262 Shares 5781 views

Pełnomocnictwo dla poczty: przyczyny i zasady sporządzania dokumentów rejestracyjnych

W życiu czasami zdarzają się sytuacje, gdy odbiorca nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu podjęcia dostarczanie korespondencji. Aby to zrobić, może on przynieść inną osobę, która złożyła mu pełnomocnictwa na to stanowisko. W niektórych przypadkach konieczne jest, aby to zrobić i jak zrobić taki dokument?


Konieczność rejestracji pełnomocnictwa

urzędy pocztowe zadaniem jest dostarczyć do adresata korespondencji wysłanej do niego. To może być paczek, przesyłek, a także zwykłych lub listami poleconymi. Jednak w pewnych okolicznościach odbiorca są czasem w stanie podjąć korespondencji osobiście. W takiej sytuacji, może zwrócić się o pomoc inną osobę, podając je za to niektórych uprawnień. W celu udokumentowania takiej umowy, będzie musiał sporządzić pełnomocnictwo dla słupka. W niektórych przypadkach konieczne jest, aby zrobić? Pełnomocnictwo może trzeba zająć się w następujących sytuacjach:

 1. Odbiorca w momencie doręczenia korespondencji jest w innym mieście i nie można dostać go osobiście. Zgodnie z przyjętymi zasadami jakichkolwiek listów lub paczek są przechowywane w urzędzie pocztowym na miesiąc. Potem wrócił do nadawcy. Jeśli odbiorca jest zainteresowany w dostawie, można mu zaufać, aby zrobić to na inną osobę.
 2. W przypadku osób fizycznych, problem polega na tym, że wszelka korespondencja jest zazwyczaj wysyłane na adres zamieszkania. Ale w tej chwili człowiek może żyć w innym miejscu i pouczać kogoś z krewnych lub przyjaciół, aby dostać wszystko, co przyjdzie w mailu w jego imieniu.
 3. Z osobami prawnymi problemem jest to, że większość listów i dokumentów urzędowych, co do zasady, przychodzi do głowy. może on upoważnić jednego ze swoich członków, aby otrzymywać pocztę przychodzącą na adres firmy poprzez wystawienie pełnomocnictwa do niego pocztą. Sekretarz zwykle zdarza, a także pracownicy działu księgowości lub kadr.

Posiadając taki dokument, syndyk może w każdej chwili reprezentować interesy odbiorcy przed konkretnym wydziale komunikacji.

Zawartość dokumentu

Zwykle adres każdego przedsiębiorstwa (organizacji) pochodzi wiele różnych dokumentów związanych z jej działalnością produkcyjną. Wielu z nich są skierowane osobiście do głowy, który zobowiązuje go w odpowiednim momencie ze swoim podpisem potwierdzić fakt ich otrzymania. W większości przypadków, reżyser powierzył przeprowadzenie takiej pracy do swoich podwładnych, dając im pewne uprawnienia dla tego produktu.

W tym celu pełnomocnictwo sporządzone na stanowisko rosyjskiego podmiotu prawnego. Forma takiego dokumentu musi koniecznie zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko, miejsce i datę wydania.
 2. główne rekwizyty. W tym przypadku – szef przedsiębiorstwa.
 3. Pełne dane osoby upoważnionej (nazwisko, stanowisko oraz dane paszportu).
 4. Istotą zamówienia.
 5. Podpis osoby upoważnionej.
 6. Ważność dokumentu.
 7. Możliwość peredovereniya moce.
 8. Podpis głowy i pieczęć organizacji.

Czy muszę poświadczyć w notarialnego pełnomocnictwa na stanowisko rosyjskiego podmiotu prawnego? Pusty dokument powinien być wykonany w dowolnej formie. Obecność nadrukiem firmy i podpis głowy jest uważany za wystarczający dla niego, aby mieć pełną moc i skuteczność. Poświadczenie notariusza nie jest wymagana.

Zasady pisania

Aby wystąpiła progresja sytuacji konfliktowych, trzeba odpowiednio przygotować pełnomocnictwa na stanowisko rosyjskiego podmiotu prawnego. Próbka wypełnienie takiego dokumentu dostępnego w każdym urzędzie pocztowym.

Opiera się ona następujące punkty należy uznać:

 1. Pełnomocnictwo jest zazwyczaj wykonane na papierze firmowym organizacji. W skrajnym przypadku możliwe jest użycie kątową pieczątkę.
 2. Wszystkie niezbędne informacje powinny być dostarczone w najszerszym zakresie.
 3. Musi uczestniczyć wzór podpisu osoby upoważnionej, aby móc pogodzić to z codziennego odbioru korespondencji.
 4. Zaświadcza takiego dokumentu przez dany podmiot prawny koniecznie okrągłej pieczęci firmy i osobistego podpisu głowie.
 5. W głównej części organu upoważnionego osoby muszą być jasno określone, w ramach którego będzie działać w przyszłości.
 6. To musi być wyraźnie określony okres ważności pełnomocnictwa, który rozpoczyna się od momentu jej podpisania.

Musisz być bardzo ostrożny o sporządzenie tego dokumentu. Po wykrycie ewentualnych niedokładności mogą prowadzić do braku dystrybucji otrzymał korespondencji wskazany w jej twarzy.

Rodzaje pełnomocnictw pocztowych

W zależności od zakresu i treści instrukcji proxy są trzy rodzaje:

 1. Jednorazowym, które są przeznaczone dla jednego zadania.
 2. Specjalna. Są one wykonane z tylko jeden cel – uzyskanie elektronicznej skierowanej do dyrektora.
 3. Ogólne. Oni osoba upoważniona podano więcej praw związanych z reprezentacją interesów mocodawcy w danym urzędzie pocztowym.

Okoliczności te poważnie wpływają na sposób pełnomocnictwo będzie wyglądać zająć Rosji. Przykładowy dokument przyczyni się do prawnika firmy. Konsekwentnie określający wszystkie informacje w podsumowaniu należy wyraźnie określić okres ważności dokumentu.

W imię jakiegokolwiek podmiotu pochodzi poczty na bieżąco, więc jednorazowy wersja pełnomocnictwa w tym przypadku nie będzie działać. Raczej powinno być „specjalne”. Najczęściej jest ona wydawana na okres jednego roku kalendarzowego. Mimo, że termin ten może być zwiększona w razie potrzeby. Wszystko zależy od okresu, na który umowa o pracę z pracownikiem. Jeśli określony termin nie jest określony, pełnomocnictwo nadal będzie ważny przez rok od daty jej podpisania.