114 Shares 9343 views

Michaelmas Dzień: Tradycje

Niewiele wiemy o świecie aniołów, bo prawie nic nie jest napisane w Biblii o nich. Ten niewidzialny świat stworzony przez Boga, zanim świat powstał widoczny.

Kim są aniołowie?

To duchowe istoty obdarzone wolą, intelektem i mocy. Słowo „anioł” dosłownie znaczy „posłaniec”, który jest posłańcem Boga. Nawet anioły – to azyl dla ludzi i żołnierzy, którzy walczą o Stwórcy. Jeśli anioł ma przedrostek „łuk” oznacza, że ma wyższą rangę.

Kim jest Michael?

Michał Archanioł – szef wśród archaniołów. Na niej znajdują się wzmianki w Nowym i Starym Testamencie. Nazywają go „księciem”, działa on jako główny bojownik przeciwko wszystkim świecie zła. To Michael wygrał walkę z Lucyferem i innych upadłych aniołów, który oddano do piekła.

Gdy Michaelmas notatkę?

To święto przypada na 21 listopada (8 listopada Old Style). Sama data jest symboliczna. Listopad – to dziewiąty miesiąc z rzędu w marcu (w dawnych czasach zaczęły się w marcu nowego roku). Uważa się, że w służbie Wszechmogącego 9 szeregi aniołów, a liczba ósmy symbolizuje zebranie wszystkich sił nieba na Judgment Day.

Po raz pierwszy Dzień Michaela odbył się w roku 363, po decyzji jednej z rad kościelnych. Archanioł Michał był patronem naszego kraju w walce z obcymi najeźdźcami. Na cześć jego wielu kościołach były budowane w Rosji. W Michaelmas i arystokracji i ludu, a nawet królowie jechali do świątyni. Chwalili bogów i, w szczególności, anioły, które chronią nas.

Jako zdarzenie ma miejsce?

Podczas służby w Michaelmas hymnów na cześć dobrych czynach aniołów w każdym czasie. Ksiądz opowiada publiczności o siedmiu głównych aniołów, z których pierwszy jest uważany za Archanioł Michał. Podczas nabożeństwa prawosławne wszyscy parafianie uczestniczą.

świąteczna uczta

Następnie zorganizował ucztę na cześć Arhangela Mihaila i innych boskich posłańców. Jeśli święto odbyło się w święto wsi jest zwykle wykonywane w domu szefa wioski. Miał duży dom i obfite plony. Oprócz czytania modlitwę Arhangelu Mihailu, odbyło się w celu omówienia wyników na dany rok, oraz do podjęcia pilnych decyzji. Ponadto powiemy budujące historie o miłości bliźniego, cierpliwości i pokory. Właściciele domu pokryty był wspaniały stół do obchodów, która została zapchane wszelkiego rodzaju przekąsek i gorących potraw. Dzień Michaela – święto, które nie jest w dzień postu, więc kucharz może być jakichkolwiek produktów, w tym mięsa.

Przy stole, goście zostały umieszczone wyłącznie zgodnie z ich statusem społecznym. Znani ludzie siedzieli bliżej pana domu, i tych, którzy mieli niższe dochody, by usiąść. To samo odnosi się do życia. Doświadczenie i staż odbyły się w wysokiej wartości.

Święto zaczyna właściciela, który wzbudził pierwszy kieliszek wina. Pierwszy obsłużony owsianka, zupy i wtedy i tylko wtedy podawany gościom herbatę i ciastka. Aby mieć wystarczająco dużo dla wszystkich gości herbatą, gotowane ogromny samowar.

W Michaelmas pomóc potrzebującym: były traktowane i wykonane drobne upominki. Ten festiwal jest uważany za jeden z głównych uroczystości Christian prawosławnych w Rosji.