157 Shares 7829 views

Patologiczny hemoliza krwi: przyczyny, objawy i leczenie

Hemolizę krwi – proces towarzyszy zniszczenie erytrocyty (czerwone krwinki) i uwolnienia hemoglobiny. Oczywiście, jest to zjawisko zupełnie naturalne, ponieważ średnie czerwone krwinki żyją około 110-130 dni. Jednak w niektórych przypadkach, przedwczesne zniszczenie krwinek czerwonych może prowadzić do różnych powikłań, a niekiedy śmierć.


Hemoliza krwi i jej warianty

Dziś postanowiliśmy przeznaczyć dwie podstawowe formy patologiczne hemolizy:

  • Wewnątrznaczyniowa rozpad erytrocytów odbywa się bezpośrednio w komorze zbiornika i towarzyszy uwolnienia wolnej hemoglobiny we krwi. Takie zaburzenia mogą być wynikiem pewnych chorób autoimmunologicznych, penetracja jadów krwi i liczby toksyn.
  • Wewnątrzkomórkowe hemolizę krwi towarzyszy niszczenie krwinek czerwonych w tkankach narządów, zwłaszcza w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym. W większości przypadków jest to naturalny mechanizm recyklingu starą komórkę. Zwiększony poziom degradacji może wskazywać na obecność niektórych poważnych chorób.

Hemoliza krwi: Przyczyny

W rzeczywistości, rozpad czerwonych krwinek może być wynikiem narażenia na zupełnie różnych czynników, zarówno środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

  • Często przyczyną jest pewne toksyny i leki.
  • Istnieje również hemolizy biologiczną, które jest spowodowane przez jadu owadów i innych zwierząt.
  • Jak już wspomniano, może nastąpić patologii na tle niektórych poważnych chorób ciała, w tym chorób autoimmunologicznych, w których układ odpornościowy atakuje własne czerwonych krwinek.
  • Transfuzja krwi nieodpowiednim może również powodować niszczenie krwinek czerwonych.
  • czynniki ryzyka to zmiany temperatury działania ultradźwięków.

W każdym razie, powód jest bardzo ważne, ponieważ jest to wybór metody leczenia zależy od niego.

Hemoliza krwi i jej objawów

W rzeczywistości, patologiczny hemoliza – stan bardzo niebezpieczne. Jej objawy są bezpośrednio zależne od szybkości i stopnia zniszczenia krwinek czerwonych. I nie zapominaj, że czerwone krwinki są odpowiedzialne za wymianę gazową między tkankami – ze zmniejszeniem ich liczby jest głód tlenowy.

Często na tle hemolizy rozwija specjalnego, szybko postępujące postać anemii. Z takich pacjentów z chorobą skarżą się na zmniejszenie wydajności, trwałe osłabienie, zawroty głowy, senność, utrata apetytu. Jeśli niszczenie erytrocytów zachodzi wewnątrz narządów, choroba towarzyszy powiększenie wątroby i śledziony, okresowe bóle w prawym podżebrza. W cięższych przypadkach można zaobserwować rozwój żółtaczki – skóra i oczy twardówki stać charakterystyczny żółtawy odcień.

Hemoliza krwi: leczenie

Jak już wspomniano, leczenie zależy od formy i powoduje hemolizę. Na przykład, gdy zatrucie musi wydalać toksyny. Porażka trucizna zwierzę wymaga wprowadzenia antidotum. W niektórych przypadkach transfuzja krwi, ale tylko na najbardziej odpowiedniego dawcy. Oczywiście, jeśli pacjent ma przepisane leżenia w łóżku i sparing diety. Czasami operacja jest wykonywana w celu usunięcia śledziony.