175 Shares 4374 views

Regulacja prawna rynku papierów wartościowych w Rosji

W naszym kraju, regulacja o papierach wartościowych rynku zaangażowany w obu firm, które są zaangażowane na giełdzie, jak i władz publicznych. Dziś jest akceptowane przez ponad szeregu aktów normatywnych regulujących planu odkupienia, problemu i przeprowadzenia transakcji Bank Centralny na całym terytorium Rosji. Głównym zadaniem agencji rządowych zaangażowanych w regulacji rynku papierów wartościowych, – równe szanse dla wszystkich inwestorów i zapewnić bezpieczne prowadzenie transakcji z parkietach giełdowych papierów Rosji.

Władze państwowe Federacji Rosyjskiej prymat regulacji jest realizowane przez Central Bank of Borota nadzorować emisją papierów wartościowych, utworzoną na podstawie wymagań określonych w przepisach, a także licencjonowanie aktywności zawodowej osób biorących udział w rynkach.

Regulacja prawna rynku papierów wartościowych w naszym kraju odbywa się na podstawie przepisów federalnych przyjętych ponad 15 lat temu. Dziś jest jasne, że ramy prawne przeszła znaczące zmiany. Jednak podstawowa zasada za większość przepisów jest ścisły nadzór nad działalnością na rynku papierów wartościowych.

Głównym zadaniem regulacji prawnej Banku Centralnego – otwartości emitentów, dzięki której inwestorzy mogą uzyskać jasny obraz działalności spółek Banku Centralnego właścicieli, którzy będą stać.

Zapobiec nadużyciom ze strony emitenta nie zawsze jest to możliwe, więc władze publiczne warta wysiłku, aby uniemożliwić oszustwa inwestorów. W chwili obecnej istnieją trzy główne funkcje, za pomocą których możliwe jest przeprowadzenie regulacji prawnej papierów wartościowych na rynku rosyjskim.

Pierwsza funkcja – rejestracja analityków i brokerów, zajmujących się bezpośrednio z Bankiem Centralnym handlu, a także związanych z doradztwem.

Druga funkcja – zapewnienie przejrzystości. Emitent planuje wnieść papierów wartościowych do obrotu jest zobowiązany do publikowania dokładnych i kompletnych informacji na temat swojej działalności.

Prawna regulacja rynku papierów wartościowych w trzecim przypadku – praworządność na rynku papierów wartościowych i jego konserwacja. W tym celu organy nadzorcze zorganizować okresowo sprawdzać tych firm, które wielokrotnie zawodzą naruszenie, pracując na rynku papierów wartościowych. W takich przypadkach mogą być one wyłączone ze współpracy z emitentów i inwestorów.

W naszym kraju głównego organu nadzorczego, współpracuje z organizacjami, które działają na rynku papierów wartościowych – Federalnej Komisji. Funkcja priorytet, który ma koordynować działania organizacji i rozwoju komunikacie, ustanowienie obowiązkowych warunków dla obu stron umowy, oraz kolejności ich realizacji, a także na licencji firmy dokonujące transakcji z Bankiem Centralnym.

Regulacja prawna rynku papierów wartościowych nie będzie występować nawet bez jednej ważnej funkcji – Opodatkowanie uczestników transakcji. W rezultacie możliwe jest dostosowanie działalności na rynku.

państwowej regulacji rynku papierów wartościowych w Rosji kontroluje Federalnej Komisji na rynku papierów wartościowych. Tworzy i kontroluje zasady zagadnień zachowanie obligacji lub akcji w różnych placówkach handlowych, i, oczywiście, przeprowadza kontrolę nad działalnością podmiotów uczestniczących w rynku papierów wartościowych na podłogach handlowych naszego kraju.

Kolejnym organem, który bierze udział w kontroli Banku Centralnego handlu Federacji Rosyjskiej – Federalna Służba, która reguluje rynki finansowe, jak również pracy w celu zapewnienia praw tych, którzy posiadają papiery wartościowe. Ponadto w regulacji rynku wiąże platformy transakcyjne związane z licencjonowaniem organizacji – maklerów uprawnionych do uczestnictwa w aukcji. Jednak taka firma może utracić prawo do dokonywania transakcji na rynku rosyjskim w przypadkach, w których łamane zasady lokowania, sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych.

Dziś większość uczestników rozważyć aukcje banku centralnego obecne prawodawstwo, które zapewnia regulację prawną na rynku papierów wartościowych, niedoskonałe, to znaczy, nie spełnia realia życia. Zgodnie z nimi, wymaga gruntownej rewizji. Ale patrząc z drugiej strony, ze względu na ścisłą kontrolą różnych organów, rosyjski rynek ustabilizował się w ostatnich latach, ponieważ większość inwestorów wykazują coraz większe zainteresowanie papierami wartościowymi.