605 Shares 7565 views

Co to jest Mechanika kwantowa

Zgodnie z teorią mechaniki kwantowej zrozumieć fizyczną dynamicznego zachowania materii i promieniowania formach. Jest to podstawą teoretyczną na której zbudowana jest nowoczesną teorię jąder atomowych, atomów jednostek fizycznych, cząsteczek i cząstek elementarnych. W ogóle, mechanika kwantowa została stworzona przez naukowców, którzy starali się zrozumieć strukturę atomu. Przez wiele lat legendarne fizycy badali właściwości i kierunek chemii i śledził wydarzenia historyczne czasu.

Pojęcie takie jak mechaniki kwantowej, został pomyślany przez lata. W 1911 roku, naukowcy Niels Bohr i Rutherford zaproponował model jądrowej atomu, który przypomina Kopernika modelu układu słonecznego z nim. Po tym wszystkim, układ słoneczny miało w środku jądra wokół którego elementy obrotowe. Na podstawie tej teorii jest początkiem obliczania właściwości fizycznych i chemicznych substancji, które zostały niektóre zbudowane z prostych atomów.

Jednym z istotnych problemów w tej teorii, mechanika kwantowa – jest natura sił, które zmierzały atom. Ze względu na prawa Coulomba, Rutherford wykazał, że ta ustawa jest po prostu ogromna skala. To wtedy konieczne jest określenie, w jaki sposób elektrony przemieszczania się na orbicie. W tym momencie, to pomogło prawa Newtona.

W rzeczywistości, mechanika kwantowa jest często sprzeczne z pojęć takich jak zdrowego rozsądku. Wraz z tym, że nasz zdrowy rozsądek zastosowanie pokazuje tylko takie rzeczy, które mogą być zaczerpnięte z codziennego doświadczenia. A z kolei codzienne doświadczenie dotyczy wyłącznie zjawisk makro-świata i dużych obiektów, podczas gdy cząstki materii na poziomie atomowym i subatomowych zachowują się zupełnie inaczej. Na przykład, w makro-, że można łatwo określić obecność każdego obiektu z wykorzystaniem aparatury i metody. A jeśli mierzymy współrzędne elektronu mikroskopijnych cząstek, to zaniedbać oddziaływanie obiektu pomiarowego i urządzenia pomiarowego jest po prostu nie do przyjęcia.

Innymi słowy można powiedzieć, że mechanika kwantowa jest teorią fizyczną, która określa prawa ruchu różnych mikrocząstek. Z mechaniki, który opisuje ruchy mikrocząstek mechaniki kwantowej charakteryzuje się dwoma parametrami:

– prawdopodobny charakter niektórych wielkości fizycznych, takich jak prędkość i położenie mikrocząstek dokładnie określić niemożliwe, można obliczyć jedynie prawdopodobieństwo ich wartości;

– dyskretne zmiany wielkości fizycznych, na przykład energia mikrocząstek tylko pewne określone wartości.

Mechanika kwantowa jest nadal obarczona z terminem takich jak kryptografii kwantowej, która jest szybko rozwijająca się technologia, która może zmienić świat. Kryptografia kwantowa ma na celu chronić prywatność komunikacji i informacji. Jest to oparte na kryptografii pewnych zjawisk fizyki kwantowej i uważa takie przypadki, w których informacje mogą być przekazywane za pomocą przedmiotu mechaniki kwantowej. To tutaj, że za pomocą elektronów, fotonów i innych środków fizycznych określa się proces odbierania i wysyłania informacji. Ze względu na kryptografii kwantowej, można utworzyć i zaprojektować system komunikacyjny, który może wykryć podsłuch.

Do tej pory, wiele materiałów, oferując naukę takich pojęć jak fundamentów mechaniki kwantowej i kierunku, a także działalnością kryptografii kwantowej. Zdobyć wiedzę w tej trudnej teorii, konieczne jest, aby dokładnie zbadać i zagłębić się w tej dziedzinie. Rzeczywiście, mechanika kwantowa – nie jest to proste pojęcie, które zostały zbadane i udowodnione największych uczonych wielu lat.