526 Shares 2640 views

Jak wyjść z trybu awaryjnego systemu Windows 7. Wyłączenie Tryb awaryjny w Windows 7

W celu wykrycia niedziałających kierowców, wyeliminowania usterki systemu, określenia i usunięcia złośliwego oprogramowania, najczęściej używany tryb awaryjny (BR). Po pobraniu i zainstalowaniu nielegalnego oprogramowania, istnieje ryzyko, że nie można uruchomić komputera w ogóle. BR działa, można użyć funkcji przywracania systemu, wybierając punkt, gdy komputer działał bez zarzutu. Ale ważne jest również, aby wiedzieć, jak wyjść z trybu awaryjnego systemu Windows 7.


ograniczenia

Tryb awaryjny jest przeznaczony do wykrywania usterek i przywrócić normalne funkcjonowanie systemu. Tak więc w tym trybie, to działa tylko niezbędne oprogramowanie i sterowniki, co zwiększa szanse na udane starcie. Uruchomiony bezpieczny tryb Windows 7 jest wyposażony w minimalnej rozdzielczości graficznym (800 x 600 pikseli), więc interfejs ma prostszą formę.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że podczas korzystania z BR nie będą mogli łączyć się z internetem, jak sterowników wymaganych dla tego urządzenia nie są ładowane. Jednak ten problem jest rozwiązywany przez wybranie BR ładuje odpowiednie sterowniki.

Pamiętaj, że w trybie awaryjnym nie ładuje programy innych firm (takich jak gry), ponieważ nie jest rozruch z tych, które są potrzebne dla systemu operacyjnego.

Jak uruchomić tryb awaryjny?

Jedną z opcji iść do BR Win 7 – Klawisz F8 na klawiaturze podczas uruchamiania / uruchom ponownie komputer. Powtarzające kliknięcie spowoduje menu, które należy określić jeden ze sposobów, aby uruchomić system operacyjny:

  • BR standardowe obejmuje główne czynniki, które obsługują system Windows.
  • Dzięki wsparciu dla sterowników sieciowych – bieg kierowców, co daje możliwość łączenia się z Internetem.
  • Z wierszem polecenia – jest ładowany tej samej linii (Command PROMT).
  • Ostatnia znana dobra konfiguracja – system startuje z ostatnich zapisanych ustawień, które pracowały.

Są inne opcje BR startowy (na przykład, tryb debugowania, tryb VGA). Przełączanie między nimi, używając klawiszy, które pokazują strzałki (w razie potrzeby należy się upewnić, że został włączony Num Lock).

Pobierz Windows 7 w trybie awaryjnym za pomocą komendy „msconfig”

BR metoda ładowania, co jest napisane powyżej, odnosi się do przypadku, gdy jesteś z jakiegoś powodu nie można uruchomić komputera w trybie standardowym. Jeśli masz możliwość, zaleca się, aby użyć narzędzia „System Configuration”.

Naciśnij kombinację klawiszy Win + R, tak że pojawia się okno, w którym należy wpisać polecenie msconfig «». W sekcji „Konfiguracja systemu”, w którym należy wybrać opcję „Pobierz”. sprawdź teraz pole obok „Security Mode” i wybrać opcję „Min.”

Pozostaje tylko nacisnąć przycisk „OK” i wybierz „Reset”. Jeśli chcesz następnego uruchomienia systemu Windows została wykonana w trybie awaryjnym, a następnie nacisnąć przycisk „Zakończ bez restartu”.

Off trybie awaryjnym

Więc zacząć powodować problemy nie powinny być, konieczne jest obecnie do czynienia z tym, jak wyjść z trybu awaryjnego systemu Windows 7. W rzeczywistości, wszystko jest bardzo proste, ponieważ trzeba wykonać te same czynności, jak w bagażniku z «msconfig» zespół.

Po znalezieniu i rozwiązać wszelkie problemy z komputerem, wróć do konfiguracji systemu i usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok opcji „trybie awaryjnym”.

Po ponownym uruchomieniu komputera spowoduje wyłączenie trybu awaryjnego systemu Windows 7.

Jest to niemożliwe, aby uruchomić tryb awaryjny. Opcje, aby rozwiązać problem

Czasami podczas próby startu systemu w BR niebieskim ekranie. Najprawdopodobniej jest to spowodowane zmianami w rejestrze. Jak rozwiązać tę sytuację? To może spróbować naprawić uszkodzony rejestr z darmowego narzędzia SafeBootKeyRepair. Można go pobrać na przykład stronę „Kaspersky Lab”.

Rozpakuj plik i uruchom plik odpowiadający systemie operacyjnym Windows 7. Teraz włącz komputer, aby ponownie uruchomić komputer i spróbuj ponownie uruchomić BR.

Jest też inny sposób – za pomocą AVZ antywirusowe. Pobierz i uruchom go. Teraz wybierz sekcję „Plik”, a następnie – „Przywracanie systemu”. Następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji „buta naprawy w trybie awaryjnym Ustawienia” i kliknij „Execute wybranych operacji.”

Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym

Więc, wiesz jak wyjść z trybu awaryjnego systemu Windows 7 i jak go uruchomić. Teraz trzeba znaleźć i usunąć przyczynę, która powoduje awarię systemu.

Cóż, jeśli wiesz, który program jest przyczyną uszkodzenia komputera. W tym przypadku, po prostu przejść do panelu sterowania, a następnie otwórz sekcję „Programy i funkcje” i usunąć konflikt pliku.

Jeśli nie wiesz dokładnie, co prowadzi do nieprawidłowej pracy komputera, zaleca się, aby sprawdzić wszystkie programy w starcie. Być może znajdziesz jeden z nich, który zakłóca normalne działanie systemu.

Inna opcja – aby spróbować przywrócić system operacyjny. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę „Komputer” (znajduje się na pulpicie) i przejdź do „Właściwości”. Otwórz „Ochrona systemu” (lewy menu) i kliknij przycisk „Restore”. Teraz wybierz punkt przywracania lub znak funkcji „Zalecane przywrócić”.

Dobrze wiedzieć!

Jest to klawiatura, na której domyślne klawiszy F1-F12 są uwalniane. Aby je włączyć, trzeba nacisnąć klawisz Fn (może mieć inną nazwę, na przykład, F-key).

Aby wywołać menu z opcjami uruchamiania systemu operacyjnego, trzeba mieć czas, aby nacisnąć klawisz F8 przed ikoną na Win 7.

Jeśli za pomocą klawiszy strzałek, które znajdują się na klawiaturze z liczbami, a następnie sprawdzić, czy został włączony Num Lock.

Nowe modele komputerów, po naciśnięciu klawisza F8, może pojawić się menu z opcjami trybie awaryjnym, a okna, które oferują do wyboru, które urządzenie do rozruchu systemu. Strzały, ponownie ustawić opcję i naciśnij odpowiedni klawisz F8.

Rozwiązać problem, nie zapomnij, aby wyłączyć tryb bezpieczny konfiguracje systemu Windows 7.

Konkludując

Teraz, gdy wiemy, jak wyjść z trybu bezpiecznego, Windows 7, a co najważniejsze – nauczyć go uruchomić, można ręcznie usunąć złośliwe oprogramowanie, przywracanie wykorzystanie systemu. Nie ma nic skomplikowanego tutaj. Po prostu trzeba przestrzegać pewnych zasad.