404 Shares 8871 views

Jeśli masz bon na mieszkanie, podatku jest wypłacana w każdym przypadku!

Ustawodawstwo uwzględnia niuanse poszczególnych przypadków przeniesienia własności nieruchomości. W związku z powyższym, podatki płacone również od rodzaju transakcji. Jeśli obecnie wydawane bon za mieszkanie, opłata zostanie pobrana z wami, jeśli dasz nieruchomości mieszkalnej. Szybkość podatku 13% całkowitej grantu.

Jeśli zdecydujesz się na oddanie mieszkania bliskiego krewnego, czyli mąż, żona, dzieci, wnuki, rodzeństwo, babcię lub dziadka i nie trzeba płacić podatku będzie ani ty, ani podmiot obdarowanego. Wystarczy pamiętać, że w tym przypadku czyn do mieszkania, od których podatek nie jest pobierana, powinno być potwierdzone dokumentem potwierdzającym pokrewieństwa pomiędzy stronami.

Jeśli zdecydujesz się sprzedać mieszkanie, trzeba zapłacić podatek do skarbu państwa, ponieważ przeniesienie prawa do projektu budowlanego kapitału, która jest realizowana poprzez sprzedaż polega na zysk.

W przypadku, gdy między właścicielami mieszkania dłużej niż 3 lata, pod warunkiem, że dochody z podatku od sprzedaży mieszkanie nie będzie koniecznie płacić. Ponadto, jeśli sprzedajesz mieszkanie, którego koszt nie przekracza jednego miliona rubli, również nie trzeba płacić zapłatę podatku.

Rozważmy sytuację, w której musisz zarówno sprzedała mieszkanie i natychmiast sprzedał sekundę. Jeśli faktu przeniesienia udokumentowane, stawka podatku w wysokości 13% pochodzi z różnicy pomiędzy wartością sprzedanych i zakupionych mieszkań. Na przykład, można sprzedać dom, którego wartość jest określona w umowie sprzedaży i jest wart więcej niż milion. W tym samym czasie, można dostać mieszkanie, które kosztuje mniej niż milion. W tym przypadku 13% wypłaca kwotę równą cenie zakupu, minus jeden milion rubli.

Podobnie, kwota podatku obliczona na sprzedaż altan i pomieszczeń w mieszkaniu komunalnym.

Gdy talon jest wydawana do podatku liniowego od krewnych nie będą pobierane, ale w sprzedaży więzów rodzinnych, nie są brane pod uwagę.

Jeśli zdecydujesz się na nabycie własności mieszkania, nie trzeba martwić się o zapłatę podatku, podatku dochodowego, gdy zakup mieszkania nie jest zapłacona przez kupującego.

Ale można zwrócić część przeznaczyć na nabycie środków majątkowych. Aby rozpocząć, należy pamiętać, główną rzeczą, wszystkie dokumenty Tytuł i pravopodtverzhdayuschie, szczególnie w przypadku zakupu mieszkania w nowym budynku o warunkach udziału w budowie jak dolevika powinny być w twoich rękach. Dokonania odliczenia podatku można tylko kiedy przechodzą prawa rejestracji i otrzymać zaświadczenie o rejestracji państwowej mieszkaniu.

Prawo obywateli do odliczenia podatku jest oferowane raz w życiu. Po zarejestrowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do organu podatkowego po chwili można ustawić kwota zostanie przelana przelewem na rachunek bankowy.

Jednak warto zauważyć, że w tym momencie można powrócić nastawioną 13% kosztów zakupu nieco ponad dwa miliony rubli (koszt zakupionego mieszkania przekracza tę kwotę).

O rejestrację odliczenia trzeba dostarczyć dowód własności, dokument, który jest podstawą do rejestracji praw, a także akt przeniesienia własności ze sprzedającego na kupującego. Ponadto, od pracodawcy zostanie wyświetlony monit o odniesienia 2-PIT, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych przez pracodawcę.

We wszystkich przypadkach przeniesienie prawa własności nie ma znaczenia, czy to kupno i sprzedaż będzie talon na mieszkanie, trzeba zapłacić podatek w terminie, za niepłacenie kwoty ustawowego, który zostaje przekazany na rzecz Skarbu Państwa, jest obarczona kar. Wszystko musi pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas od odpowiedzialności!