferuje wiele możliwości zatrudnienia są nie tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści, ale również tych, którzy nie mają bardzo popularny zawód. Wiele różnych pozycji, które nie wymagają wyższego.

Obywatele dochód Chanty-Mansyjsku Autonomiczny w jego wielkości jak najbardziej zbliżone do dochodów Moskali i mieszkańców przedmieść. W związku z tym, że koszty utrzymania tak wysokie. Zwłaszcza w porównaniu z innymi regionami środkowej taśmy lub Regionu Południowego.