812 Shares 8335 views

Czarterujący – kto to jest i jakie są jego obowiązki?

W Rosji, to jest często używane słowa obcego pochodzenia. Można je znaleźć w nazwach produktów, nazwy organizacji, marek odzieżowych, a nawet niektórych zawodów. Na przykład, trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto frachtowca. Ten kierowca, kierowca taksówki, odpowiedzialne za transport lub innego pracownika sfery?

Co robi?

Frachtowiec – jest przede wszystkim osobą prawną. W obecnej formie indywidualnego przedsiębiorcy. Do głównych obowiązków należy zapewnienie pojazd frachtowiec do przewozu osób, bagażu (bagaż) lub ładunku.

Frachtowiec – to osoba, która oddziałuje bezpośrednio z czarterującego. Jako drugi specjalista może działać jako osoby fizycznej lub prawnej. On używa i płaci za wynajem pojazdu, przeznaczony do przewozu osób, bagażu lub ładunku.

Jednocześnie można stosować bardziej lub transportuje jedno, ale kilka lotów.

cła

Czarterujący i czarterujący, kto to jest? Jak wspomniano wcześniej, jest to osoba fizyczna lub prawna, która ma następujące obowiązki:

 • Głównym zadaniem – jest realizacja transportu ładunków. A to zadanie jest wykonywane tylko wtedy, gdy wszystkie dokumenty potwierdzające fakt ładunek został przekazany do odbiorcy.
 • Każde naruszenie przez czarterującego są rejestrowane w formie pisemnej.
 • Twierdzenie postawione przez klienta, należy rozważyć w ciągu siedmiu dni.
 • Towar musi być dostarczony w odpowiednim czasie, w ściśle określonym czasie.
 • Ładunek musi być zakończone w ścisłej zgodności z określonymi parametrami klienta.

Frachtowiec – nośnik, więc odpowiedzialność za transport porusza się na nim. Odnosi się to do strat różnego rodzaju szkody i opóźnienia.

prawa

Osoba, która jest odpowiedzialna za transport, ma prawo do:

 • Wzrost kosztów transportu, w zależności od dodatkowych kosztów.
 • Wzrost kosztów transportu, jeśli koszty wzrosły.
 • Wymaga nadawcę dokumentację pomocniczą dla ładunku.
 • Użyj rachunki i inne dokumenty jako dowód istnienia prawa do transportu.
 • Aby zażądać zwrotu od odbiorcy, jeżeli w trakcie przewozu towarów trzeba było wydać środki własne.

W takim przypadku, jeżeli odbiorca narusza przedmiot zamówienia, czarterujący może zatrzymać towar lub nawet sprzedać go na aukcji.

Odpowiedzialność frachtowiec nie przewiduje wypłaty różnych kosztów związanych z ruchem transportu. Wszelkie prawa i obowiązki, których należy przestrzegać ściśle po zawarciu umowy, a przed przekazaniem towarów do odbiorcy.

Łatwy transport bagaży i ludzi

Frachtowiec w taksówce – osoba wykonująca przewóz osób i bagażu światła. Ta czynność może być wykonywana na podstawie umowy ustnej zarówno z, i napisane.

Wszystkie zasady związane z transportem bagażu ustawić z frachtowca. Odbiorca zobowiązany jest starannie je przejrzeć i podpisać umowę. Mogą istnieć pewne drobne korekty zgodą obu stron.

W zależności od sytuacji, czarterujący może również odmówić przewozu bagażu. Na przykład, jeśli na opakowaniu, która znajdzie skarb, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa; jeśli istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo uszkodzenia bagażu podczas przewozu; jeśli bagaż nie należą na prom samochodowy. W tym przypadku klient i wykonawca musi dojść do wspólnej decyzji lub rozwiązania umowy.

Płatność za korzystanie z pojazdu odbywa oficjalnie. Czarterujący muszą przedstawić pokwitowanie frachtowiec lub inny dokument potwierdzający przeniesienie funduszy.

Interakcja między czarterujqcego i czarterujqcego

Jak również w realizacji dużych ładunków na zamknięciu do przewozu bagażu ręcznego lub osób, składa się z dwóch stron – frachtowiec i czarterującego. Frachtowiec – podmiot prawny, który stanowi jeden lub więcej pojazdów. Czarterujący – osoba fizyczna lub prawna, która jest odpowiedzialna za korzystanie z pojazdu. Pomiędzy nimi jest pisemna umowa. Można to rozwiązać w następujących przypadkach:

 • Jeśli prosty pojazd był widziany przez frachtowca.
 • Jeżeli podczas transportu wystąpiło opóźnienie.
 • Jeśli zasady określone w umowie zostały naruszone.

Czarterujący musi zapłacić grzywnę w wysokości frachtowca jeśli bagaż nie został dostarczony do odbiorcy w określonym czasie.

Zamówienie frachtowiec

Frachtowiec w projektowaniu nowego ładu muszą wypełnić dziennik. W nim następujące dane powinny być podane:

 • Data, kiedy zamówienie zostało przekazane, a czas, w którym musi być przetwarzane.
 • numer porządkowy.
 • Dane osobowe usługobiorcy oraz czarterującego.
 • Dane pojazdu.
 • W miejscu, gdzie samochód ma być transmitowany.

Ponadto, czarterujący zamówienia. W nim, musi określić zasady użytkowania pojazdu. W piśmie, ze wskazaniem kosztów usług. Po podpisaniu umowy nie można zmienić.

Istnieją także pewne wymagania odnoszące się do bagażu promowa:

 • Bagaż musi być takiej wielkości, że jest swobodnie, która odbyła się w drzwiach lub zmieścić w bagażniku.
 • Bagaż musi być ścisła pakowane że nie została uszkodzona w czasie transportu.
 • Nie transportować zabronionego, łatwopalne i toksyczne bagaż.

Czarterujący zobowiązany jest również złożyć kserokopię karty kierowcy, na którym pokazany jest jego zdjęcie. Na przedniej szybie samochodu musi być również znaki, które muszą wykazywać informacje o tym, gdzie powinien być włączony.

Przewóz bagażu, ładunku lub osób – jest to bardzo ważne i odpowiedzialne postępowanie. To wpływa na ludzkie życie, integralność i kabiny pojazdu. Dlatego czarterujący musi podjąć szczególną odpowiedzialność w ich pracy i zapobiegania nadużyciom.