761 Shares 8914 views

Operator kotła. Opis pracy

operator kotła – jest to bardzo odpowiedzialny zawód, który należy do kategorii pracy. Ludzki zatrudnienia dla tej pozycji jest przeprowadzane na zlecenie szefa organizacji lub osoby wykonującej obowiązki dyrektora. Aby stać operator kotłowni, osoba musi mieć wykształcenie średnie lub wyższe. W ogóle, pracodawcy nie wymagają doświadczenia zawodowego, ale jeśli każdy zawodnik ma przewagę nad innymi.

wymagana wiedza

Operator kocioł gazowy muszą zrozumieć technicznego kotłów oraz poznać podstawowe metody izolacji cieplnej wyposażenia i parotruboprovodov. Każda osoba, która jest w tej pozycji musi być zaznajomiony z obsługą gazu i urządzeń, które znajdują się pod presją i stresem. Koniecznie potrzebna jest wiedza na temat struktury i zasada działania tłokowych i pomp odśrodkowych. Pracownik musi zrozumieć obiegów parowych, wodnych i cieplnych rurociągów kotłowni. Operator kotła musi posiadać wiedzę na temat pracy z przyrządów pomiarowych i móc zastosować je w praktyce. Przed objęciem swoich obowiązków, powinien zapoznać się z przepisami wewnętrznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracownik musi spełniać normy sanitarne i zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Poza biurem

Jeżeli operator kotłowni nie znajduje się w miejscu pracy, powinien on działać jako osoba, która jest wyznaczony w odpowiednim czasie. Że człowiek automatycznie zakłada te same prawa i zaczyna brać odpowiedzialność za nienależyte wykonanie swoich obowiązków.

cła

Przed przystąpieniem do pracy, pracownik musi być zaznajomiony z dokumentem jako kotłownia opisu stanowiska operatora, a także potwierdzić, że ten podpis procedury. Dopiero potem można przystąpić do swoich obowiązków, do których należą: rozpałkę, uruchamianiu kotłów i dostarczyć je wodą, a także kontrolę nad regulacją spalania paliwa. W miejscu pracy należy zapewnić urządzenia, które kontrolują poziom wody w kotle, jej temperaturę i ciśnienie pary pomiaru. Dużo pisania pracy musi on przeprowadzić: prowadzić dziennik, który nagrany dane dotyczące instalacji w kotłowni, rachunek uwolnionego ciepła. W przypadku awarii sprzętu, operator musi rozwiązać terminowo wszelkie powstałe problemy. Jeśli sam nie może sobie z nimi poradzić, musi uczestniczyć w ich naprawie.

prawa

Kocioł Operator ma prawo do zapoznania się z zarządzania projektami związanych z jego pracą. Jeśli on ma jakieś sugestie co do poprawy, to może zgłosić je do szefa. Jeśli istnieje potrzeba w dokumentach odnoszących się do jego biura, jest on uprawniony do otrzymywania ich z kierownictwem, ale również wymagają przestrzegania praw i obowiązków opisanych w opisie stanowiska pracy.

odpowiedzialność

Wiele odpowiedzialność spoczywa na barkach operatora kotła. W przypadku niedotrzymania przez nich obowiązków, może zostać ukarany grzywną lub nawet zwolniony. W przypadku uszkodzenia nikogo podczas swojej kariery, będzie musiał zrekompensować wszelkie szkody i straty.