107 Shares 3004 views

Degenerują – który jest, jak to wygląda?

Morel, francuski naukowiec, był pierwszym usystematyzować doktrynę degeneracji ludzkości. Jeśli odbiegają od normalnego typu regresji osobowości występuje, a tam jest zdegenerowany – kim on jest i co to oznacza? Zdrowe, szalony, przestępcą? To takie zwyrodnienie dziedziczne lub nabyte? Psychiatra Morel badali przyczyny szaleństwa i był zainteresowany dziedziczności niezdolności psychicznej.


Dr Morel mówił oznak degeneracji po raz pierwszy. Był dość długą listę, która obejmuje zarówno objawy fizyczne i psychiczne degeneracji. W takiej osoby nie jest pewne piętno – stygmaty degeneracji.

Niespodziewanie, Morel zdegenerowane Wymienione objawy mogą być dziedziczone. W pierwszej generacji rejestrowane tylko wypróżnia mózg, nerwowy temperament, charakter niepohamowany, drażliwość. W drugiej generacji istnieją choroby mózgu, a trzeci – pacjent robi niebezpieczne rzeczy. Następnie zjawisko takie objawia się jako wrodzona głuchota, otępienie idiotyzm i opóźnieniem.

Oprócz czynników dziedzicznych, degeneracja indywidualnego wpływem zatrucia:

  • alkohol, opium;
  • epidemie, głód;
  • zatrucie;
  • Kompozycja gleby.

Pod wpływem środowiska społecznego wydaje się również przerodzić – który jest, jak to wygląda? Najczęściej jest to finansowo potrzebujących osoba, która pracuje w niebezpiecznych prac. Tacy ludzie mają wrodzone wady rozwojowe. Ciężkie urazy umysłowe przyczyniają się również do degeneracji.

To dzięki naukom Morel „Traktat o degeneracji” studium zagadnienia społeczne były bardziej uważnie. Mamy zwrócił uwagę na fakt, że istnieje związek pomiędzy degeneracji i pracy back-łamanie w niehigienicznych warunkach. Wtedy zrodził się pomysł medycyny prewencyjnej.

Zdegenerowany słowo, jego wartość, opis objawów degeneracji muszą być badane w literaturze naukowej. Mutacje i zmiany w tkankach ciała są ze względu na niekorzystne warunki. Duży wpływ na degeneracji fizycznej ma władzę.

Tylko odpowiednia dieta jest prawie niemożliwe do zastosowania we współczesnym świecie. zanieczyszczenie środowiska, odpady przemysłowe, herbicydy i pestycydy, fluorek, petrochemia – wszystko to prowadzi do degeneracji człowieka.

zdegenerowany psychicznego – Kto to jest szalony? Na zewnątrz, często przejawia się w wrodzonych. niepełnosprawność fizyczna nie musi być jasne. Mogą być oznaczone tylko, na przykład, nieregularny kształt uszu i czaszki.

Wiele uwagi w psychiatrii na kontroli Sick Pay przedsionkami serca. Pierwszy zwrócił uwagę na zmiany w strukturze ucha i kształtu ucha francuskiego psychiatry, więc uszy są często nazywane „Morelevskimi”.

Badanych zdegenerowane, który może być zakładany za wszelkie nieprawidłowości strukturalnych? Objawy te obejmują: przesłuchanie trudności (niedorozwój lub całkowitej głuchoty) oraz zmiany w strukturze narządów wewnętrznych.

Nie wolno nam zapominać, że pojawienie się jakichkolwiek oznak zaburzeń rozwojowych u ludzi nie musi oznaczać, że jest zdegenerowany. Naukowiec Morel tylko uogólnione objawy degeneracji, tworząc program studiów zaburzeń psychicznych.