695 Shares 1962 views

Nadgodziny: co pracownik powinien wiedzieć?


Trudno znaleźć kraj, który jest bardziej lojalny wobec naruszeń prawa pracy przez pracodawców niż Rosja. Prawie codziennie narusza prawa pracowników, ale większość z wielu powodów boi się twierdzić, że ich prawa pozwalają szefom ignorować kodeks pracy jako taki. To stanowisko jest zasadniczo złe i pozwala większości prywatnych właścicieli firm uważać takie zachowanie za normę.

Bardzo często naruszenia są związane z tak szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem, jak praca w nadgodzinach. W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć, co prawodawstwo rozumie przez ten termin i jak możesz chronić swoje prawa w przypadku regularnego przetwarzania. Często pracownicy po prostu nie zwracają uwagi na prośbę lidera o pobyt na godzinę lub dwie w biurze, biorąc pod uwagę, że jest to rodzaj siły wyższej, która nie wchodzi w ich dzień roboczy, albo są zawstydzeni, aby zgłosić problem płacenia za te "dodatkowe" godziny. I dla wielu, pojawienie się takiego sporu i w ogóle grozi utratą pracy, więc nawet nie próbują dowiedzieć się ich praw.

Tak więc praca w godzinach nadliczbowych jest absolutnie wykonywana przez pracownika z inicjatywy pracodawcy, spoza dnia roboczego. Oznacza to, że nawet żądanie "pozostania przez pół godziny" to już nadgodziny. Jeśli chodzi o pracowników, których czas jest podsumowywany, w tym przypadku najmniejszy nadmiar godzin pracy do końca miesiąca powinien być sformalizowany jako nadgodziny. Jeśli tak się nie stanie, można bezpiecznie mówić o złamaniu prawa.

Jak należy płacić za nadgodziny?

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim pracodawca musi płacić za nadgodziny w ciągu kilku godzin po zakończeniu oficjalnego dnia pracy w następującej kolejności:

Pierwsze dwie godziny są wypłacane w półtora roku (jest to minimalne, pracodawca może ustanowić i większy procent) kwotę ze zwykłego wynagrodzenia.

Trzeci i wszystkie kolejne godziny to nie mniej niż dwukrotnie większy rozmiar.

Od razu trzeba wyjaśnić, że jeśli pracujesz, na przykład, na jeden dzień dwa i pół godziny po pracy, aw drugim – pół godziny, to pierwszego dnia po podwójnej taryfie tylko ostatnia pół godziny pracy zostanie zapłacona. I w drugim, ponieważ wszystkie nadgodziny pracy, za które zapłacić za jedną i połowę taryfy (o ile nie postanowiono inaczej przez decyzję pracodawcy), trwało nie więcej niż pół godziny, nie musisz liczyć na podwójną płatność.

Ponadto pracownicy powinni wiedzieć i jeszcze jeden ważny punkt dotyczący zwiększonego rozmiaru dnia roboczego. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest do ścisłego i starannego zapisu czasu spędzonego przez pracownika z jego inicjatywy w miejscu pracy. W takim przypadku praca w nadgodzinach nie powinna trwać dłużej niż cztery godziny w ciągu dwóch dni bezpośrednio po sobie, lub 120 godzin w ciągu roku (odnosząc się do kalendarza).

Niestety, w rzeczywistości jest to, że rzadki pracownik zdoła uniknąć nadgodzin, a dla niektórych nawet regularne prace w dzień wolny stał się normą. Ale nie zapominaj o swoich prawach, ponieważ każda praca, zwłaszcza jeśli zabierze czas pracy pracownika, musi być odpowiednio zapłacona. W związku z tym prawnicy zalecają, aby się nie wstydzić, aby zgłaszać kwestie związane z wynagrodzeniem za nadgodziny i starać się osiągnąć zgodność z pracodawcą z wszystkimi normami rosyjskiego ustawodawstwa pracy.

Jeśli masz do czynienia z faktem, że Twoje wnioski są ignorowane, zawsze możesz skontaktować się z organizacją OSH, gdzie pomogą wypełnić braki w wiedzy o kodeksie pracy, a także wyjaśnić, jak prawidłowo złożyć skargę, a nie naruszać ich praw.