535 Shares 5953 views

Etyka zawodowa prawne: gatunek, kod, pojęcie

Spośród wielkiej liczby nowoczesnych odmian etyki zawodowej powinny być przydzielane zgodnie z prawem. Kategoria ta jest ściśle związana z działalnością prawną, w której proces jest często niechętne do życia ludzi. Co to jest etyka prawne? ее сегодня возрастает или угасает? Jego wartość wzrasta dzisiaj albo umrze? Dlaczego? te i inne równie ważne pytania należy odpowiedzieć w procesie zapoznanie się z materiałami wyrobu.


Etyka prawna: koncepcja

– это особая категория, ведь соответствующую деятельность продвигают специалисты разных профессий юридической направленности. etyka prawne – specjalna kategoria, ponieważ odpowiednie działania promują specjalistów różnych zawodów prawniczych orientacji. Wśród nich, prokuratorów, adwokatów, śledczy, sędziowie, pracownicy organów spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa narodowego, radców prawnych, celnikom, notariuszy, policji podatkowej i tak dalej.

Ważne jest, aby pamiętać, że dla każdego z reprezentowanych zawodów teraz obsługiwać swoje kodeksy etyki zawodowej w stosunku do odnotowanego w różnych przepisów i instrumentów. , судьи, прокурора и множество других категорий. Tak więc, prawo stoi etyki prawnik, sędzia, prokurator, i wiele innych kategorii. Należy zauważyć, że liczba kodów w życie dzisiaj składa się z następujących elementów:

  • Kod sądowe postępowania.
  • Code of Honor sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Zasady etyki zawodowej w odniesieniu do prawnika.
  • в плане чести сотрудников органов и соответствующих подразделений внутренних дел. Kodeks etyki prawniczej w kategoriach honoru i pracowników właściwych służb wewnętrznych.
  • Przysięga prokuratury.
  • Normy w sprawach karnych i kodów postępowania.

юриста невозможна без документов, перечисленных выше. Tak, profesjonalny etyka prawne prawnik jest niemożliwe bez, dokumentów wymienionych powyżej. Ponadto ważną rolę zwykłych standardów moralności, które nie są zarejestrowane w kodach. W każdym razie, należy mieć to na uwadze.

– не что иное, как разновидность профессиональной этики, которая представляет собой организованную совокупность нормативов поведения сотрудников юридической области. Byłoby wskazane, aby stwierdzić, że etyka prawne – nie uwagę innych, jako rodzaj etyki zawodowej, który jest zorganizowany zbiór norm postępowania w dziedzinie prawa. Ten ostatni, taki czy inny sposób, są ustalone w przepisach, kody i przysiąg, które rządzą jak usługa i zachowanie po służbie robotników.

Zawartość etyki prawniczej

в силу специфики деятельности сотрудников юридической области содержит судебную, прокурорскую, следственную, адвокатскую этику, этику сотрудников органов внутренних дел, а также государственной безопасности, включая разнообразные структурные подразделения, юридические службы предприятий, акционерные общества и фирмы, а также этику преподавателей юридически направленных учебных заведений и ученых-юристов. Jak się okazało, system etyczny prawnych z powodu specyficznej aktywności pracowników dziedzinie prawnej obejmuje wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, śledczych, etyki prawniczej, etyki, funkcjonariuszy organów ścigania, a także bezpieczeństwa publicznego, w tym różnych jednostek strukturalnych, przedsiębiorstw usług prawnych, spółek akcyjnych i firm, a także etyki nauczycieli prawnie skierowany instytucji edukacyjnych i uczonych prawnych.

Ważne jest, aby pamiętać, że dalsza integracja i specjalizacja działalności prawnej może prowadzić do tworzenia nowych typów etyki prawniczej. Nawet dzisiaj, na przykład, nie jest pytanie o etykę prawnika-programisty lub użytkownika komputera.

не сводится к одной лишь судебной этике. W każdym razie, etyka zawodowa prawne nie ogranicza się tylko do jednej etyki sądowych. Nawiasem mówiąc, to pozycja w historii specjalnym miejscu. Tak więc, autorzy „sędziów Handbook”, który został opublikowany w 1972 roku, przed etyki sądowych jako „szeroki, ogólny termin, który obejmuje działalność nie tylko sędziów, ale również śledczych, prokuratorów, adwokatów, osoby przeprowadzania wstępnych zapytań i inne osoby promocja sprawiedliwości „(strona 33” sędziów Handbook „). Autorzy tej książki pochodzili głównie z podstawowym miejscu sądownictwa w ogólnym systemie organów państwowych o charakterze ścigania. Ponadto, dziesiąty artykuł rosyjskiej konstytucji sądownictwa – nie, że inny, jako specjalny oddział rządu.

Dlaczego prawny etyka utożsamiane do sprawiedliwości?

приравнивалась к судебной? Dlaczego etyki zawodowej aktywności prawnej była równa sądownictwa? Podstawą tego widać w tym, że zgodnie z art 118 Konstytucji, sprawiedliwości w Federacji Rosyjskiej jest prowadzone wyłącznie przez organy sądowe poprzez konstytucyjnych, cywilnych, administracyjnych i karnych postępowań. Zatem wszystkie działania podmiotów stosunków zawodowej i prawnej natury, która poprzedza wniesienie skargi na pracę w sądownictwie. Innymi słowy, jest ona wykonywana dla produktu sprawiedliwości dla konkretnego przypadku.

были сформированы на основе судебной этики. Tak więc, wszystkie rodzaje etyki prawniczej powstały na podstawie etyki sądowych. Ustanowiony wspólny cel, czyli taki czy inny sposób związanych z działalnością, produkowanych przez wszystkie organy ścigania; Podobieństwo moralnych i profesjonalnych wymagań dla podmiotów tej działalności, a stał się głównym czynnikiem przyczyniającym się do powstania takiej konsolidacji kadencję etyki sądowych. Nawiasem mówiąc, jest często definiowana jako „nauki o korzeniach moralnych sądowych oraz innych, pokrewnych działań.”

Z całej pełni zasłużonego szacunku dla wymiaru sprawiedliwości, jak ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa jako całości, odnoszących się do ochrony uzasadnionych praw i interesów obu podmiotów prawnych i osób fizycznych, których działalność nie mogą one obejmować wszystkie aspekty, bez wyjątku, odnoszącej się do wieloaspektowy i ambitny pod względem zrozumienia działania prawne. являются лишь разделами профессиональной этики специалистов юридической сферы. Dlatego wszystkie rodzaje etyki prawniczej są tylko odcinki etyki zawodowej specjalistycznej sferze prawnej. Należy dodać, że sytuacja dotyczy również etyki sądowych.

Analiza innych filii etyki

, помимо судебной, включает и иные подотрасли. Jak już wspomniano, etyka działalności prawnej, oprócz sądownictwa i obejmuje inne podsektory. Obejmuje to Etyki Counsel (prawnik, menedżer firmy); etyka i prawnych, który został zaprojektowany, aby pomóc podejrzanego, pozwany pozwanego lub ofiarę, zgodnie z ich kwalifikacjami (prawnicy etyki); i etyka prawne ekspert rozwiązać zbrodnie i produkcji dochodzeń karnych i tak dalej.

Na jesieni 1901 Anatolij Fedorovich Koni ustawić początek czytania kursu w stosunku do postępowań karnych. Impreza odbyła się w Aleksandra Liceum. ». W 1902 roku w Journal of Ministerstwa Sprawiedliwości opublikował jego wykład inauguracyjny zatytułowany „zasady etyczne w odniesieniu do postępowania karnego”, a podtytuł służył jako wyrażenie „Funkcje etyki prawnych.” W następnym rozdziale, wskazane jest, aby omówić prawa moralnego, które definiują każdy z obecnie znanych typów etyki prawniczej.

zasady moralne

, адвоката, судьи, прокурора и так далее) вместе с моральными принципами общей направленности наделен еще и специфическим набором правил нравственности. Każdy rodzaj etyki prawniczej (np etyki prawnej adwokat, prawnik, sędzia, prokurator, itd.) Wraz z zasadami moralnymi orientacji ogólnej i jest wyposażony w bardziej konkretnego zbioru zasad moralnych. Ten ostatni, w każdym razie, ze względu na charakterystykę działalności prawnej. W związku z tym, zgodnie z prawem możemy mówić o kierunkach naukowych, zgodnie z którym badanie nie tylko sądowych, ale także śledczych, etyki prawniczej, i tak dalej. в данном случае является базой, на которой формируются представленные разновидности. Ponadto, etyka prawne w tym przypadku jest podstawą, na której można tworzyć różnorodne widoku.

Byłoby wskazane, aby stwierdzić, że wzbogacenie treści każdego rodzaju – nie, że inny, jak jakościowej i ilościowej poprawy wiedzy dotyczącej etyki prawniczej jako całości. W tym przypadku, nigdy nie należy tracić z oczu faktu, że normy moralne profesjonalnych i etycznych postulatów bazowych gatunków i mające zastosowanie do zainteresowanych stron, są ustalone przez prawo i oddany do organów ścigania, które ten czy inny sposób, związany z tematem.

любого из видов включает исключительно нормы нравственности и отношения, возникающие в процессе осуществления актуальной юридической деятельности конкретного специалиста юриста, будь то судья, адвокат, прокурор или представители иных профессий данной категории. Dlatego profesjonalni etyka zawodu prawnika w dowolnym gatunku obejmuje tylko moralność i relacje wynikające z wdrożenia odpowiednich działań prawnych konkretnego specjalisty prawnika, czy to sędzia, prawnik, prokurator lub członków innych zawodów w tej kategorii. Prezentowane w pozycji rozdziału, w każdym razie wymagało badanie ogólnych wymagań, które zwykle stosuje się do prawników, niezależnie od ich specjalizacji.

Kodeks etyki prawniczej

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej prawników powinny być rozumiane jako system zasad moralnych, które leżą u podstaw jej działalności i służyć jako przewodnik w poziomie filozoficznej i metodologicznej. Co ważne, aby zapewnić pełną listę zasad moralnych uznawanych specjalisty to niemożliwe, ponieważ każdy człowiek jest niepowtarzalny, więc każda osoba może być nosicielem większej lub mniejszej liczby tych zasad moralnych w różnych kombinacjach.

Niemniej jednak, dzisiaj podświetlone kluczowych zasad moralnych, bez których prawnik nie może odbywać się w stanie prawnym. To oni stanowią treść kodeksu w odniesieniu do działalności zawodowej prawnika. Wskazane jest, aby wziąć pod uwagę odpowiednie paragrafy w szczegółach.

Praworządność i ludzkości

, как верховенство права, означает осознание профессионалом юридической области собственной миссии служения закону и праву, а также соблюдение законности. Taka zasada etyki prawniczej, praworządności, czyli uznając profesjonalnego boiska prawną swojej misji służby z prawem i przepisami, a także praworządności. Na przykład, prawnik w praktycznym aspekcie nie można zidentyfikować definicji prawa i praw, jednak i nie powinien sprzeciwiać się te warunki. Należy zauważyć, że w taki czy inny sposób, zobowiązuje się on zwrócić uwagę na następującą: prawo w każdym państwie prawa jest sprawiedliwe, zgodne z prawem i podlega ścisłej realizacji. Co więcej, nawet jeśli danego prawa, zgodnie z opinii biegłego nie podzielają ideę praworządności, zobowiązuje się do przestrzegania przestrzeganie wszystkich przepisów tego aktu prawnego. Takie okoliczności w pewnym sensie odzwierciedla zasadę pierwszeństwa prawa, prawa spójności, która w żadnym wypadku nie może zostać obalone. Tak więc, jest to profesjonalny prawnicy są wezwani do walki z nihilizmem, anarchii prawnej, a także jako strażników prawa i „sługi” z prawej strony.

содержит непременно гуманное отношение ко всем людям. W uzupełnieniu do rządów prawa, etyki prawne muszą zawierać humanitarnego traktowania wszystkich ludzi. Zasada ta jest zawarta w kodeksie etyki zawodowej. Ważne jest, aby pamiętać, że podkreśla się następujący przepis: tylko jeden wysokie kwalifikacje (czyli dyplom i post-certyfikacja) nie wystarczy, aby zostać zawodowym oficerem legalnej pracy. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że poważne wartość obdarzony jego opiekuńczy stosunek do absolutnie każdego człowieka, do którego specjaliści twarzą w wykonywaniu swoich obowiązków. Należy pamiętać, że wszystkie osoby, które, zgodnie z własną działalnością rodziny komunikuje prawnika (w tym ofiar, świadków, oskarżonych, podejrzanych i tak dalej), uważają go nie tylko jako wykonawca określonych ról zawodowych, ale także osoby z niektórych cechy pozytywne i negatywne kierunkach.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba, która z powodu pewnych okolicznościach komunikować się z sędziego, prokuratora lub adwokata oczekuje od nich profesjonalnych (z zastrzeżeniami) obowiązków i szacunku dla siebie i swoich problemów. Po tym wszystkim kultury prawnej jest oceniana przez jego stosunek do absolutnie każdego człowieka. Tak, szacunek do lokalizacji profesjonalnej tożsamości ze wszystkimi jego problemami pozwala stworzyć wyjątkową atmosferę w kategoriach psychologicznych, a także w celu zapewnienia sukcesu w przypadku prawnego.

Co należy rozumieć przez traktowanie ludzi z szacunkiem? Humane traktowania – nie że inne, w związku, w którym, w praktycznych warunkach (w związku z pewnymi motywów i działań), w taki czy inny sposób uznany godności pacjenta. Pojęcie względzie, że dominowały w świadomości społecznej, proponuje następujące kategorie: równe prawa, uczciwość, zaufanie do ludzi, najwyższy poziom satysfakcji interesów ludzkich, dbałość o wierzeniach ludzi i ich problemów, uprzejmość, czułość, delikatność.

Realizacja pomysłów w praktyce

Niestety, w praktyce oznacza to, że idea godności osoby i cześć – przede wszystkim, dziś nie jest w pełni schwytany przez prawników. Nawiasem mówiąc, w szczególności sytuacja ta jest typowa dla pracowników nowoczesnych organów ścigania.

Często policjanci narusza praw ofiar w procesie własnych działań przez zwykłe zaniechanie – zaniechanie wszczęcia postępowania karnego i rejestracji zbrodni pomimo istnienia wystarczających podstaw do tego. Ważne jest, aby pamiętać, że takie stosunki niewyczerpane szkody jako „adwokat-klient” jest stosowane przez biurokratycznego myślenia pewnej liczby „pracowników z prawem.” Faktem jest, że w przypadku takiej osoby myślenia w zawodzie prawniczym nie ma miejsca. Nawiasem mówiąc, dla indywidualnego biurokraty – czasami doskonałym narzędziem do kwestii ważnych dla społeczności. Jednak, co do zasady, człowieka dla niego – to jest przeszkodą na drodze do rozwiązywania takich problemów. Zatem sytuacja powstaje: w imię dobra publicznego i interesów naruszonych praw danej osoby.

Biurokracja jest zawsze charakter niedemokratyczny, ale w zakresie egzekwowania prawa, jest on o wiele bardziej niebezpieczne, ponieważ w tym przypadku istnieje wiele możliwości tłumienia człowieka jako osoby. Ponadto, z silnym pragnieniem jest tu niepostrzeżenie można wymazać granicę oddzielającą arbitralność sprawiedliwości. Aby uniknąć takiej sytuacji, konieczne jest, aby powrócić do ścigania pierwotnie pomyślany cel polegający na ochronie ludzi i umożliwienie im jako wiarygodnego gwaranta sprawiedliwości.

przyzwoitość

, является порядочность. Inną cechą tej kategorii, jak etyki prawniczej, przyzwoitość jest. Jest to jedna z podstawowych zasad moralnych wystarczająco wysoki stopień profesjonalizmu wykonywanych operacji. Zasadę tę poddaje się obróbce w niemożności organicznej działania nieludzkiego naturze. Przede wszystkim, stosowanie zasad reprezentowana w widocznym miejscu w metodach i technikach stosowanych przez prawników w swoich działaniach.

Należy zauważyć, że aby osiągnąć ten cel absolutnie każdy pracownik prawny wybiera takich technik i metod, które w żadnym wypadku nie pozostają w sprzeczności z normami prawnymi i moralnymi. Fakt, że prawodawstwo nie jest możliwe do regulowania wszelkiego rodzaju niuanse, że ten czy inny sposób, związany z praktyką prawa. Dlatego w pewnych sytuacjach, dobrego imienia lub nawet losem człowieka i jego rodziny zależy od uczciwości, sędzia śledczy lub notariusza.

Ważne jest, aby wiedzieć, co przyzwoitość nieodłączne specjalistów prawnych, w oparciu o następujące cechy: empatia, zaufanie, uczciwość, integralność. Nawiasem mówiąc, przedstawione cechy powinien pojawić się w absolutnie wszystkich odmian relacjach, „adwokat-klient”, „Głowa-slave”, „kolega-kolega” i tak dalej.

zaufanie

Pod zaufania powinni zrozumieć relację człowieka do czynów i działań innej osoby, jak również do siebie. Zaufanie opiera się głównie na wierze w słuszność tej osoby, szczerości, uczciwości, lojalności.

Dzisiaj, zarządzanie często widzi w swoich podwładnych tylko będziesz artystów. Zapominają, że przede wszystkim są ludzie z ich charakterystycznych cech pozytywnych i negatywnych, z ich obaw i problemów. Niewolnik reprezentowane sytuacja nie czuje potrzeby, nie może czuć się w pełni osobowość, zwłaszcza gdy szef często zajmuje mu rude.

Nawiasem mówiąc, taka sytuacja nie do zniesienia, taki czy inny sposób, tworzą zespół takich warunków, w których szorstkość i znieczulica jest przenoszony do komunikowania się ze współpracownikami i innymi. Ważne jest, aby powiedzieć, że w celu uniknięcia tego kierownictwo musi stale dbać w odniesieniu do każdego członka zespołu. Tak, czasami z niego potrzebne tylko zapytać problemów rodzinnych niewolnika; aby dowiedzieć się jego poglądy na temat kwestii, które w jakiś sposób odnoszą się do organizacji procesu pracy; dać obiektywną ocenę jako specjalisty. Wyłącznie w przypadku takiego podejścia prawdziwie podległych sobie sprawę, że interesy biznesu – nie ten drugi, jak swoich własnych interesów. To było wtedy, że najbardziej udane i osiągnięty wynik wspólnej pracy zawodowej w dziedzinie prawa. To powinno być zawsze pamiętał i, oczywiście, kierując się tą zasadą w praktyce.

Jak widać, etyka zawodowa jest bardzo ważne nie tylko dla specjalistów, ale także dla jego działalności i bliskich współpracowników.