363 Shares 3209 views

Jaki jest słownictwo języka rosyjskiego i jak łączy

Język rosyjski jest wielkie i nieograniczone. To jest piękne i wielostronne. Jaki jest słownictwo języka rosyjskiego? Co to słowo, i jakie są objawy?


Jaki jest słownictwo języka rosyjskiego?

Słownictwo – Jest absolutnie wszystkie słowa określonym języku. Leksykologii – przedmioty badane słownictwo, które w każdym języku wystarczająco mobilny, jak reaguje na wszelkie zmiany w życiu społecznym. Głównym przedmiotem badań jest samo słowo. Jej objawy – jest obecność postaci dźwięku, leksykalnych i gramatycznych znaczenia. Znaczenie leksykalne są tylko oddzielne części mowy wyjątkiem zaimków i imion.

Rodzaj leksykonu i jego funkcji

Istnieją pewne sekcje słownictwa jako semazjologia, onomasiology, etymologia, frazeologii, nazewnictwa i leksykografii. Funkcje słownictwa dość zróżnicowane. Ma charakter historyczny, składa się z podsystemów, charakteryzujących stosunki hierarchiczne, paradygmatycznych i syntagmatycznych, a także posiada dużą liczbę jednostek, ścisły związek z kontekstu i otwartego systemu.

Struktura społeczna języku rosyjskim

Jaki jest słownictwo języka rosyjskiego, pytanie jest dość niejednoznaczne. Faktem jest, że dla każdej warstwie społeczeństwa ma swój własny język. Pięć rodzajów narodowym języku: języka ojczystego, slang, dialektach, a także fachowego słownictwa i literackiej.

Jaki jest skodyfikowany język?

język literacki – najwyższa forma języka i podstawą mowy. Charakteryzuje normatywnego, stylistycznego zróżnicowania, wielofunkcyjność i najwyższym prestiżu społecznego. Jest to kompletne zestawienie milcząca podsystemy, które zawierają dialekty, gwary ludowej, i slang.

Jaki jest język regulacyjne?

Normatywność – jest obecność orthoepic, pisowni leksykalny gramatycznych i stylistic norm. Na przykład, na wschodzie Ukrainy, wiele powiedzieć, wziął i zrozumienia. Ten nacisk jest naruszeniem orthoepic standardy. Rosyjscy literackie normy językowe zawarte w słownikach i odniesień. Skodyfikowany język używany we wszystkich sferach działalności, i występuje w różnych stylach funkcjonalnych.

Słownictwo języka rosyjskiego w zakresie pochodzenia

Słownictwo języka rosyjskiego – wynikiem długiego rozwoju historycznego. W chwili obecnej istnieje wiele starożytny język, pochodzenie, słowa takie jak chleb, wodę, dębu i wielu innych. Pod względem pochodzenia, słownictwo jest podzielone na dwie grupy – rodzimy rosyjski i pożyczył. Pożyczkowe słowa – jest często neologizmy. Przyczyny rysunek dużo. Najbardziej popularne z nich – próba skrócenia tradycyjne rosyjskie słowo, historycznej kontakt z ludźmi i nie słownictwo nazwać nowe zjawisko lub obiekt.

słownictwo uncodified

Wulgaryzmy – słownictwo, w których nie ma norm literackich. Do tego słownika są ludowych, szorstkie ekspresyjne wyrazy, w tym maty i słownictwa języka obscenicznych, wulgarnych, dialekt, slang, żargon i slang.

Vernacular – słownictwo, które nie mają charakter systemowy. Jest to najczęściej używany osobę, która nie jest w pełni własnością tej normy języka literackiego. Przez potocznie mowa grubsza ekspresyjne wyrazy. Na przykład, spać „sen”; Bréhat „kłamstwo” i innych. Ta grupa leksykalne, które jest wyrazem postawy kandydowania w.

Mat i słownictwo obscenicznych – jedna z najważniejszych cech języka ojczystego. Matami, wernakularnej mediów, podkreśla jej podrażnienie lub gotowość do działania. Słownik Obscenicznych charakteryzuje profanity, które są używane do wyrażania reakcji nieoczekiwanych sytuacjach.

Dialekty, slang i żargon

Dialekt – jest to również Wulgaryzmy, który jest używany w danym obszarze. Są one podzielone na 6 typów – fonetyczne, leksykalne, semantyczne, etnograficzne, frazeologii i gramatyki. Argo służy do samostanowienia w dziedzinie przestępczości. Przez argotizmov zawierać takie słowa – Pen „nóż” sew „Kill” i innych. Zawierać wulgaryzmów i slangu. Jest to rodzaj języka narodowego, który jest używany przez ludzi z jakąś wspólną cechę społecznej. Przez żargonie także profesjonalizm. Słowa ludzie używają konkretnego zawodu.

Pytanie, co jest słownictwo w języku rosyjskim, raczej skomplikowane. Wiadomym jest, że język rosyjski jest jednym z najtrudniejszych do opanowania. Aby dowiedzieć się, jak pięknie mówić, trzeba dokładnie zbadać i zapamiętać wszystkie zasady języka literackiego. Należy wykluczyć jak najwięcej z jego potocznym słownictwie, dialektu, jak i przekleństw. Używanie języka literackiego, wasza mowa będzie niezwykle piękny dźwięk i przyciągnąć innych.