329 Shares 6474 views

Jak łatwo i prosto przeliczać miliampery w amperach i vice versa

Często w praktyce istnieje potrzeba ponownego obliczenia miliamperów w amperach. Doświadczeni elektrycy nie mają tego problemu. Ale początkujący specjaliści z tego profilu nie mogą natychmiast odpowiedzieć. W ramach tego artykułu zostaną opisane proste i dostępne sposoby wykonywania tej operacji.


Ilość fizyczna

Ampere to jednostka, która ilościowo charakteryzuje prąd. Jego wartość można ustalić za pomocą bezpośrednich pomiarów multimetrem, testerem lub amperomierzem (metoda bezpośrednia). Prąd jest mierzony jedynie przez kolejną inkluzę urządzenia pomiarowego w obwodzie elektrycznym. W drugim przypadku jego wartość może być określona przez wykonanie obliczeń (metoda pośrednia). Jeśli znane jest napięcie na odcinku obwodu, a także jego opór, wystarczy podzielić pierwszy na drugi i otrzymamy niezbędną wartość. W praktyce nie są często używane wzmacniacze – jest to duża ilość. Dlatego konieczne jest zastosowanie wielu jednostek – mikro ( 10-6 ) i mili ( 10-3 ). Jednak w celu przeprowadzenia obliczeń elektrycznych należy je przetłumaczyć na podstawowe jednostki miary (na przykład w miliamperach). Rozważmy następujący przykład. Napięcie na odcinku obwodu wynosi U = 6 V, a jego oporność R = 100 Ohm. Ustalamy siłę obecnego I na jej podstawie zgodnie z prawem Ohma:

I = U / R, (1)

Gdzie:

  • U – napięcie na segmencie obwodu, V;
  • Rezystancja R w tej samej sekcji, Ohm;
  • Ja jestem na to obecny, A.

W wyniku obliczeń otrzymujemy I = U / R = 6/100 = 0,06 A. Nie jest to bardzo wygodna liczba dla percepcji. Dlatego jest przeliczany na wiele jednostek pomiaru. W tym przypadku wygodna jest reprezentacja tej wartości w miliamperach. W tym celu uzyskana wartość 0.06 A jest mnożona przez 1000 i otrzymujemy 60 mA. Można również wykonać odwrotne liczenie – miliampery na amper. W tym celu wystarczy podzielić 60 mA na 1000, a otrzymamy wszystkie takie same parametry 0,06 A. Ponowne obliczanie pokazuje, ile ampere w miliamperach wynosi 1000. Dlatego dzielimy się lub pomnujemy przez ten numer. Jeśli używany jest przedrostek "mikro", to dla przejścia z jednej jednostki miary na inną należy pomnożyć lub podzielić przez 1 000 000.

Procedura pomiaru

Jak wspomniano wcześniej, amperomierze, multimetry i testery są wykorzystywane do pomiaru natężenia prądu. Najwyższa dokładność pomiarów jest zapewniona przez pierwszą z nich. Mierzy tylko jedną wartość i tylko w jednej skali. I to nie jest całkiem wygodne. Z kolei multimetry i testery umożliwiają pomiar praktycznie wszystkich elektrycznych ilości, a nie tylko w jednym zakresie. Również w tych urządzeniach jest możliwość przełączania jednostek miary. Na przykład przyrząd wskazuje, że zakres jest przekroczony. W tym przypadku musisz przełączyć milliampery na ampery i na koszt, aby uzyskać niezbędną wartość. Główną wadą testerów i multimetrów jest to, że w przeciwieństwie do amperomierzy, ich błąd jest znacznie większy. Ale w praktyce są często używane, ponieważ ułatwia to łatwe i łatwe do znalezienia nieprawidłowego działania i go wyeliminować. Innym ważnym niuansem związanym z tymi urządzeniami: jeśli wcześniej trzeba było przerwać łańcuch, teraz są testery i multimetry, które umożliwiają pomiar prądu w sposób bezkontaktowy, tzn. Bez połączenia. Taka decyzja jest coraz częściej stosowana w praktyce.

Podsumowanie

Konwertuj miliampery na wzmacniacze Są dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na przeprowadzaniu obliczeń arytmetycznych przy użyciu specjalnego współczynnika "1000" (liczba miliamperów w amperach). Druga metoda polega na zastosowaniu specjalnych środków pomiarowych – testera i multimetru. Posiadają specjalne przełączniki umożliwiające konwersję miliamperów na wzmacniacze i vice versa bez problemów. Który z metod jest wygodniejszy, używany w praktyce. Jeśli jest możliwe poznanie danej wartości przez obliczenie, ta metoda jest używana. W przeciwnym razie jest mierzona, zgodnie z wynikami, dowiaduje się nieznanej wartości.