609 Shares 2035 views

Zróżnicowany marketing

Ostatnio taka strategia rynkowa, jak zróżnicowany marketing, stała się powszechna. Zakłada koncentrację przedsiębiorstw na kilku segmentach rynku. W tym celu głowa podejmuje decyzję o produkcji różnych rodzajów towarów.


Zróżnicowany marketing jest uważany za korzystny, ponieważ zapewnia wysoką konkurencyjność. Ponadto produkcja zintegrowana pozwala zwiększyć poziom rentowności. Jeśli chodzi o liczne zagrożenia związane ze stale zmieniającymi się warunkami rynkowymi, strategia ta zapewnia wysoki stopień niezawodności. Jest to zrozumiałe, ponieważ gdy zapotrzebowanie na jeden rodzaj towarów spada, można podnieść je do innych produktów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało stabilnie i opłacalnie.

Młodzi przedsiębiorcy powinni zrozumieć, że zróżnicowany marketing jest dość kosztowny, ponieważ wymaga dużo pieniędzy na opracowanie odrębnych programów promujących i wprowadzających do obrotu każdy produkt na rynku. Z tego powodu jest on używany z reguły przez duże firmy, które pracują od dłuższego czasu i chcą poprawić.

A małe i średnie organizacje zajmujące się produkcją towarów, świadczenie usług lub wykonywanie pracy, preferują niezróżnicowany marketing, ponieważ ta strategia obejmuje wprowadzenie jednego produktu i jego promocji na rynek. Oczywiście pozycja koncentracji na pewnym produkcie nie przyniesie tak dużego zysku i ma duże ryzyko, ale z właściwym podejściem, które działa sprawnie.

Rozwój zróżnicowanego marketingu ma jedną główną zaletę, która polega na zaspokojeniu na dużą skalę potrzeb ludności. To z kolei daje producentowi powód do ustalania wysokich cen. Głównym zadaniem specjalistów jest zdefiniowanie stanowiska zapewniającego racjonalną korelację kosztów dla tak złożonej działalności strategicznej i skutków jej wyników. Wybór konkretnych segmentów rynku powinien opierać się na starannej analizie, najlepszym rozwiązaniem jest działanie na kilku, ale bardzo dużych segmentach.

Specjaliści powinni określić konkretny kierunek dalszych działań, na przykład dobrze znane firmy produkują jednorodne towary na różnych poziomach cen, co zwiększa konsumentów wszystkich segmentów ludności. Największą korzyścią z takiej strategii jest głowa, jeśli konkurencyjni firmy przestrzegają niezróżnicowanej strategii. Gwarantuje się jednoznaczne zwycięstwo.

Uderzającym przykładem zróżnicowanego podejścia do działań marketingowych firm sprzedających bilety lotnicze może być fakt, że przy zakupie biletu oferowane są różne opcje, podzielone na klasy. Oczywiście, im wyższy poziom usług i więcej świadczonych usług, tym droższy jest bilet, a wyższy poziom klasy. Obecnie wiele linii lotniczych stosuje się do precyzyjnie zróżnicowanego marketingu. Aby wyróżnić się w tak trudnej walce konkurencyjnej, organizacja powinna podjąć konkretne działania. Musisz określić swoje zalety i aktywnie o nich informować poprzez reklamę. Jako opcja możliwe jest poszerzenie zakresu usług świadczonych konsumentom różnych klas lub znalezienie sposobu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów.

Można zatem stwierdzić, że zróżnicowany marketing jest doskonałą strategią na każdym rynku. Jednocześnie nakłada się na przedsiębiorstwo z możliwością regulowania cen poprzez obniżenie poziomu kosztów, ponieważ koszt uruchomienia takiego planu strategicznego jest wystarczająco duży, ale kolejny zysk płaci im wielokrotnie.