679 Shares 3435 views

File system organizacji przestrzeni dyskowej

Punktem wyjścia naszej dyskusji powinien być pomysł, że wszystkie dane, które zawiera plik, który reprezentuje pewną logiczną strukturę. Służy jako podstawa do oprogramowania, za pomocą którego są przetwarzane każdego konkretnego pliku. Organizacja systemu plików umożliwia, na przykład, prawo do wyświetlania informacji na wyświetlaczu, zapewnia przydziału opcji, korekcję. Uzyskuje się to, że każdy z elementów systemu przedstawia unikalną sekwencję kodu, który oddziela się od innego elementu. Przechowywanie i utrzymanie stabilnego stanu systemu lub struktury jest najbardziej odpowiednią aplikację lub system plików.


W ramach pierwszej opcji, wszystkie procedury z plikiem uruchamia aplikację, która inicjuje odpowiednie wnioski do systemu. Taki sposób jest powszechnie stosowany w nowoczesnych systemach plików – Windows, NetWare. Po drugie, plik strukturyzacji zapewnia sam OS, który rozpoznaje go jako unikalny sekwencji wpisów kodu. W tym celu każdy system operacyjny ma informacji o strukturze każdego typu pliku.

Organizacja fizyczna pliku reprezentuje lokalizację na modelu urządzenia multimedialnego (fizyczne). Najważniejsze parametry efektywności organizacji są:

– szybkość dostępu do informacji;

– wartość informacji adresowej;

– poziom fragmentacji dysku;

– maksymalny rozmiar pliku.

Wskaźnik taki jak fragmentacja odzwierciedla jak złamane organizację systemu plików ze względu na rozproszenie tego samego typu plików na dyskach.

Dysk twardy sam jest zbudowany z płyt magnetycznych mają być nagrane na nich żadnych informacji. Proces zapisu polega na zastosowaniu pewnych śladów na powierzchni płytki, powodując niedokładne gdy znaczniki powstaje błąd systemu plików na dysku. Błędy zawsze powinny być korygowane za pomocą dostępnych programów i zasobów systemu, jeśli błędy nie zostaną poprawione, dysk jest zazwyczaj sformatowana, wszystkie dane są usuwane z niego. System plików dysku zawiera zespolone, które są uznawane za standardową jednostką pamięci. Cluster – pewna ilość komórek, które są zaangażowane w przetwarzanie informacji w nim zawartych. Wielkość komórki jest ustalana automatycznie lub formatowania logicznej. Zestaw klastrów partycji, czyli Część nośnika fizycznego. Unikalny organizacja systemu plików na dysku wymaga partycjonowania fizycznego urządzenia na części w celu:

– istniały ograniczenia dotyczące wielkości części systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze;

– rozpowszechniać przestrzeń pomiędzy użytkownikami lub Podział dysku na sekcje tematyczne;

– niezbędne do zainstalowania innego systemu operacyjnego.

Nowoczesne systemy operacyjne są w stanie skutecznie wspierać różnorodne typy partycji, ich dystrybucję na celu funkcjonalnego. Najczęstszym model jest dostarczenie rdzenia typu rozdzielania, po stronie pierwotnej i dodatkowych części.

układ dysku jest wykonywana przez logiczny formacie procedury. Organizacja ta jest system plików jest procesem transformacji przestrzeni medialnej do wymagań konkretnego systemu operacyjnego. Bardzo ważne jest, aby przestrzegać standardów formatowania, które określają zasady numerowania dysków, ich nazw i ustawianie statusów. Najczęściej nowoczesny dysk OS włamać się do dwóch obszarów – system i przestrzeni danych (dane). Pierwszy służy do kontrolowania obszaru danych. Drugi jest przeznaczony do przechowywania informacji o plikach i katalogach. Informacje wykorzystywane w pierwotnym buty komputerowych, zawsze znajduje się na pierwszym (boot) sektora dysku.