668 Shares 6962 views

Wykopaliska archeologiczne: miejsce. Gdzie są wykopaliska w Rosji

Wykopaliska archeologiczne – otwiera formacji gruntowych produkować badanie zabytków dawnych miejsc osadnictwa. Niestety, proces ten prowadzi do częściowego zniszczenia warstwy kulturowej gleby. W przeciwieństwie do eksperymentów laboratoryjnych, ponowne wdrożenie archeologicznych wykopalisk nie jest możliwe. W celu przeprowadzenia autopsji na ziemi, w wielu krajach wymaga specjalnego zezwolenia. W Rosji (a wcześniej w RFSRR) „otwartych list” – tzw udokumentowanego porozumienia – sformalizowanego w Instytucie Archeologii Akademii Nauk. Przeprowadzenie tego typu pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej w przypadku braku dokumentu jest wykroczeniem administracyjnym.

Podstawą otwór gruntu

Pokrywa ziemia ma tendencję w czasie, aby zwiększyć swoją masę, co skutkuje stopniowym artefaktów ukrycia. To jest celem wykrywania przeprowadza się sekcję zwłok formacji ziemi. Zwiększona warstwa gleby może mieć kilka przyczyn:

  • Naturalne nagromadzenie materii organicznej w glebie, utworzonej za pomocą, na przykład, pozostałości po zaniku martwych roślin.
  • Osiadanie pyłu kosmicznego na ziemi.
  • Nagromadzenie odpadów z działalności człowieka.
  • Przenoszone przez wiatr cząstek gleby.

zadania

Głównym celem prowadzonej przez naukowców, przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych, – badanie zabytków i przywrócenie jej znaczenia w procesie historycznym. Dla kompleksowego, zintegrowanego badania warstwy kulturowej, najkorzystniej, gdy jest on produkowany pełne otwarcie do pełnej głębokości. Na rachunku nie będą akceptowane nawet interesy konkretnego archeologa. Jednakże, jako zasady, przeprowadza się jedynie częściowe otwarcie pomnika ze względu na dużą pracochłonność procesu. Niektóre archeologicznych, w zależności od ich złożoności, może trwać przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci. Prace mogą być wykonywane nie tylko studiować historię zabytków. Oprócz archeologiczne, istnieje inny rodzaj wykopu, dalej „bezpieczeństwo”. Zgodnie z ustawodawstwem Rosji muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy budynków i różnych struktur. Ponieważ w przeciwnym razie możliwe jest dostępne pomniki budowlanych na miejscu zostaną utracone na zawsze.

Przebieg badania

Przede wszystkim, badania historycznego obiektu rozpoczyna się nieniszczących metod, takich jak fotografia, pomiaru i opisu. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba pomiaru kierunku, a grubość warstwy kultury brzmi przy kopaniu rowów lub wgłębienia. Narzędzia te pozwalają także wyszukać obiekt, którego lokalizacja jest znana jedynie ze źródeł pisanych. Jednakże stosowanie takich metod zostało ograniczone zastosowanie, w tym, że w dużej mierze psują warstwy kulturowej, także o znaczeniu historycznym.

ziemia Reverse Engineering

Wszystkie etapy badania i usuwania obiektów historycznych niekoniecznie towarzyszy mocowania fotograficznym. Wykopaliska archeologiczne na terenie Federacji Rosyjskiej towarzyszy przestrzegania rygorystycznych wymagań. Są one zatwierdzone na mocy „Regulaminem”. Dokument skupia się na potrzebie produkować dobrej jakości rysunków. W ostatnich latach coraz częściej wydawane w formie elektronicznej z wykorzystaniem nowych technologii komputerowych.

Wykopaliska archeologiczne Rosja

Nie tak dawno temu, rosyjscy archeolodzy została podana do wiadomości publicznej wykaz najważniejszych odkryć w 2010 roku Do najważniejszych wydarzeń w tym okresie było odkrycie skarbu w Torzhok, wykopalisk archeologicznych w Jerychu. Ponadto, wiek potwierdzono w Jarosław. Pod kierunkiem Instytutu Archeologii RAS w każdym roku są ładowane z kilkudziesięciu wypraw badawczych. Ich badania rozciągają się na terytorium całej europejskiej części Rosji, w niektórych punktach w azjatyckiej części kraju, a nawet za granicą, na przykład w Mezopotamii, Azji Środkowej i na archipelagu Spitsbergen. Według dyrektora Instytutu Nikołaj Makarow na konferencji prasowej w 2010 roku Instytut Archeologii RAS tylko zostało przeprowadzone 36 wypraw. I tylko połowa z nich są wykonywane na terytorium Rosji, a reszta – za granicą. Stało się również wiadomo, że około 50% środków uzyskiwanych z budżetu państwa, dochodu RAS i instytucji naukowych, takich jak „rosyjski Podstawowy Research Fund” i „rosyjskiej Humanitarnej Science Foundation”. Podczas gdy reszta środków przeznaczonych do prowadzenia prac związanych z ochroną zabytków dziedzictwa archeologicznego, stoisko budowniczych inwestorów.

badania Fanagoria

Według Makarowa, w latach 2010 i znaczącej zmiany w badaniu zabytków starożytności. Jest to szczególnie prawdziwe Fanagoria – największego znalezionego na terytorium Rosji starożytnego miasta, a po drugie w kapitale rzędu Bosfor królestwa. W tym czasie, dane naukowe badano budowle Akropolu i znalazł duży budynek, który sięga od wieku IV wieku pne. e. Wszystkie prace archeologiczne w Fanagoria prowadzone pod kierunkiem doktora nauk historycznych Władimir Kuzniecow. To on znalazł budynek zidentyfikowany jako budynku użyteczności publicznej, które były wcześniej odbyły się spotkania rządu. Niezwykła cechą tej konstrukcji – środek, który stosowany codziennie, aby utrzymać ogień płonący. Sądzono, że dopóki świetle jego płomienie, stan starożytnych miejskiego życia nigdy się nie skończy.

Badania w Soczi

Innym ważnym wydarzeniem 2010 roku rozpoczął prace wykopaliskowe w stolicy 2014 Olimpiady. Dr Zespół naukowców, kierowany przez historię sztuki – czołowy badacz z Instytutu Archeologii Vladimirom Sedovym, przeprowadził badania na budowie terminalu Kolei w n zabawy .. Tutaj, a następnie, oraz pozostałości bizantyjskiego kościoła znaleziono IX-XI wieku.

Wykopy w n. Krutik

Ten handel i rzemiosło wsi dziesiątego wieku, położony w lesie Belozor Wołogdy regionie. Wykopaliska archeologiczne w okolicy kierowanego przez kandydata nauk historycznych Siergiej Zacharow. W 2010 roku 44 monety wybite zostały znalezione w Azji Środkowej, w krajach kalifatu i Bliskiego Wschodu. Handlowcy były używane do płacenia za futra, zwłaszcza tsenivshihsya w arabskim Wschodzie.

Wykopaliska archeologiczne. Krym

Zabytkowa kurtyna unosi tym terytorium w dużej mierze dzięki temu, co dzieje się tu często badania. Niektóre wyprawy trwa już od wielu lat. Wśród nich: "Kulchuk", "Mewa", "Belyaus", "Kalos Limen", "Cembalo" i wiele innych. Jeżeli istnieje pragnienie, aby przejść do stanowiska archeologicznego, możesz dołączyć do grona wolontariuszy. Jednak co do zasady, ich pobyt w kraju wolontariusze muszą płacić za siebie. Na Krymie, która odbyła się ogromna liczba misji, ale większość z nich jest krótkotrwały. W tym przypadku, liczba małych grupach. Badania przeprowadzone przez doświadczonych pracowników i zawodowych archeologów.