336 Shares 3603 views

Czarnogóra: religia i wspólnoty religijne

Czarnogóra jest małym państwem typu europejskiego, położonym w Europie Południowo-Wschodniej na terenie Półwyspu Bałkańskiego. Głównymi czynnikami różnicowania obywateli, które wyróżniają Czarnogórę – religię, język i narodowość.

Ogólnie kraj ten charakteryzuje się religijnością swoich obywateli. Tak więc według spisu ludności na 2011 r. Ateiści stanowią mniej niż dwa procent osób. Reszta populacji jest przeważnie zwolennikiem chrześcijaństwa i islamu.

Kościół prawosławny w Czarnogórze

Ortodoksja jest główną religią Czarnogóry. Około siedemdziesięciu procent społeczeństwa twierdzi, że to. Jednocześnie nie ma jurysdykcji jedności wśród wierzących. Jedna część ludności należy do Serbskiego Kościoła Prawosławnego, który jest częścią tak zwanej rodziny kanonicznych kościołów prawosławnych należących do tradycji bizantyjskiej. Druga część wyznaje swoją wiarę, będąc w ramach prawnej Kościoła Praw Człowieka Czarnogóry, która nie została uznana przez kanoniczną społeczność za wspomnianą społeczność. Skład etniczny ludności prawosławnej składa się z czarnogórców i Serbów.

Kościół katolicki w Czarnogórze

Wielokulturowość jest cechą charakteryzującą Czarnogórę. Religia w tym przypadku odgrywa ważną rolę, nie tylko jako system ideologiczny, ale także ideologiczny ustnik i atrybut narodowości. Dotyczy to w pełni i wspólnoty katolickiej państwa. Katolicyzm jest religia Czarnogóry i Chorwacji, więc w samej Czarnogórze, jej parafie to głównie Chorwaci, a także Albańczycy. Odsetek katolików z Czarnogóry jest nieco mniejszy, ale wciąż wysoki – około dwudziestu procent ogólnej liczby zwolenników papiestwa. Jeśli chodzi o całą populację tego kraju, to nie tyle – tylko około czterech procent.

Jedynie w Czarnogórze dla reszty świata chrześcijańskiego (w szczególności jego części prawosławnej) jest tu spokojne współistnienie chrześcijan o różnych wyznaniach. Jeśli np. W Rosji Prawosławie są silnie antykatolickie, wówczas w Czarnogórze można spotkać się z kościołami, że przedstawiciele tych dwóch tradycji dzielą się między sobą i pod tym samym dachem, zarówno bizantyjskim, jak i łacińskim.

Islam w Czarnogórze

Muzułmańska umma jest drugą pod względem wielkości społecznością, która tworzy religijny obraz stanu Czarnogóry. Religia Proroka Muhammada jest tu powszechna wśród dwudziestu procent populacji. Z uwagi na przynależność państwową, podstawą wspólnoty islamskiej kraju jest przede wszystkim Bośniacy, Albańczycy i muzułmańscy Słowianie. Około dziesięciu procent z nich to Czarnogóry.

Jak jednak powiedziano powyżej, tolerancja religijna jest cechą charakterystyczną Czarnogóry. Religia Mahometa w tym kraju jest tradycyjną wiarą wielu ludzi, ale w przeciwieństwie do np. Z Europy Zachodniej lub na Bliskim Wschodzie, nie powoduje żadnych szczególnych problemów społecznych. Chrześcijanie i muzułmanie idą spokojnie, nie tracąc skrajności ekstremizmu i radykalnego prozelityzmu.

Judaizm w Czarnogórze

Co do społeczności żydowskich, są one również obecne w Czarnogórze, choć w bardzo małych ilościach. Niemniej postawa wobec nich jest dość korzystna. Jest nawet projekt, zgodnie z którym Judaizm powinien stać się jednym z państwowych religii Czarnogóry.

Polityka religijna kraju

Z tego, co zostało powiedziane powyżej, jest oczywiste, że polisfekcjonalizm jest cechą, którą Czarnogóra różni się od. Religia w swojej polityce odgrywa ważną rolę, ponieważ pełni ważną funkcję w życiu codziennym obywateli.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem kościół (czyli wszystkie organizacje religijne) jest oddzielony od państwa. Równocześnie jednak rząd odpowiada za dobrobyt wszystkich wspólnot wyznaniowych reprezentowanych w kraju. Ważne jest, aby pamiętać, że poza papierem prawo to jest wdrażane w praktyce.

Główne święta religijne głównych społeczności państwa – ortodoksja i islam – obchodzone są na szczeblu państwowym. Przede wszystkim jest to oczywiście Wielkanoc, Boże Narodzenie, Kurban-Bayram i inne.