658 Shares 7262 views

Sekcje filozofii i ich cechy

Filozofia – dyscypliną, która bada podstawowe prawa i zasady rzeczywistości. Jej celem jest poznanie podstawowych zagadnień życia, określić charakter relacji człowieka i świata. Istotą filozofii polega na odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Pomimo faktu, że nauka ta została studiuje pytania teoretyczne, jego wartość praktyczną jest również ważne, ponieważ odpowiedzi okazały się lepiej zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza.


Główne działy filozofii

Istnieje wiele odcinków filozofii (w ilości większej niż 50 jednostek), są one różne, przede wszystkim przedmiotem badania. Zatem, antropologia, filozofia dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące człowieka: jej rola w świecie, pochodzenie, tożsamość i wiele innych. Religijne zaangażowany w badanie kwestii religii: natura Boga, pomysły o tym, bada naturę i przekonań innych.

Początkowo odcinki filozofii mogą być podzielone na grupy: ogólna filozoficznego, filozofii oznacza wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Tak wyróżniać są główne sekcje tej nauki:

  • etyka;
  • estetyka;
  • filozofia społeczna, polityczna i religijna;
  • ontologia;
  • logika;
  • metafizyka;
  • aksjologia.

Sekcje poświęcone filozofii, człowiek i jego działalność

Antropologia. Ta sekcja jest poświęcona badaniu natury i istoty człowieka, jego stosunku do Boga, natury, roli w społeczeństwie, życia i śmierci, i innych zjawisk. Jeden z założycieli niemieckiej kierunku 20. wieku, Maks Sheler sam zauważył w swoich pismach, że osoba wie niemożliwe, ponieważ jest szeroki. Niemniej jednak, filozoficzne studium człowieka są prowadzone tak daleko, nadal starają się zrozumieć dwie podstawowe zasady: impuls życia i ducha.

filozofia społeczna. Tutaj przedmiotem badań służy społeczeństwu i stosunku człowieka do niego. Przedmiotem badania jest filozofia przynosi socjologię teoretyczną, ale ich różnica jest taka, że filozofia ma krytyczną funkcję i określa prawa socjologii.

filozofia polityczna. Ta sekcja jest poświęcona badaniu idei politycznych, wartości i istoty tego zjawiska. To również opracowane kryteria, według których mogą być oceniane i analizowane relacje między państwa, społeczeństwa i jednostki.

filozofia religijna. Ten kierunek jest zbadanie relacji Najwyższego i początek rzeczy. Sekcja ta, w przeciwieństwie do teologii, był rozstrzygający uzasadnienie.

Forum filozofii bytu

Metafizyka. Jest to jeden z najważniejszych elementów filozofii, ponieważ zajmuje ona głównie z kwestiami dotyczącymi bytu. Tutaj badamy pierwotną naturę świata i rzeczywistości. Nawet w czasach starożytnych, kiedy powijakach filozofia, metafizyka została wydana pierwszorzędne znaczenie. Na tej podstawie, istnieją trzy gałęzie go: starożytnej, klasyczne i nowoczesne.

Ontologia. Ta sekcja na pierwszy rzut oka nie różni się od metafizyki, ale istnieje znacząca różnica pomiędzy tymi dwoma: w ontologii filozoficznej myśli poświęcona jest zasadom bytu i kategorie rzeczy.

Sekcje filozofii, dedykowane do myślenia i postrzegania

Aksjologia. W tej sekcji zaangażowany w badaniu wartości i rozwoju teorii o nich. Po raz pierwszy o tym mówić, Sokrates, którego odbicia były ukierunkowane przede wszystkim na zrozumieniu pytanie: jakie są korzyści?

Etyka. Głównym przedmiotem badań etyki – moralności i etyki. Tu, biorąc pod uwagę charakter tych pojęć, rodzajów i cech, oraz badanie ich zmian i rolę w społeczeństwie. Dużo uwagi poświęca się badaniu kryteriów dobra i zła, sensu życia, sprawiedliwości i właściwe.

Estetyki. Ta sekcja jest poświęcona nauczaniu istotę piękna i jej form życia, natury i twórczości artystycznej. W ogólnym sensie estetyki przedmiotu – sztuki i jej wyrazistej formie.

Logic. Ta nauka myślenia ludzkiego, jego metod, prawa i form. Sekcja Item – intelektualnej aktywności poznawczej, które wzory i studiował tę dyscyplinę.

Sekcje filozofii nie jest ograniczony do powyższego, te, które są prezentowane tutaj są najbardziej uogólnione.