591 Shares 4990 views

Co się stanie, jeśli nie płacić podatków? Odpowiedzialność za oszustwa podatkowe

Dziś, aby dowiedzieć się, co się stanie, jeśli nie płacą podatków. W rzeczywistości kwestia interesująca dla wielu osób. Może on również wydawać użyteczne organizacje reagowania i przedsiębiorców indywidualnych. Mimo wszystko, jeśli wiesz o odpowiedzialności, każdy jest w stanie uniknąć negatywnych konsekwencji. To powinno być zapamiętane. Więc na co zwrócić uwagę ludzi w Rosji? Czy są one uprawnione do jakiejkolwiek kary za nie płacić podatków? A jeśli tak, to jakie? Wszystko to zostanie wyjaśnione później. W rzeczywistości, aby zrozumieć pytania postawione łatwiejsze niż się wydaje. Zwłaszcza, gdy jest znajomość Kodeksu Podatkowego.


Czy istnieje odpowiedzialność

Pierwszą rzeczą jaką należy zwrócić uwagę – to jest istnienie odpowiedzialności za oszustwa podatkowe. Czy istnieje w Rosji? Jeśli tak, to kto dokładnie będzie go nosić?

Odpowiedź nie jest tak trudne. Odpowiedzialność za oszustwa podatkowe w Rosji odbywa. Ale specyficzna kara będzie zależeć od wielu czynników. Na przykład:

 • od rodzaju podatnika;
 • kwoty niepłacenia;
 • opóźnionych terminów płatności.

W związku z tym, że nie jest tak łatwo powiedzieć dokładnie, czego się bać podatników. Jedyną rzeczą, która jest na pewno powiedzieć, w Rosji, – niezapłacenie podatków niekoniecznie pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Co to jest? Na nich zostaną omówione dalej.

kary

Co się stanie, jeśli nie płacić podatków? Pierwszym problemem dla wszystkich podatników – jest w porządku. Ta kara pieniężna powinna być zwiększona o pewną kwotę należnego podatku. Obliczone na codzień. W związku z tym dłużej obywatel lub organizacja nie opłaca, tym bardziej będzie w końcu musiał zapłacić państwo.

Grzywny zacznie narastać od daty powstawania długu. Oznacza to, że jeżeli podatek nie został zapłacony w terminie, płatności wzrośnie do następnego dnia. Jeśli chodzi o działania wszystkich podatników. Dlatego zaleca się, aby nie opóźniać płatności badane.

osoby

Istnieje kilka rodzajów podatników. Dla nich oferuje szereg kar za niepłacenie podatków narażonych. Jakie scenariusze odbywają?

Pierwsza duża grupa podatników – są osoby fizyczne. Dla nich, co do zasady, są podatki dochodowe, jak również nieruchomości, transportu oraz grunty. Czego można się spodziewać, jeśli ignorować zlecenia płatniczego od podatku?

Co się stanie, jeśli nie płacić podatków? Istnieje kilka opcji dla kary. Które? Odpowiedź pomoże Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej. Według niego, mogą wystąpić:

 1. Z karami. Obywatele, którzy opóźnione płatności podatków powinny być kiedy płacić na pokrycie kary. Na tej mierze to już zostało powiedziane. Wielkość dodatkowych kosztów zależy od sposobu obliczenia został aresztowany.
 2. Z karą w przepisanej ilości. Najczęstszą miarą odpowiedzialności, który znajduje się tylko w Rosji. Kara za niepłacenie podatków, zgodnie z zasadami, ustalonymi indywidualnie, ale z pewnymi ograniczeniami. Obywatele zapłacić 100-300 tysięcy rubli lub pozbawiony swoich zarobków na 12-24 miesięcy. Wszystko zależy od decyzji sądu.
 3. Dzięki ciężkiej pracy. Odpowiedzialność za uchylanie się od płacenia podatków w Rosji wyraził osób (czasami) w postaci przymusowej. Maksymalny czas trwania wynosi nie więcej niż rok.
 4. Z więzienia. Ekstremalna miarą odpowiedzialności, która może znieść tylko podatnikowi. Pozbawienie wolności jest oferowany na okres 1 roku. Możliwe zatrzymanie przez 6 miesięcy maksimum.

Wszystkie te kary – to jest obowiązkiem osoby narażone na oszustwa podatkowe według ustalonego prawa. Środki te są również przewidziane do wytwarzania fałszywych dokumentów lub niedostarczenia zeznania podatkowego w terminie.

Wymiary specjalne od osób fizycznych

Teraz jest jasne, co się stanie, jeśli nie płacą podatków. Gdy wszystkie te środki nie mogą być uznane za jedyny w swoim rodzaju. Odpowiedzialność osób jest czasami wyrażane nieco inaczej. Na czym to polega?

Uchylanie się od płacenia podatków w szczególnie dużych ilościach. Taka zbrodnia ma zaostrzenie kar zaniedbania podatników. Które?

Kara za niepłacenie podatków w tej sytuacji wzrasta. Teraz za przestępstwo popełnione będzie musiał zapłacić od 200 do 500 tys. Jako alternatywę okresowa kara pieniężna jest ustawiony jako zysk dla obywateli 1,5-3 lat. Praca przymusowa ma miejsce również. Kiedy uchylania się od opodatkowania w szczególnie dużych ilościach, sąd może być zmuszona do 36 miesięcy pracy przymusowej. Lub uwięziony w tym samym okresie. Ale aresztowanie nie jest już ważny.

Że takie środki są przewidziane dla osób, jeśli nie było uchylanie się od opodatkowania. Artykuł 198 Kodeksu Karnego odnosi się do takich środków. Ale jest jeszcze jeden ciekawy niuans. O nim trochę później. Aby zacząć rozumieć, co zmieni niepłacenia osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych.

Przedsiębiorcy i organizacje

Różnica nie jest zbyt wiele, aby ustawić kar. Ale dla organizacji i indywidualnych przedsiębiorców, co do zasady, konsekwencje wierzytelności na rzecz organów podatkowych jest bardziej niebezpieczne niż się wydaje. Podczas tych wydarzeń firma może zaprzestać działalności.

uchylania się od opodatkowania (Kodeks Karny, artykuł 199) podlega karze:

 1. W porządku. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, przedsiębiorców i prawnych. Osoby zapłacić od 100 do 300 tysięcy rubli. Zyski można stracić maksymalnie 2 lata jako alternatywny kwoty.
 2. Praca przymusowa. Charakterystyczną cechą jest to, że organizacja podjęła prawo do prowadzenia określonej działalności. Dokładniej, jest tabu nałożone na sprawcę. Częściej – na czele organizacji. Maksymalny czas trwania kary – na 2 lata i 3 prace – na granicach aktywności.
 3. Aresztowania na okres sześciu miesięcy.
 4. Uwięzienie. Zwykle wiąże się ograniczenie jurysdykcji danej działalności. Granice kary są takie same jak w przypadku ciężkiej pracy.

Każdy powinien wiedzieć, co się stanie, jeśli nie płacą podatków. Oprócz tych kar, organizacje twarz kar. Dlatego wzrost Billings wciąż trzyma.

szczególne przypadki

Ale jest jeszcze inny scenariusz. Co grozi niepłacenie podatków? Zgodnie z przepisami, jeżeli czyn jest popełniony przez poprzedniego koncertu lub duże (bardzo duże) wielkości, karze podlega bardziej rygorystyczne. To nieco przypomina o odpowiedzialności osób za to samo przestępstwo.

W związku z tym może wystąpić:

 1. Płatności gotówką. Grzywny są ustawione na pół miliona. Można też stracić dochodów przez okres 3 lat.
 2. Pracy przymusowej na okres maksymalnie 5 lat. Ponadto, szef organizacji lub przedsiębiorcy może uniemożliwić prowadzenie działalności, jak również do zajmowania określonych stanowisk. Taki środek trwa nie dłużej niż 3 lata.
 3. Uwięzienie. Wraz z nim działalność tabu. Czas trwania kary – do 36 miesięcy włącznie.

Wynika z tego, że podatnicy mają do czynienia z około tych samych skutków. Ale z małym zastrzeżeniem. Co to jest?

Zwolnienie z odpowiedzialności

Faktem jest, że nie zawsze trzeba myśleć, co się stanie, jeśli nie płacą podatków. W Rosji, sankcje karne mogą być czasami uniknąć. Funkcja ta ma zastosowanie do wszystkich podatników.

Zgodnie z przepisami, jeśli SP, organizacja lub po prostu obywatelem własnego długu zamkniętym i zapłacił grzywnę w całości, nie można bać się odpowiedzialności. Ale takie pobłażanie odnosi się tylko do przypadków, w których naruszenie zostało popełnione po raz pierwszy.

wyniki

Od tej chwili, to jest jasne, co grozi niepłacenie podatków. W praktyce, większość obywateli w obliczu go z odsetkami za zwłokę. Ale odpowiedzialność karna nie jest tak często. W każdym razie, od osób fizycznych. I to nie może nie cieszyć.

Płacenie podatków jest konieczne dla wszystkich obywateli. W niektórych przypadkach, komornicy przejęcia nieruchomości na której nie płacić. To powinno być zapamiętane przez każdego podatnika.

W 2017 roku w Rosji wchodzi w życie nowe kary za oszustwa podatkowe. Obywatele, którzy nie mają płacone na czas transportu, podatku od nieruchomości lub gruntów zostaną ukarane. Kwota płatności będzie 20% z odsłoniętą podatku.