220 Shares 3870 views

schemat jednoliniowy władzy: zasady budowy

Jednoliniowy układ zasilania jest zaprojektowany tak, że można zrozumieć jak pozycjonować głównych komponentów elektronicznych i jak są one na przemian połączenia. Jednocześnie na schemacie pojedynczej linii często odzwierciedlają główne rodzaje elektrycznych i znakowania ich producenta i niektórych parametrów.


Jednoliniowy obwód zasilania energia elektryczna jest wykorzystywana dla jasności i pozwala zrozumieć ogólną zasadę działania układu. Co do zasady, taki system jest potrzebny we wczesnych etapach pracy z urządzeniem.

Zgodnie ze standardami państwa na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji i uruchomienia urządzeń elektrycznych, w każdym schemacie powinny być wybite, każdy RU posiada parametry, które muszą być podane na rysunku. Parametry te obejmują: COS cp, typ kabla, mocy i prądu. Jeżeli program jest przeprowadzany z szaf elektrycznych, ich lokalizacja powinna być wskazana na schemacie pojedynczej linii, oprócz zarządzania dziś rozłączników PL aktualnie używanego pilota. można wywnioskować, w rachunku zysków i strat lub pozostać blisko napędu, przycisk jest wyświetlany osobno z izolatora. Jednoliniowy układ zasilania również powinny odzwierciedlać ich lokalizacji.

Długość kabli i ich schemat układu odbicie do jednego metra. W ten sposób wykonawca rozumie duże zdjęcie i ocenić wielkość przyszłych prac.

W obwodzie elektrycznym powinien być rodzaj i rozmieszczenie urządzeń pomiarowych, jak również straty energii podczas transmisji linii energetycznej. Schematu i danych zabezpieczone podpis inżyniera do opracowania niniejszego dokumentu.


Przed schemat pojedynczej linii dostaw energii elektrycznej domów mieszkalnych trafi do produkcji, przechodzi przez serię zatwierdzeń. W tym przypadku, może to zrobić tylko specjalista z dopuszczeniem CPO. tych systemów firma produkująca musi być członkiem SRO. Jeśli schemat przykładowy stworzony bez niezbędnych zezwoleń, nie może być uznane przez właściwe organy.

Realizacja schemacie pojedynczej linii – to odpowiedzialny krok, jak to jest, zależy od tego, czy energia jest wydawana ekonomicznie. Na przykład, wiadomo, że całkowite obciążenie jest indukcyjne, gdyż konsumenci często działają jak silniki, transformatory i zasilacze. Zatem cos cp maleje, co prowadzi do znacznego zużycia energii. Aby tego uniknąć, schemat jednoliniowy mocy odbywa się za pomocą baterii kondensatorów. Ponieważ wektory reaktancji cewki i kondensatora są skierowane przeciwnie, znoszą się wzajemnie, a tym samym wyeliminowanie ich wpływu na energię, cos cp wzrasta i oszczędności kosztów wytwarzania.

Jednak obwód zasilany jednostronnie linia może zawierać baterię kondensatorów tylko wtedy, gdy jest to celowe. Na przykład, aby dostarczać energię elektryczną do małych obszarów, takie podejście nie jest racjonalne, ponieważ w zasadzie zdominowany przez czynnego oporu, ale jeśli w dzielnicy istnieją duże fabryki lub jakakolwiek inna produkcja, banki kondensatorów są niezbędne.

obwodów elektrycznych Deweloperzy powinni dokładnie rozważyć miejsce gdzie obwody zasilające planowane zamienne i wyciągnąć właściwe wnioski.